MSB förbereder information om skolnedstängningar


– Det handlar om är kunskapsunderlag och checklistor. Det kan handla om ‘tänk på det här, glöm inte det där’, säger kommunens säkerhetschef Anders Fridborg till SVT Uppsala.

Enligt Uppsala kommun ska man likställa informationen som väntas med det underlag som skickades ut till kommunerna angående omsorg av barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. De riktlinjerna gällde hur kommunerna skulle prioritera barnomsorg vid tillfälle då ett beslut om nedstängning av grundskolor skulle komma på grund av spridningen av coronaviruset.

Materialet som kommer väntas vara kompletteringar till besläktade frågeställningar. Alltså hur kommunerna kan agera om ett beslut om nedstängningar kommer – i hela verksamheten.

– Det är alltid bättre att ha planer och förberedelser inför sådana här saker som man aldrig aktiverar än att inte ha det, säger kommunens säkerhetschef Anders Fridborg.

”Inga signaler”

Från Uppsala kommuns perspektiv uppger man att ett underlag så klart är välkommet, även om man anser att man som huvudman ändå är förberedd.

– Ja, det skulle jag säga. Vi har planerat för det sen en tid tillbaka. Även om vi inte har några signaler på att det skulle vara nära förestående, understryker Fridborg.

Enligt Anders Fridborg väntas underlaget skickas ut till berörda parter när det kommer. Där de ansvariga då kommer stämma av och eventuellt komplettera sin redan befintliga plan på hur eventuella nedstängningar av grundskolor skulle gå till.

– Vi har vetat att de varit på gång med kompletteringar. Men vår planering har löpt parallellt, säger Susana Olsson Casas, förvaltningsdirektör för utbildningsförvaltningen.

Från utbildningsförvaltningens sida känner man sig i grund och botten trygg med den plan kommunen själv har. Även om det finns kunskapshål på sina håll.

– En av farhågorna är delvis hur just en eventuell distans- eller fjärrundervisning ska pågå. Ska vi ha distans för små barn och liknande(?), säger Susana Olsson Casas, förvaltningsdirektör.

– Vi har fått en del frågor från friskolor också till exempel, fortsätter hon.

Kommunens ansvar

Olsson Casas understryker också att den information som hittills kommit från MSB har varit bra.

– Den om omsorgsfrågan till exempel var tydlig och bra. Det som kvarstår där från vår kant handlar om hur ett eventuellt anmälningsförfarande skulle gå till för de elever med föräldrar i samhällsviktig verksamhet till exempel.

Också från politiskt håll anser man att beredskapen inför en eventuell nedstängningar av grundskolor är god.

– Vi har inga signaler på att det är på gång, men vi förbereder för det och i det är alltid underlag och kunskap viktigt, Helena Hedman Skoglund (L), säger ordförande i utbildningsnämnden

Hur hanterar kommunen eventuell oro hos vårdnadshavare, men också personal, när det kommer till denna fråga?

– Det vi gör centralt är att uppdatera extern- och intern information. Vi har uppmanat alla medarbetare att hålla sig uppdaterade, säger Susana Olsson Casas, förvaltningsdirektör.

– För tre veckor sedan tror jag att fler trodde att skolorna skulle stänga. Vi ser till exempel att allt fler elever har kommit tillbaka till skolan nu. Jag tror oron är mindre nu hos vårdnadshavare, avslutar hon.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply