Nya uppgifter: Coronaviruset har spridit sig i mindre utsträckning än man trott – andra vågen kan bli kraftig | Inrikes


Coronaviruset har inte spridits bland Finlands befolkning lika brett som det till en början uppskattades att det skulle göra, rapporterar Yle Uutiset. Enligt de senaste analyserna av antikroppstester verkar regeringens epidemimodeller vara baserade på en för optimistisk uppskattning om virusets spridning.

Bara 2,4 procent av dem som testats har antikroppar mot coronaviruset i blodet enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s senaste undersökningsresultat. Urvalet bestod av 1 146 test. Endast tre personer hade neutraliserande antikroppar i blodet, vilket är det säkraste tecknet på att personen varit smittad av covid-19.

Testerna har tagits under veckorna 16–18, de nyaste är alltså från månadsskiftet april–maj och största delen av de testade var från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Det eftersom flest fall finns inom det sjukvårdsdistriktet. I andra distrikt antas ännu färre ha antikroppar mot viruset. De som testades var 18–69 år gamla.

Resultaten beskriver ändå ett något tidigare sjukdomsläge eftersom det oftast tar åtminstone två veckor för antikropparna att utvecklas.

– Det ser ut som att vi har betydligt färre smittade jämfört med andra länder. Det ser inte heller ut att ha skett någon stor ökning under tiden forskningen pågått, sa Merit Melin på THL.

För optimistisk uppskattning

Resultaten liknar dem som publicerades för en vecka sedan. Antikroppstesternas resultat styrker bilden av att man varit för optimistisk vad beträffar uppskattningen om virusets spridning.

I Hetemäkirapporten som publicerades i måndags hänvisar till den modell som grundar sig på antagandet att 2,5 procent av den finländska befolkningen redan skulle vara smittade i mitten av mars och således ha utvecklat neutraliserande antikroppar. Enligt senare uppgifter har man alltså varit för optimistisk.

Enligt THL bygger antagandet om en spridning till 2,5 procent av befolkningen delvis på de blodprov de fått via HUS som låg grund för en första utredning av läget.

– Det var den bästa uppskattningen vi hade till hands då, säger Kari Auranen, professor i statistik vid Åbo universitet. Auranen ingår i THL:s grupp för epidemimodeller.

Vad spelar det för roll att man varit för optimistisk i uppskattningen?

Det skulle vara bra för finländarna att så många som möjligt redan haft viruset, eftersom eventuella framtida epidemivågor skulle slå till lättare. Det här bygger ändå på antagandet att de som insjuknat i viruset får någon slags immunitet mot det.

De här uppgifterna ger nu utrymme för ett flertal frågor angående potentiella scenarier kring nästa epidemivågs styrka. Scenarierna varierar beroende på hur kraftigt vi begränsar våra kontakter och hur många som redan smittats.

I Hetemäkirapporten presenteras en prognos om att intensivvårdens kapacitet just och just skulle räcka till ifall man lättar på restriktionerna under fyra veckor så att R0-talet skulle stiga till 1,8. I praktiken skulle det alltså betyda att en smittad person i medeltal smittar 1,8 andra.

Nu, då såpass få verkar ha någon slags immunitet mot viruset kan det innebära att en andra våg slår till kraftigare. Då skulle läget på sjukhusen vara spändare än man uppskattar i Hetemäkirapporten.

Auranen påminner ändå att inget scenario blir exakt så som man uppskattar. Epidemimodellerna har uppdaterats under våren, och kommer fortsättningsvis uppdateras i takt med att det finns mer information att tillgå.

– Inget är fastspikat. Framtiden är säkert sådan att man hela tiden följer med lägesbilden och är tvungen att göra förändringar i politiken.

Hetemäkirapporten är ändå inte lika med Finlands linje, trots att regeringen drar nytta av utredningen i sitt beslutsfattande.

Hittills har 5 738 personer bekräftats vara smittade av covid-19 i Finland.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikelUudet tiedot: Koronavirus on levinnyt Suomessa vähemmän kuin luultiin – se voi tarkoittaa, että seuraava tautiaalto on ankara skriven av Veli-Pekka Hämäläinen.

Artikeln är översatt av Josefin Flemmich.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply