Nu kan Ingåbor på boenden få träffa anhöriga inomhus igen – de här reglerna gäller för besök | Västnyland


Ingå har sett över direktiven för besök på kommunens serviceboenden. Nu behöver träffar mellan släktingar inte längre ske utomhus.

I Ingå infördes totalt besöksförbud på serviceboendena Lönneberga och Katthult i mitten av mars då det blev klart att coronaviruset orsakat en epidemi.

Det var bara de som var i livets slutskede eller allvarligt sjuka som fick ta emot anhöriga på Lönneberga och Katthult.

I juni lättade kommunen på reglerna och anhöriga kunde besöka sina nära och kära utomhus. Vid Lönneberga fanns en besöksstuga där man kunde prata med varandra via telefon, med en glasruta mellan de anhöriga.

Ett tält sattes upp vid Katthult där man umgicks på liknande sätt.

Var det här bra direktiv för Ingåborna?

– Det är svårt att säga om det var bra, säger Ingås informatör Kristoffer Nöjd. Då fungerade det, och vi tog det säkra före det osäkra.

I dag kan kommunen konstatera att tältet och besöksstugan inte var en bra idé.

– De var inte trevliga och vi är glada över att vi kan ta bort dem nu.

Besöksstugan vid Lönneberga beskriver Kristoffer Nöjd som en barack.

– En sådan får man inte mysig hur man än försöker. Dessutom fanns det tekniska problem, så telefonen fungerade inte alltid.

Besökare ska alltid ringa först

På torsdagen (30.9) publicerade Ingå kommun nya direktiv på sin webbplats för besök i serviceboendena.

Det nya är att anhöriga nu kan göra besöken inomhus. De ska ringa serviceboendena i förväg och bestämma tid för besöket, oberoende av om det sker inomhus eller utomhus.

– Tanken är att det inte ska vara för många besökare på en gång, säger Nöjd.

Under besöket inomhus ska man ha munskydd och handskar på och hålla säkerhetsavstånd på en meter.

Man kan också träffas på andra sätt. De anhöriga kan prata med varandra via telefon och se på varandra genom ett fönster.

Besökarna kan också stå på gården och prata med sin anhörig som är på en balkong. Träffar kan också ordnas utomhus på serviceboendenas gårdar.

Även då gäller regeln om att det bara får vara två personer per besök och besökarna ska använda munskydd. Man ska inte heller krama eller pussa varandra.

Ingå kommun har inte en tidsgräns för hur långa besöken får vara.

Även i Sjundeå har kommunen gjort upp nya direktiv för besök på boendena och vårdavdelningen. På torsdagseftermiddagen (1.10) fanns direktiven än så länge bara på finska.

Även i Lojo finns direktiven enbart på finska på stadens webbplats.

Hurdana regler som gäller i Hangö kan du läsa på Hangö stads webbplats.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply