Nolltolerans mot snuviga näsor i skolor och daghem i höst – “arbetsgivare måste visa flexibilitet” | Åboland


Inför höstens skolstart uppmanar rektorer att barn ska stanna hemma om de uppvisar minsta lilla förkylningssymptom. Samma smittoförebyggande åtgärd gäller även för barn i daghem och förskolor. Föräldrar som Yle Åboland pratat med har förståelse för åtgärden, och Finlands Näringsliv EK uppmanar arbetsgivare till stor flexibilitet.

I höst ska barn stanna hemma från daghem och skolor om de uppvisar minsta lilla förkylningssymptom. Hösten är något av en högsäsong när det kommer till snuva och förkylningar och barn kan ha snuva nästan hela hösten. Det här kan betyda att föräldrar behöver stanna hemma med sina snuviga barn i många dagar.

Yle Åbolands reporter frågade föräldrar i Åbotrakten hur de tror att de kommer att kunna pussla ihop arbete med att stanna hemma med ett sjukt barn?

Viktigt att coronaviruset inte sprids

Jessica och Tomas Lindroos har en dotter som ska börja femte klass i höst. De tycker att uppmaningen om att ett snuvigt barn ska stanna hemma är på sin plats.

– Så måste det ju vara, och så var det ju också på våren under dom två sista skolveckorna. Vi tänkte att vårt barn kommer vara hemma hela tiden eftersom barn ändå alltid har lite snuva. Men eftersom alla andra barn stannade hemma om de hade snuva, så hade ju egentligen ingen någon snuva alls på våren. Så vi får ju hoppas att det är så det går, säger Jessica Lindroos.

– Om det handlar om något som i värsta fall kan vara corona vill man ju inte att barnen ska sprida det vidare. Jag ser ingen annan möjlighet än att man stannar hemma när man är sjuk, går och testar sig och ser vad som händer, säger Tomas Lindroos.

Han betonar att det annars i värsta fall kan handla om flera fall av klasser eller hela skolor som måste stanna hemma.

Under de två sista skolveckorna på våren tänkte vi att vårt barn kommer vara hemma hela tiden eftersom barn ändå alltid har lite snuva. Men eftersom alla andra barn stannade hemma om de hade snuva, så hade ju egentligen ingen någon snuva alls på våren. Så vi får ju hoppas att det är så det går.― Jessica Lindroos, förälder

För paret Lindroos är det ingen utmaning ifall dottern skulle behöva stanna hemma från skolan eftersom hon redan är 11 år och kan klara sig hemma på egen hand.

Jessica Lindroos säger att utmaningen ligger i att ett barn som är hemma från skolan inte får distansundervisning som på våren eftersom man har återgått till närundervisning.

– Distansundervisning kommer de ju inte få nu om de är småsnuviga hemma, fastän de egentligen skulle vara i skolskick. Det blir ju ingen skola utförd under dom dagarna. Och man kan ju vara småsnuvig i två veckor, säger Jessica Lindroos.

Kräver mycket flexibilitet

För arbetsgivare kan den kommande hösten innebära att fler arbetstagare måste stanna hemma med sina snuviga barn.

– Inte är det förstås trevligt för arbetsgivare att arbetstagare stannar hemma längre tider eller oftare, men vi kan inte göra så mycket annat i det här skedet, säger Penna Urrila, chefsekonom vid arbetsgivarorganisationen Finlands Näringsliv EK.

Urrila poängterar att det kommer att behövas stor flexibilitet i höst.

– Coronaepidemin är inte över och det ska arbetsgivare förstå, och försöka hitta lösningar tillsammans med sin personal.

Penna Urrila, chefsekonom vid Finlands Näringsliv EK.
Penna Urrila, chefsekonom vid Finlands Näringsliv EK, vill påminna arbetsgivare om att epidemin inte är över.
Penna Urrila, chefsekonom vid Finlands Näringsliv EK.
Bild: Toni Määttä / Yle
Penna Urrila,Finlands näringsliv

Urrila betonar att distansjobb kan vara en bra lösning på många arbetsplatser under hösten.

– Det kanske inte är en ideal lösning men våren visade oss alla att det är möjligt för otroligt många yrken att jobba hemma och att många arbetsuppgifter kan skötas hemifrån. Och då kan man bättre koppla ihop att man sköter sitt barn och jobbar.

Urrila påminner om att föräldrar enligt lag har rätt att stanna hemma med sina barn några dagar per månad.

Borde denna lag justeras inför hösten?

– Regeln i sig är ganska generös jämfört med andra länder, i Finland får man vara hemma fyra dagar i sträck. Tanken är att det är kortvarigt, men det finns ingen gräns på hur många gånger per månad som man får använda denna ledighet, säger Urrila.

Urrila ser inget direkt behov för att justera lagstiftningen om tillfällig vårdledighet, utan betonar att det behövs stor flexibilitet och lösningar på lokala plan för att lösa pusslet på bästa sätt.

Föräldrar har inte alltid tid att hjälpa barnen med skolarbetet

Linda Fröberg-Niemi har ett barn som ska börja fjärde klass och ett som ska börja sjunde klass i höst. Även hon tycker att det är viktigt att stanna hemma om man är lite snuvig, men hon betonar att det inte kommer vara lika lätt för alla att stanna hemma med ett snuvigt barn.

– Familjer har så olika situationer med arbetet. I en del familjer kanske det är lättare att hålla barnen hemma när de är sjuka, medan det i andra familjer ställer till med större besvär och man måste arrangera mycket för att barnet ska ha det tryggt under dagen, säger Linda Fröberg-Niemi.

Linda Fröberg-Niemi
Linda Fröberg-Niemi tycker att den förebyggande coronaåtgärden är viktig, men betonar att det inte kommer vara lika lätt för alla föräldrar att stanna hemma med ett sjukt barn.
Linda Fröberg-Niemi
Bild: Yle / Peter Karlberg
linda fröberg-niemi

Enligt Fröberg-Niemi har en av föräldrarna i deras familj oftast möjlighet att stanna hemma med ett sjukt barn.

– Eftersom vi föräldrar är upptagna med våra egna arbetsuppgifter har barnet inte alltid någon som hjälper till med skoluppgifterna. Ibland har vi också andra uppdrag och då kanske vi inte är hemma, det beror helt på dagen, säger Fröberg-Niemi.

“Vi får alla justera våra ambitioner”

Mathias Johnson har tre barn, varav två är på daghem och ett går i lågstadiet. Precis som paret Lindroos och Fröberg-Niemi betonar Johnson att det är viktigt att coronaviruset inte sprider sig. Han poängterar att man måste leva enligt försiktighetsprincipen fram tills att ett coronavaccin har utvecklats.

– Vi vet ännu inte allt om hur coronaviruset sprider sig och beter sig, säger Mathias Johnson.

Johnson betonar att alla måste jobba tillsammans för att stoppa coronavirusets spridning. Det mest utmanande enligt Johnson är att alla ska ha samma linje.

– Vi vuxna i arbetslivet har lite av ett frikort för tillfället att kanske inte prestera till 110 procent som vi normalt försöker. Vi får alla lite justera våra ambitioner så att det här ska fungera på ett tryggt sätt.

Familjeporträtt på familjen Johnson
Mathias Johnson med familj.
Familjeporträtt på familjen Johnson
Bild: Arash Matin / Yle
familj,familjeliv,Mathias Johnson

Johnson säger att han har möjlighet att stanna hemma med ett sjukt barn eftersom han har flexibla arbetstider och kan jobba på distans.

– Jag tycker att vi inom mitt kollegium har visat förståelse för att man inte hela tiden är tillgänglig när man behövs. Men det är klart att det är väldigt komplicerat på många arbetsplatser.

– Jag hoppas att det upplevs att vår gemensamma trygghet och att försöka bli av med viruset är det viktigaste så att samhället som kollektiv så småningom kan gå tillbaka till det normala, säger Johnson.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply