Nu rycker nya beväringar in – misstänkta coronafall ska stoppas vid brigadporten i Dragsvik | Västnyland


I dag inleder nya rekryter sin tjänstgöring. Säkerhetsarrangemangen som gäller inom Försvarsmakten inverkar också på julikontingentens tjänstgöring. Nyland brigad uppger ändå att kontingenten som precis hemförlovats är nöjd med sin utbildning trots coronakrisens utmaningar.

Uppgift 1 för de nya rekryterna: Fyll i en enkät.

I den frågas om rekryten haft förkylningssymptom, coronafall bland sina anhöriga eller varit utomlands. Efter det bedöms om det finns behov för ett coronatest.

Hela landet får i dag 12 000 nya beväringar. Försvarsmakten vill hindra att coronasmittan tar sig in genom en enda brigadport och har därför infört det nya systemet med enkät direkt vid porten.

I början av måndagseftermiddagen hade ungefär 100 av de väntade 800 nya beväringar anlänt till Nyland brigad i Dragsvik i Raseborg.

När kommendör för Nylands brigad Arvi Tavaila besökte porten hade det bildats en liten kö av rekryter som väntade på att få fylla i enkäten.

Men inte en enda av dem behövde testas.

– Det ser än så länge bra ut, men beredskapen att testa finns, säger kommendör Tavaila.

Brigadkommendör Arvi Tavaila.
Brigadkommendör Arvi Tavaila.
Brigadkommendör Arvi Tavaila.
Bild: Yle/Monica Slotte
Västnyland,Dragsvik, Raseborg,Nylands brigad,Brigadkommendör Arvi Tavaila

Ifall testbehov uppstår isoleras personen direkt. I väntan på testresultaten, som kommer inom max två dagar, isoleras personen.

– På det sättet minimerar vi risken att vid inryckningen få någon större smitta vid brigaden.

Tre isolerade avdelningar

De nya beväringarna delas redan i dag in i tre olika avdelningar. Avdelningarna är inte i kontakt med varandra under tjänstgöringen.

På det här viset kontrolleras en eventuell smittospridning.

– Ett sådant läge där hela avdelningen skulle vara i karantän är osannolik.

Vi vill försöka att vi kan genomföra vår lagstadgade uppgift― Kommendör för Nylands brigad Arvi Tavaila

Tavaila framhäver att det är viktigt att just Försvarsmakten inte lättar upp restriktionerna för tidigt.

– Även om läget i det civila tycks vara under kontroll vill vi säkerställa att vi klarar av vår lagstadgade uppgift.

– Om det visar sig att läget är lugnt kan vi behov gå tillbaka till det normala systemet.

De beväringar som kommer från Sverige har blivit uppmuntrade att anlända till Finland två veckor innan inryckningen och bo till exempel hos släktingar i karantänliknande omständigheter.

Mera desinfektionsmedel på brigaderna än på andra platser i samhället

Kommendör Tavaila får frågan om hur många liter handdesinfektionsmedel som går åt på brigaden. Han skrattar och säger att det är mycket.

Hygienen är lätt att ordna, eftersom man är van vid det och har tillgång till utrustning. Anskaffningssystem inom försvarsmakten utnyttjades redan på våren.

– Vår utgångspunkt gällande hygienen är lättare än på många andra håll, till exempel i företag eller skolor.

Ett coronavirustest som är på väg ut på marknaden förevisas i Belgien.
Rekryter som haft coronafall i den närmaste kretsen eller har förkylningssympton testas för corona innan inryckningen.
Ett coronavirustest som är på väg ut på marknaden förevisas i Belgien.
Bild: Rex Features/All Over Press
coronavirus,test,coronatest

Munskydd används inte på brigaden.

– Den enda gången som vi gjorde oss redo att använda munskydd var då vi hjälpte polisen med gränsbevakningen av Nylands stängda gränser tidigare i våras, säger Tavaila.

Eftersom man identifierar riskfall och isolerar dem ska behov av munskydd inte uppstå inne på brigadområdet.

Extra arbete men utbildningen har fått god respons

Respons från den vid midsommar hemförlovade kontingenten var positiv.

– Resultaten är mycket bra även om vi varit tvungna att anpassa oss till de nya omständigheterna.

Skillnaderna till det normala brigadlivet syns, säger Tavaila, men han är mycket nöjd över den goda responsen.

En tydlig skillnad som man ser i vardagen är att närvaroperioderna blivit längre. På våren hade beväringarna 2 veckor permission och 4 veckor i tjänst.

– Nu med de nya börjar vi med att alla stannar på brigaden den första veckan. Från om med den andra veckan börjar vi med rotation på nytt.

Det blir alltså inte permission varje helg.

– Det har orsakat mer utbildningstid då beväringarna så gott som hela tiden är inne på brigaden. Det har krävt en del extra av personalen.

Vår utgångspunkt gällande hygienen är lättare än på många andra håll― Kommendör för Nylands brigad Arvi Tavaila

Omkring 12 000 nya rekryter påbörjar sin tjänstgöring i dag, måndag. 9 200 rekryter inleder inom armén. Resten fördelas mellan marinens, flygvapnets och gränsbevakningens truppförband.

Nylands brigad, som ansvarar för den svenskspråkiga beväringsutbildningen inom Försvarsmakten, tar emot cirka 800 rekryter.

Riskgruppen är sällan i tjänst men astmapatienter kan få specialarrangemang

Personer som hör till riskgruppen för covid-19 är inte i tjänst. Enligt fänrik Helena Timonen, som ansvarar för coronafrågor inom försvarsmakten, finns det inte rekryter som uppfyller de faktorer som Institutet för hälsa och välfärd räknar in i riskgruppen.

– Enstaka fall där man hittar lösningar på individnivå kan uppstå till exempel med astmapatienter. Men i stort sett beväringar med astma sjukdomen under kontroll, vilket behövs för att kunna utföra tjänstgöringen, säger Timonen.

Timonen säger att beväringarna alltid kan vända sig till hälsovården om det finns behov för det.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply