Nära hälften av alla planerade operationer inställda


Coronapandemin fortsätter att på olika sätt påverka vardagen för miljontals människor världen över.

I Sverige rustar sjukvården för att kunna hantera det extraordinära läget, och tar höjd för ett ökande antal smittade av covid-19.

Som en direkt följd av det görs nu stora omprioriteringar, vilket bland annat resulterar i inställda operationer.

”Väldigt tråkigt”

En som redan påverkats är 94-årige Harry Karlsson. Han var nyligen inlagd på Universitetssjukhuset i Linköping för att genomgå en hjärtoperation, men i stället skickades han samma morgon tillbaka de tio milen hem. Något han tidigare berättat om för Norrköpings Tidningar.

– Det var väldigt tråkigt, säger han med eftertryck till SVT Nyheter.

– Ingen förklaring, bara att det var order uppifrån, men sen slank det ur han att ”vi får inte operera någon som har fyllt 70 år”. De vällde in folk på rummet där jag låg och beklagade mig och sa att du ska veta att du står kvar på listan och så fort vi får en chans ska vi kalla tillbaka dig.

Minskad vårdkapacitet

Bara de fyra första dagarna denna vecka har 43 procent av alla planerade ingrepp, så kallade elektiva operationer, i hela landet ställts in. Till antalet 2 283 operationer. Det visar siffror från Svenskt Operativt Register, SPOR, som SVT Nyheter har tagit del av.

I närmare 6 av 10 fall beror det på platsbrist på grund av coronasmittan.

– Kapaciteten när det gäller den elektiva vården har gått ner från runt 3 200 till cirka 600 per dag, och då är det på riket, säger Gunnar Enlund, överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Antalet inställda operationer har också ökat under veckans gång. De inplanerade operationerna har samtligt blivit färre.

Förflyttar resurser

Det beror på att resurserna har riktats om till intensivvården. Enligt Gunnar Ekelund har Akademiska bara ”en rännil” kvar av de planerade operationerna, vilket får konsekvenser.

– Det är förknippat med patientlidande på olika sätt. Det medför smärta att inte få en åkomma åtgärdad men också svårigheter i att behöva vänta.

De senaste dagarna har man bland annat skjutit på vissa canceroperationer.

– Förra veckan behövde vi inte det men nu har vi börjat skjuta även på det.

Och i Region Stockholm där coronaviruset har drabbats flest är situationen redan ännu allvarligare.

– Av alla planerade operationer så skulle jag tro att 90 procent ställs in, kanske till och med lite mer, säger Åsa Elfving, verksamhetschef och överläkare på Södertälje sjukhus.Source link