Ny Teknik | Undersökning: Ökad oro i Sverige för pandemier redan före coronavirusetDet fanns en utbredd oro för pandemier redan före corona, enligt den årliga Som-undersökningen. Var femte svensk var i höstas mycket orolig för ett globalt sjukdomsutbrott. ”Det är en fördubbling på kort tid”, säger forskaren Felicia Robertson.

Hur coronapandemin påverkar svenskarnas oro i olika frågor på sikt återstår att se. Men Som-undersökningen från Göteborgs universitet, som genomfördes i höstas, ger en intressant utgångspunkt konstaterar Felicia Robertson, som är doktorand på statsvetenskapliga institutionen.

– Det som är intressant är att studien är gjord precis innan corona. Så nästkommande studie kommer att bli oerhört spännande, säger hon.

Läs mer: Jag får beskedet ”risken är att du har corona”

– Vi förväntar oss ju förstås att andelen som är mycket oroliga för globala epidemier kommer att öka ännu mer nu.

Snabb ökning

Samtidigt hade svenskarnas oro för pandemier ökat rejält redan före coronakrisen, visar enkätundersökningen. I undersökningen 2015 ansåg bara 11 procent att “globala epidemier” var mycket oroande och 2017 var det fortfarande bara 12 procent.

Läs mer: Med framtidens möten blir social distans ett minne blott

När undersökningen gjordes i höstas hade andelen som var mycket oroade för pandemier i framtiden stigit till 22 procent.

– Om man rankar frågorna som vi är mycket oroliga för har globala epidemier alltid hamnat i botten. Det är inget som svenskarna har varit särskilt oroliga för tidigare, säger Felicia Robertson.

– Men nu ser vi en fördubbling på bara några år.

Miljöoro i topp

Åtminstone i väntan på nästa Som-undersökning är det dock miljö- och klimatoron som dominerar hos de tillfrågade. Listan toppas av dem som är mycket oroade för försämrad havsmiljö (56 procent), oron för miljöförstöring (52 procent) och klimatförändringar (50).

– Vi har sett en ökad medieexponering av miljöfrågorna, men också ett ökande antal miljökriser både i världen och på hemmaplan, säger Felicia Robertson.

– Vi förväntar oss ju att oron för globala epidemier kommer att öka. Men det betyder ju inte att folk kommer att sluta vara oroliga för miljöfrågorna.

Fakta: Samhällsoro

I Som-undersökningen ställdes bland annat en flervalsfråga om vad svenskarna är oroliga för.

Frågan som ställdes var “Om du ser till läget i dag, hur oroande upplever du själv följande inför framtiden?”

Andel som svarade “mycket oroande” i undersökningen:

Försämrad havsmiljö 56 procent.

Miljöförstöring 52.

Förändringar i jordens klimat 50.

Terrorism 50.

Ökad användning av narkotika 49

Ökad antibiotikaresistens 46.

Politisk extremism 45.

Ökat antal flyktingar 39.

Ökad främlingsfientlighet 37.

Globala epidemier 22.

Källa: Som-undersökningen 2019, Göteborgs universitet.

Fakta: Som-undersökningen 2019

Som-institutet (Samhälle, opinion, medier) vid Göteborgs universitet har varje år sedan 1986 genomfört en stor enkätundersökning bland boende i Sverige.

Den senaste Som-undersökningen skickades ut och besvarades under hösten 2019.

Av 21 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16–85 svarade drygt 10 000, vilket sedan bland annat avlidna personer räknats bort ger en svarsfrekvens på 49 procent. Det anses vara en relativt hög svarsfrekvens för en så pass brett upplagd studie.

Källa: Göteborgs universitet.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply