Ny studie: Att föda med corona ökar inte risken för barnen


Att bli smittad av coronaviruset när man är gravid innebär en förhöjd risk för kvinnan att bli svårt sjuk och behöva intensivvård. Det finns även en ökad risk att förlossningen startar för tidigt.

Dessutom har det kommit flera rapporter om att barn som föds av kvinnor med covid 19 har blivit svårt sjuka och även avlidit, något som fått många länder att skilja nyfödda från coronasjuka mammor direkt efter förlossningen. 

88 nyfödda granskade

Men den stora studie som svenska forskare publicerar idag i den ansedda medicintidskriften JAMA visar tydligt att nyfödda inte utsätts för större risker än andra om mamman är sjuk i covid 19. 

– Det här är goda nyheter för alla gravida och även för vården, säger Mikael Norman, professor i neonatalvård och huvudförfattare till studien. Vi har granskat alla barn som fötts under pandemin i Sverige. Barnen som fötts av coronasjuka mammor är inte mer sjuka än andra ​jämförbara barn och det finns ingen ökad dödlighet bland dem. 

– På många håll i världen, bland annat i USA, har man direkt ​skiljt barnet från mamman efter förlossningen om mamman har corona. Vår studie visar att detta inte är nödvändigt ​och att amning kan rekommenderas även då mamman testat positivt.

Forskarna har granskat 88 000 barn, som fötts i Sverige under coronapandemin, från den 11 mars till den 31 första januari i år och följt dem fyra veckor efter förlossningen. Av de 88 000 har 2 323 barn fötts av mammor som haft corona under ​graviditeten eller vid förlossningen. Alla barn har coronatestats under första vecka​n efter förlossningen. Bara 21 av de nyfödda hade smittats av viruset, troligen efter förlossningen. Nio av dessa barn behövde vård. 

– Men att dessa nio barn behövde sjukvård berodde inte på covid 19. De ​vårdades för andra problem​, säger Mikael Norman. 

Ingen ökad dödlighet

Under studieperioden har totalt 103 barn avlidit​ i nyföddhetsperioden, ​sju av dessa föddes av mammor ​som testat positivt för corona, men inget av de avlidna barnen bar själva på viruset. 

– Vi ​känner oss därför trygga med slutsatsen att viruset inte ökar risken för död hos nyfödda, säger Mikael Norman. 

– Att coronainfektion hos den gravida kvinnan ökar risken ​för att barnet föds för tidigt vet vi sen tidigare, men viruset i sig ​verkar inte vara farligt för nyfödd​a barn. ​Och jag känner heller inte till något fall i hela världen där ett nyfött barn skulle ha smittat en annan person, säger Mikael Norman.   Source link

Be the first to comment

Leave a Reply