Novus: Fortsatt högt förtroende för regeringens hantering av coronaviruset


Mätningen gjordes fredag till söndag (17-19 april) och visar att förtroendet för regeringen och Folkhälsomyndigheten är forsatt högt jämfört med Novus mätning i slutet av mars.

– Regeringen har ju kunnat dra nytta av det höga förtroendet vi har för de svenska myndigheter generellt. Men även det faktum att det ser ut som att sjukdomen är under kontroll i det svenska perspektivet har haft betydelse, säger Torbjörn Sjöström, vd för analys- och undersökningsföretaget Novus.

– I Sverige har man låtit myndigheterna ha ett faktiskt inflytande på politiska åtgärder, säger han.

63 procent har svarat att de har mycket eller ganska högt förtroende för hur regeringen hanterar frågan om coronaviruset. Det är en nedgång från 64 procent i slutet av mars.

När det gäller Folkhälsomyndigheten har 73 procent svarat att de har mycket eller ganska högt förtroende (75 procent i slutet av mars).

Sjukvården

Även sjukvården har fortsatt högt förtroende hos dem som svarat.

Över 8 av 10 (84 procent) har svarat att de har mycket eller ganska högt förtroende för hur sjuvården hanterar coronaviruset. Det är en nedgång med endast en procentenhet sedan mätningen i slutet av mars (85 procent).

– Svenskarna ser ut att ha plattat ut kurvan i den mån att sjukvården inte har slagit i taket. Det är därför man har en fortsatt hög tilltro, säger Torbjörn Sjöström.

MSB

Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fortsatt högt förtroende.

Knappt 6 av 10 har svarat att de har mycket eller ganska högt förtroende. Men det är en minskning från 61 procent till 57 procent.

– Det är fler som har lågt förtroende jämfört med för två veckor sedan.

– Fokus har flyttats från en akut hantering av sjukvården till en diskussion om Sveriges allmänt låga beredskap. Det talas mycket om beredskapslager som monterats ner. Det kanske är fler som tänker på det här, kommenterar Novus vd Torbjörn Sjöström.

Media

Även massmedia har en viss generell nedgång i förtroendet jämfört med mätningen i slutet av mars. Public service-bolagen SVT och SR sticker dock ut med fortsatt högt förtroende hos dem som svarat.

Men SVT har tappat från 66 till 61 procent och Sveriges Radio från 61 till 59 procent.  Även morgon- och kvällstidningar har tappat.

Bara 15 procent svarade att de har mycket eller ganska högt förtroende för kvällstidningarna och deras webbplatser när det gäller hanteringen av corona. En nedgång från 16 procent i slutet av mars.

– Public service har ett fortsatt högt förtroende. Men man kan skönja en liten nedgång från att enbart rapportera siffror till att förklara den komplexa sjukdom som vi ändå har att göra med, säger Novus vd Torbjörn Sjöström.Source link