Nu behövs gästarbetare och migranter för nationens bästa – “Ironiskt att man kan vara både illegal och nödvändig” | Utrikes


I dessa pandemitider är flera samhällen mer eller mindre beroende av migranter och gästarbetare. De är inte alltid uppskattade, men nu har efterfrågan ökat på grund av att flera länders myndigheter vill säkerställa samhällsfunktioner och matförsörjningen.

Pandemin har lett till brutna försörjningskedjor, haltande handel, nedkörd affärsverksamhet och stängda gränser.

Alla människor uppmanas att hålla sig hemma – men ändå måste samhällets hjul hållas rullande på något sätt. Och här kommer migranterna in i bilden.

Migranterna allt mer trängda

Nedstängda samhällen, restriktioner, isolering och oro ser ut att återuppliva idén om nationalstatens och medborgarskapets betydelse. Beroendet av andra länder kan kännas rentav hotfullt, och länder vänder sig inåt och börjar kanske leta efter en större självförsörjningskapacitet.

Politiker och olika slags “tyckare” betonar betydelsen av nationella gränser. President Trump vill ha en mur mot Mexiko och Ungerns president Orban anser att det är inkräktande migranter som för med sig främmande virus.

Situationen för migranter, flyktingar eller asylsökande är svår i dessa tider.

Hjältarna vid frontlinjen

Men det är också nu man ser tydligt vilken betydelse migranter och gästarbetare har. De kan beskrivas som hjältar vid frontlinjen.

Den här livsviktiga arbetsstyrkan håller nu samhället flytande på många håll i världen.

Hjältarna finns på sjukhusen, i den globala livsmedelskedjan och inom jordbrukssektorn.

Samtidigt hör de till de mest sårbara i samhället och saknar ofta socialskydd.

Frånvaron av migranter kan fördjupa krisen

I Europa anses det för tillfället nog finnas tillräckligt med mat, men det råder en viss oro för vad som kan ske då krisen fördjupas i lantbrukssektorn inför odlingssäsongen. Också lantbrukarnas levnadsvillkor är i gungning.

Säsongarbetare jobbar vid sparrisodling i Tyskland
Säsongarbetare vid sparrisodling i Tyskland
Säsongarbetare jobbar vid sparrisodling i Tyskland
Bild: EPA-EFE/RONALD WITTEK
Tyskland,invandrare,sparris,migranter,jordbruk,odlingar

Lantbrukssektorn i Europa drabbas av frånvaron av arbetskraft

I Europa brottas länder med de problem som stängda gränser och strikta reseförbud ger upphov till. Många länder har blivit fråntagna den livsviktiga arbetskraft som migranterna utgör. Det här syns speciellt tydligt i lantbrukssektorn där det behövs gästarbetare.

Till exempel lantbruken i västra Europa är starkt beroende av de östeuropéer som kommer då det behövs arbetskraft under odlingssäsongen efter vintern.

Nu kan bristande skötsel leda till att den tyska sparrisen ruttnar på fälten och att de franska jordgubbsplantorna inte blir omskötta.

Tyskland har satt upp gränskontroller för att förhindra spridandet av coronaviruset. Det här har lett till att människor som tidigare har korsat gränsen för att gå till sina arbeten förhindras att göra det.
Tyska jordbrukare och grönsakshandlare klagar över att den här sortens restriktioner förhindrar tiotusentals säsongarbetare från

  • Östeuropa att hjälpa till med odlings- och skördearbete på tyska lantgårdar.
  • Många östeuropiska lantarbetare kommer från Polen, Bulgarien och Rumänien.
  • Nu har Tysklands regering beslutat att släppa in utländska arbetare som ska hjälpa till med skördandet av frukt och grönsaker.
  • Under april månad släpps det in cirka 40 000 säsongsarbetare och ytterligare 40 000 under maj månad.
  • Enligt Tysklands jordbruksminister uppmanas arbetarna att resa med flyg och inte med buss för att förhindra smittspridning.
  • En rad andra villkor måste också uppfyllas. Arbetarna måste genomgå en hälsogranskning och hålla avstånd till varandra då de arbetar. Boendet ordnas så att arbetarna bor glest.
  • Dessutom försöker Tyskland få ytterligare 10 000 personer lockade till lantbruksjobb – bland annat arbetslösa, studerande och asylsökande.
  • Tyska bönder har oroat sig särskilt mycket över bristen på arbetskraft i de områden där det skördas sparris. Skördandet äger rum inom de närmaste veckorna.

I USA är matindustrin starkt beroende av migranter

I USA utgör migranter en stor del av arbetskraften inom livsmedels- och restaurangbranschen.

I Kalifornien är uppskattningsvis mellan 60 och 75 procent av de 400 000 jordbruksanställda papperslösa migranter, mestadels från Mexiko.

Eftersom en stor del av den normala arbetsstyrkan just nu befinner sig i sina hem är det migranterna som brukar jorden, noterar The New York Times.

Nu definieras migranter som “nödvändig arbetskraft”

Migranter kategoriseras nu som “nödvändig arbetskraft”. Myndigheterna säger i sitt program att det handlar om “nationell säkerhetsprioritering” – något som är viktigt för matförsörjningskedjan.

Det handlar till en del om papperslösa människor som är rädda för att åka fast för att på olagligt sätt tagit sig in i landet. Nu har pandemin medfört en ovanlig form av erkänsla för deras insatser.
Deras arbete ses som väsentligt för nationen.

Många arbetstagare har fått ett brev från sin arbetsgivare där det deklareras att USA:s inrikesministerium betraktar dem som “kritiska för matförsörjningskedjan”.

Ironiskt att man kan vara både “illegal” och “nödvändig”

För många arbetstagare kan det te sig minst sagt ironiskt att de nu definieras både som “illegala” och “nödvändiga”.

Man kan fråga sig om det behövs en jättekris för att belysa de här jordbruksarbetarnas betydelse, skriver The New York Times

Alla uppmanas inte att skydda sig och stanna hemma. Papperslösa ombeds jobba “för nationens bästa”

Men trots att de ses som nödvändiga arbetare är deras arbetsförhållanden inte vad de borde vara under den kris som råder.

– De ger oss varken handskar eller ansiktsmasker. Vi äter vid samma bord och vi tvättar oss i samma badrum, säger en anonym mexikansk arbetare i Florida.
Vattnet på de portabla toaletterna är ofta slut, och det betyder att arbetarna inte kan tvätta sina händer. Det finns inte heller desinfektionsmedel. De lever i små hus tillsammans med många andra.

– Där finns inget utrymme. Vi är hela tiden i kontakt med varandra.

Gränskontroll vid Paso del Norte mellan Ciudad Juarez i Mexiko och El Paso i Texas.  Människor uppmanas att stanna hemma men de som jobbar på andra sidan gräsen måste ta sig till sina jobb.s
Gränskontroll vid Paso del Norte mellan Ciudad Juarez i Mexiko och El Paso i Texas. Människor uppmanas att stanna hemma men de som jobbar på andra sidan gräsen måste ta sig till sina jobb.s
Gränskontroll vid Paso del Norte mellan Ciudad Juarez i Mexiko och El Paso i Texas. Människor uppmanas att stanna hemma men de som jobbar på andra sidan gräsen måste ta sig till sina jobb.s
Bild: AFP / Lehtikuva
Mexiko,USA,gränser,migranter,coronavirus

Papperslösa räknas inte som medborgare och får inget stöd från staten.

Mexikanare sköter jordbruk i USA – svåra förhållanden, ingen skyddsutrustning

Miljontals mexikanare letar efter jobb på vardera sidan om gränsen. De rör sig över gränsen trots smittorisken.

De arbetar med sockerrör, plockar bär och utför en mängd andra olika sysslor inom lant- och jordbruk.

I delstaterna Sonora och Sinaloa i norra Mexiko jobbar många med varor som exporteras till USA. Nivån på säkerheten och hygienen är låg med tanke på epidemin, säger observatörer.

I Sonora utförs det visserligen en del granskningar. Det mäts till exempel feber. Arbetarna uppmanas också att hålla avstånd till varandra – men då arbetsdagen är slut dirigeras de till fullpackade bussar.

Skyddsutrustningen är bristfällig eller obefintlig. Det ges inte heller några extra stöd eller lönepåslag.

De här arbetarna får samma lön som tidigare men utsätter sig för en betydligt större fara än förr. De jobbar till exempel ofta i stora grupper.

Det stimulanspaket som kongressen i USA har godkänt omfattar inte stöd till papperslösa personer, medan till exempel Portugal nyligen införde temporära regler som ger migranter och asylsökande medborgarskap så att de får tillgång till allmän sjukvård.

De som jobbar i andras hem hör också till de sårbara

Hushållerskor, barnskötare och städare som arbetar i privata hem i USA riskerar att förlora sina jobb – och sina löner – under pandemin.

De här miljontals arbetstagarna kommer bland annat från Mexiko och Thailand. De hör till de sårbara nu. De flesta saknar hälsovård, sjukpenning och arbetslöshetsförsäkring.

En läkare i New York, USA 2.4.2020
En läkare med ansiktsmask 2.4.2020
En läkare i New York, USA 2.4.2020
läkare,USA,coronavirus

En stor del av sjukvårdspersonalen är av utländsk börd

Sjukvårdspersonal på båda sidor av Atlanten bekämpar nu pandemin. Bland dessa finns det oproportionerligt många människor med immigrantbakgrund.

Enligt en studie som gjordes 2018 hade minst 17 procent av den amerikanska hälsovårdspersonalen fötts utanför USA. Dessutom beviljas nu temporära licenser för utländska läkare på vissa håll i USA.

Minst 27 000 hälsovårdare har anlänt till USA som papperslösa barn. Deras status i USA har skyddats av ett program som initierades under Obama-administrationen – ett program som president Trump hävde år 2017. Deras öde – i likhet med hundratusentals andra i samma situation – ligger för tillfället i Högsta domstolens händer.

I Storbritannien är mer än 13 procent av arbetsstyrkan av icke-brittisk nationalitet. De första fyra läkare som dog till följd av coronaviruset i samband med att de behandlat covid-19-patienter var alla muslimer och hade immigrantbakgrund, noterar Al Jazeera.

Migrantarbetare och deras familjer väntar på en buss som ska ta dem till deras hembyar. New Delhi 28.3.2020
Migrantarbetare och deras familjer väntar på en buss som ska ta dem till deras hembyar. New Delhi 28.3.2020
Migrantarbetare och deras familjer väntar på en buss som ska ta dem till deras hembyar. New Delhi 28.3.2020
Bild: AFP / Lehtikuva
Indien,coronavirus,New Delhi,migrantarbetare,köer

I Indien är migrationsarbetarna ett gigantiskt internt problem

I Indien tvingas uppskattningsvis en halv miljon människor ta sig långa sträckor, ofta till fots, för att ta sig tillbaka till landsbygden eftersom de stora städerna plötsligt stängdes ner på grund av coronaviruset.

Infektionsrisken är stor under färden bort från städerna. Polisen har kritiserats för att ha tagit till hårda metoder vid avstängningen av städer. Tiotals miljoner interna migrantarbetare i Indien är nu utan jobb.

Källor: AFP, The Washington Post, BBC, The GuardianSource link