Missbruksfallen i USA ökar: 20 procent fler överdoser sedan pandemin


Katrin O’Leary har en märklig roll i West Palm Beach, Florida. Alla som är beroende av droger vet vem hon är, men Katrin jobbar inte för någon särskild myndighet eller organisation. Hon gör bara allt hon kan, som privatperson, för att hjälpa den som behöver det i området, genom att ge dem en röst. Hon deltar på möten med myndigheter och politiker, delar ut mat till behövande och tar ständigt emot samtal från människor som drabbats av återfall eller blivit utkastade från sina boenden.

– Det är förödande. Överdoserna har gått upp med 42 procent här i vårt län, och vi förlorar samtidigt avgiftningsplatser just nu på grund av coronaviruset och social distansering.

Oförsäkrade har inte råd

Katrin O’Leary försöker fokusera på dem som saknar sjukförsäkring – en överväldigande majoritet av dem som har problem med missbruk. För dem blir all typ av vård, avgiftning eller plats på rehabiliteringshem mycket dyr.

– Det är när människor blir hemlösa som de stora problemen börjar. Just nu finns det skydd från vräkning på grund av pandemin, men snart försvinner de tillfälliga reglerna, säger hon.

Varje gång någon dör eller skadas i en överdos i West Palm Beach, Florida, så rapporteras det in i ett datorsystem. Under våren har fallen ökat rejält, och likadant ser det ut i många andra delar av USA.

– Jag borde inte ens behöva göra det här. Varför ska jag, med min egen tid och mina egna pengar, försöka hjälpa människor som lider av en sjukdom, ett drogberoende? säger Katrin O’Leary.

”18-procentig ökning”

Organisationen ODMAP sammanställer överdoser från drygt tusen myndigheter och organisationer i USA. Sedan mars har två tredjedelar av alla län som rapporterar till ODMAP noterat en ökning av antalet överdoser. I deras senaste rapport är det tydligt vad som skett.

”Det var en 18-procentig ökning i registrerade misstänkta överdoser när man jämför med veckorna före och efter införandet av stanna hemma-order på delstatsnivå”, skriver ODMAP i sin sammanfattning.

Trumpadministrationen har under mandatperioden drivit igenom en rad satsningar i miljardklassen för att bromsa opioidkrisen i USA – som ju också var ett av presidentens mest upprepade vallöften för fyra år sedan. Men inget har hittills kunnat stoppa krisen – och under coronapandemin tycks den istället bara ha förvärrats.

Katrin O’Learys egen son är en av dem som fört en lång kamp mot drogerna.

– Jag är väldigt tacksam över att han i dag är vid liv. Men alla är inte lika lyckosamma och mödrar förlorar sina barn nästan dagligen här, säger hon.Source link