Myndigheter skruvar upp virusplaneringen


Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, Olivia Wigzell, Socialstyrelsen, Anneli Bergholm Söder, MSB, Catarina Andersson Forsman, Läkemedelsverket och Björne Olsson, Arbetsmiljöverket, vid fredagens pressträff om den nationella pandemigruppens möte om coronaviruset covid-19.

Lyssna: Nu aktiveras Sveriges nationella pandemigrupp

Det råder ännu inte ett pandemiskt läge, men det skulle kunna bli så — det beror på hur coronasmittan utvecklas i övriga världen, enligt Folkhälsomyndigheten.

I Sverige går arbetet fortfarande ut på att stoppa smittan från att spridas brett i samhället.
– Vi kommer att få fler fall, men med de system vi har på plats och den beredskap vi har så anser vi fortsatt att det här är hanterbart, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, på en pressträff om den nationella pandemigruppens möte som ägt rum under förmiddagen.

Folkhälsomyndigheten har sammankallat den nationella pandemigruppen, för att höja Sveriges beredskap ifall WHO bestämmer sig för att klassificera utbrottet av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 som en pandemi.

Normalt sett sammanträder gruppen en gång om året. Under mötet har de olika myndigheterna redovisat sitt beredskapsläge och hur det ser ut.

– Vi har i dag ett inflöde av personer som har smittats med coronavirus, men vi har ingen smittspridning i samhället och inget pandemiskt läge. Men vi har ändå beslutat oss för att skruva upp planeringen, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Sverige måste ha en hög beredskap i hela samhället och det kräver samordning, framhåller han.

Den kraftiga ökningen av antalet smittade fall i Sverige kan spåras nästan helt till Italien, säger Anders Tegnell.

– Det är en spegling av sportlovsresandet under förra veckan, säger han.

Inkubationstiden för de som har kommit från Italien har börjat gå ut, säger han.

– Så de som smittats i Italien bör ha synts redan. Därför tror jag att vi kommer att ha färre fall från Italien.

Tegnell säger att det kan vara adekvat att stänga skolor när man har en spridning som i Italien, men att det inte gör någon nytta i dag i Sverige.

– Vi har ingen effekt av det just nu, när vi inte har smittan i samhället. Det enda som händer är att en del personer inte kan gå till jobbet, säger han.

Den nationella pandemigruppen består av representanter för Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket och Sveriges Kommuner och Regioner. Det är Folkhälsomyndigheten som har det övergripande ansvaret.

Den nationella pandemigruppen har tidigare sammankallats i samband med svininfluensans utbrott 2009.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply