Ny rekommendation: Använd munskydd på gymnasiet, yrkesskolor, i butiker och på andra allmänna platser när coronaepidemin accelererar | Inrikes


Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat sina rekommendationer om användningen av munskydd. När coronavirusepidemin accelererar rekommenderas användning av munskydd i allmänna kommunikationsmedel, på allmän plats inomhus och vid publikevenemang där det inte går att undvika närkontakt, enligt institutet.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gav en lägesrapport om coronaviruset klockan 10. Du kan se pressträffen, simultantolkad till svenska, överst i den här artikeln.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar alltså nu att man i accelerationsskedet använder munskydd i bland annat gymnasier och yrkesskolor, högskolor, butiker och köpcenter, idrottsutrymmen, bibliotek, kyrkor och andra religiösa samfunds byggnader, konsertsalar, teatrar och museer.

Om epidemiläget fortsätter att bli värre kommer munskyddsrekommendationerna att utvidgas. I spridningsskedet skulle de gälla alltid då man rör sig i eller tillbringar tid på allmän plats inomhus och vid publikevenemang. Bland annat skulle rekommendationen då gälla alla skolor och taxiresor.

Enligt överläkare Taneli Puumalainen vid Institutet för hälsa och välfärd granskar man nu regionalt var man är på väg in i epidemins accelerationsskede. Institutet har publicerat en karta för var munskyddsrekommendationer är i kraft – den hittar du här.

Råden är främst ämnade för lokala myndigheter, då de bedömer epidemisituationen på sitt område och ger rekommendationer för hur munskydd ska användas.

Det är kommunerna och sjukvårdsdistrikten som enligt lag fattar beslut om regionala begränsningar och rekommendationer. Också regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd deltar i arbetet.

Accelerationsskedet innebär att det finns mellan 10 och 25 nya coronafall per 100 000 invånare, att det förekommer lokala och regionala smittkedjor som går att följa upp, och att det går att svara på vårdbehovet.

Spridningsskedet innebär att sprider sig coronasmittan regionalt eller mera omfattande. Det förekommer mellan 18 och 50 fall per 100 000 invånare på 14 dagar. Coronafallen ökar med över 10 procent per dag och under hälften av smittkällorna går att spåra. Behovet av sjuk- och intensivvård ökar kraftigt. Där är vi inte ännu.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd

THL påminner om att ett munskydd, då det används rätt, kan hindra smittspridningen genom att stoppa droppsmitta. Munskyddet är ändå inget egentligt andningsskydd och skyddar inte effektivt användaren mot smitta. Munskyddens effektivitet baserar sig långt på att så många som möjligt använder dem.

Institutet meddelade redan tidigare i veckan att rekommendationerna för användningen av munskydd kommer att ses över.

Finland regionalt inne i accelerationsskedet

Enligt Institutet för hälsa och välfärd väntas runt 90 nya coronafall bekräftas i dag, torsdag. Just nu har Finland 14,4 bekräftade coronafall per 100 000 invånare, men efter idag kommer det talet att närma sig 15.

De senaste fyra veckorna har coronafallen stadigt ökat, säger överläkare Taneli Puumalainen, och andelen som testar positivt av dem som testas har också ökat. På vissa orter är andelen redan över en procent.

Finland är nu inne i det så kallade accelerationsskedet i vissa regioner, och trenden är oroande, enligt Puumalainen.

Accelerationsskedet innebär att det finns mellan 10 och 25 nya coronafall per 100 000 invånare, att det förekommer lokala och regionala smittkedjor som går att följa upp, och att det går att svara på vårdbehovet.

Puumalainen konstaterar ändå att smittospridningen nu ser annorlunda ut än den gjorde i våras.

– Regeringens hybridstrategi har fungerat och bromsat spridningen av smittan.

“Vi är inne i det andra skedet”

Strategichefen Liisa-Maria Voipio-Pulkki säger att man nu i nästan hela landet ser smittor eller smittkluster, och att det inte längre i bara Nyland man måste vara försiktig. Hon säger ändå att vi ännu kan undvika att hela Finland går in i det så kallade accelerationsskedet om vi är försiktiga.

Hon vill inte tala om virusets andra våg, men säger att vi definitivt nu är inne i coronavirusets andra skede.

Hon säger också att unga vuxna är överrepresenterade bland de nya smittofallen. Ungefär hälften av smittorna konstateras nu hos under trettioåringar.

Enligt Voipio-Pulkki hara coronaviruset spridits på bland annat barer och stundentfester, och hon säger att man måste vara redo att dra slutsatser både i sitt eget liv och då man arrangerar evenemang.

Tidigare i veckan uppdagades smittor bland annat på Svenska social- och kommunalhögskolan och Arcada, och på Vasa nations gulisintagning.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply