Nestes driftsstopp i Sköldvik kör igång – individuellt boende, säkerhetsavstånd och munskydd ska minimera smittriskerna | Östnyland


Neste har inlett driftsstoppet i Sköldvik som varar i ungefär två månader. Företaget har maximerat skyddsåtgärderna för tusentalet arbetare som ska genomföra revisionen i vår.

– Vi har börjat köra ned anläggningen och hur länge det tar varierar lite mellan enheterna. Men hela servicearbetet uppskattar vi tar ett par månader.

Det säger Sami Ryynänen, huvudförtroendeman för arbetstagarna vid raffinaderiet i Borgå.

Driftsstoppet med omfattande servicearbeten var avsedda att göras i fjol, men pandemin satte stopp för det.

Trots att coronaläget är värre nu kan servicearbetena inte skjutas på ytterligare. Lagstadgade inspektioner måste göras och underhållsarbeten ska utföras.

– Raffinaderiet har nu haft en rekordlång driftsperiod och eftersom det sköts upp i fjol så finns det, enligt min uppfattning, inga andra möjligheter för att kunna hålla raffinaderiet igång. Det är nu sista chansen att göra det.

Ryynänen betonar att anläggningarna oberoende måste köras ner, vare sig de servas eller inte.

– Så här som Borgåbo har jag hört utomstående som undrar varför det måste göras nu när coronaläget är vad det är. Men alternativet är att köra ner anläggningarna utan service, och det skulle leda till att personalen möjligen skulle permitteras rätt länge.

Tidpunkten bekräftas också av att den utländska expertis som behövs i samband med revisioner inte är lätt att boka eftersom de ständigt är på resande fot världen runt.

Som huvudförtroendeman representerar Sami Ryynänen cirka 800 anställda. De hålls väl sysselsatta under servicearbetena.

– Alla arbetstagare är med i servicearbetena. Rollerna ändras en aning, en del övervakar. Det är alltid en rejäl omställning i samband med driftsstopp.

Expertis från utlandet hjälper till

Den utländska arbetskraften representerar många olika kompetenser och specialkunskaper som inte finns i Finland.

– Det kan vara allt från att byta värmeväxlare eller katalysatorer. Spektret över kunskaper som behövs är så brett. Det behövs alla möjliga enheter för underhållsarbeten.

Företaget har strävat efter att hitta så mycket kompetent inhemsk personal som möjligt under pandemin, men trots det behövs ett stort antal utländska arbetstagare under de två månaderna.

– Allt som allt talar vi om tusentals personer under hela driftsstoppet.

Ingen massinkvartering för personalen

Enligt Sami Ryynänen har företaget gjort mycket för att motarbeta en potentiell smitthärd. Man samarbetar med Institutet för hälsa och välfärd, lokala myndigheter och tjänsteproducenter.

Ryynänen är inte helt insatt i hur företaget löst alla frågor som gäller inkvarteringen, men det blir inga stora kollektiva boenden.

– Vi ska se till att det finns individuell inkvartering och på det sättet försöka undvika att coronaviruset sprider sig.

Arbetarnas boenden är fördelade på flera kommuner i huvudstadsregionen, bland annat Borgå, Helsingfors och Vanda.

Företaget vill på alla sätt undvika en motsvarande situation som vid varvet i Raumo i februari då 240 arbetstagare bekräftades ha covid-19 och 800 försattes i karantän.

Regelbundna tester och avstånd i matsalar

Ryynänen lyfter på hatten för alla de förebyggande åtgärder som vidtagits inför servicearbetena. Han är tillitsfull till driftsstoppet och säger att man tagit säkerheten på allvar.

Han nämner bland annat kravet på negativa testresultat innan man påbörjar arbetet. Coronatester ska också utföras regelbundet på hela personalen så länge revisionen pågår.

neste oils raffinaderi i sköldvik i borgå
Sköldvik är stängt för allmänheten medan servicearbetena pågår. Arkivbild.
neste oils raffinaderi i sköldvik i borgå
Bild: Yle/Stefan Härus
neste oil sköldvik

Säkerhetsavstånd mellan människor beaktas i bland annat personalmatsalarna och alla bär munskydd i Sköldvik.

– Vi skapar omständigheter så att människorna kan äta och röra sig tryggt på området. Tillsammans med myndigheterna har vi kartlagt ställen med de potentiellt största riskerna och där försöker vi minska dem.

Sköldvik stängt för allmänheten

Medan servicearbetena pågår i Sköldvik är området stängt för allmänheten. Men är företaget lika strikt med hur de som arbetar vid raffinaderiet får röra sig fritt utanför området?

– Vi strävar ju efter en begränsad rörelse till och från området, men säkert kommer man att se entreprenörer då och då i Borgå, i till exempel lokala livsmedelsaffärer.

Ryynänen tror ändå att arbetsmängden och -takten som förekommer vid driftsstopp, med långa och tunga arbetsdagar utomhus, kräver sitt och att arbetarna snabbt söker sig hem efter jobbet.

– Det syns säkert som ökad trafik på motorvägen och vid avtagen, men inte så mycket annars i folks vardag utanför raffinaderiet.

Lukter, buller och flammor

Det orange skenet som lyser upp kvällshimlen är bekant för många östnylänningar. Ibland luktar det också illa och då och då hörs en kraftig smäll från området.

Ryynänen säger att man alltid försöker minimera olika slags föroreningar i samband med servicearbeten, men att det är nästintill omöjligt när processer börjar och avslutas.

– Traditionellt luktar det alltid när man kör ner en så här stor anläggning. Under själva driftsstoppet är området fritt från kolväten och då är också risken för eldsvådor betydligt mindre. Men det finns alltid vissa risker när man kör ner och startar ett oljeraffinaderi.

De hårda smällarna kommer för övrigt inte från Neste utan grannen Borealis. Det är sprängblecket, en tryckutjämnande anordning, som kan orsaka oljud som ekar långt över bygden.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply