Myndigheter trotsar råd om coronaviruset – Nyheter (Ekot)


På bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Migrationsverket ska alla som kommer tillbaka från drabbade områden arbeta hemifrån i 14 dagar. Den linjen har även Pensionsmyndigheten

– Om man har befunnit sig i något av Folkhälsomyndigheten utpekade riskområden, så förväntas man i samråd med sin närmsta chef jobba hemifrån i 14 dagar.

Varför har ni den policyn?

– Ja, det har vi helt enkelt för att inte utsätta verksamheten för onödig risk.

Även Skatteverket har valt samma linje.

– Vi såg behovet av att minimera risken att vi får fler smittade på jobbet, att det fanns en oro som vi också ville bemöta.Och det handlar om att vår verksamhet går nu in den mest intensiva perioden, säger Skatteverkets HR-direktör Daniela Eriksson.

Men Folkhälsomyndighetens rekommenderar att alla som känner sig friska, oavsett vart man rest kan arbeta som vanligt. Har man däremot sjukdomssymtom, då ska man direkt ta kontakt med Vårdguiden 1177 och stanna hemma.

En lång rad företag och skolor har ju valt att införa mer långtgående restriktioner och karantänsregler. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson som häromdagen var gäst i Ekots lördags-intervju betonade då att han inte kan påverka hur privata företag agerar, men anser att det är problematiskt när verksamheter har olika policy.

– Företagen skyddar sin verksamhet. Vi skyddar de som är utsatta i landet, och det är viktigt. Det är naturligtvis ett problem, och på den statliga sidan har vi varit helt tydliga med att vi ska ha en enda front på det, men om privata företag tror sig kunna skydda sin verksamhet på ett annat sätt är det inte mycket vi kan göra åt det, säger han.

Att Skatteverket har en försiktigare hållning handlar inte om att man inte litar på Folkhälsomyndighetens smittskyddsbedömning, det betonar både Skatteverkets HR-direktör Daniela Eriksson och Henrik Engström på Pensionsmyndigheten.

– Vi litar absolut på dem, men det här är ytterligare ett perspektiv. Vi har också väldigt bra praktiska förutsättningar för att jobba hemifrån och då känns det som en ganska enkel åtgärd att be de medarbetare som befunnit sig i de här utpekade riskområdena att jobba hemifrån, säger Henrik Engström.

Vad skickar det för signaler när stora myndigheter väljer en annan linje än vad expertmyndigheten rekommenderar?

– Jag hoppas att det inte skickar några andra signaler än att vi tar tillvara de praktiska förutsättningar vi har, för att jobba hemma när vi kan det, för att inte utsätta verksamheten för mer risker än nödvändigt.

Även Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Ekobrottsmyndigheten och Riksbanken är exempel på myndigheter som valt att låta medarbetare arbeta hemma under 14 dagar efter resa i riskområden, även om de känner sig friska.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply