Nu rekommenderar också Lovisa munskydd på andra stadiet – läs det senaste om coronaläget i Östnyland | Östnyland


Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I den här artikeln kan du se läget i din egen kommun. i Svenskfinland.

9 oktober kl. 10.15: Nu rekommenderar också Lovisa munskydd i gymnasier

Nu har coronaviruset börjat spridas snabbare i Lovisa, och på grund av det här rekommenderar Lovisa stad användning av munskydd i gymnasierna och inom ungdomsarbetet.

I Lovisa konstaterades två nya positiva coronavirusfall på torsdagen, vilket betyder att det i Lovisa finns totalt 27 bekräftade fall av covid-19.

De två nya positiva fallen räckte för att Lovisa skulle gå över gränsen och anses vara ett område med snabbare smittspridning.

Rekommendationen gäller elever, undervisningspersonal och övrig personal. Hit hör till exempel personal som sköter bespisning, städning och underhåll.

Ungdomarna och deras familjer ansvarar själva för att skaffa munskydden. Lovisa stads grundtrygghetscentral delar ut munskydd till mindre bemedlade. Staden skaffar munskydd åt sin personal.

Borgå och Sibbo har redan tidigare rekommenderat munskydd i läroanstalter efter grundskolan.

I Östnyland följer kommunerna de rekommendationer som utfärdas av myndigheterna, men ger också specifikt följande rekommendationer:

Borgå

 • föreningsevenemang begränsas till 50 personer och privata evenemang till 20 personer
 • distansarbete rekommenderas för alla som kan arbeta på distans
 • munskydd används i kollektivtrafiken, offentliga lokaler inomhus och utomhus på publikevenemang
 • munskydd används inom läroanstalterna efter grundskolan
 • munskydd används i ungdomstjänsternas verksamhet. Gäller personer över 15 år.
 • studerandes evenemang på fritiden bantas ner
 • använd applikationen Coronablinkern

Sibbo

 • använd munskydd i offentliga lokaler inomhus, under offentliga evenemang, i folkmassor och i andra stadiets läroanstalter
 • använd appen Coronablinkern

Lovisa

 • använd munskydd på offentliga platser, till exempel i butiken och banken, på museum och posten
 • använd munskydd i gymnasierna och inom ungdomsarbetet
 • använd Coronaguiden om du känner behov av att boka ett coronatest
 • följ myndigheternas och stadens rekommendationer som anges på stadens webbplats

Uppdaterad 9.10.2020 kl. 10.28.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply