“Oetiskt experiment” med de ungas framtid som insats


I Storbritannien har över 4 000 forskare, folkhälsoexperter och läkare undertecknat ett öppet brev som ber regeringen skjuta upp hävandet av coronarestriktionerna. Då unga nu står för en allt större del av de sjuka ansluter en växande koalition politiker sig till kraven på att hålla restriktionerna kvar tills yngre åldersgrupper har vaccinerats.

– Vi upplever den här åtgärden vara farlig för folkhälsan och för tidig, skriver forskarna bakom uppropet i den medicinska tidsskriften the Lancet.

– Vi anser att regeringen bör tänka om gällande dess strategi och vidta snabba åtgärder för att skydda allmänheten, inklusive barnen. Vi anser att regeringen ger sin in på ett farligt och oetiskt experiment och vädjar att den skjuter upp planerna på att häva begränsningarna den 19 juli 2021.

Uppropet undertecknades ursprungligen av några tiotals forskare, främst epidemiologer och smittskyddsexperter.

Potilasta työnnetään paareilla jonossa seisovien ambulanssien välistä


Bildtext

Då epidemiläget var som värst var närmare 40 000 människor intagna för Covid-19. I juni var antalet under 1000, på söndag 2700.

Bild: EPA / Andy Rain

Nu har ändå över 4 000 forskare, läkare och andra professionella inom vårdbranchen anslutit sig till uppropet.

De ser alla att ett hävande av restriktionerna i nuläget, då antalet nya fall stiger snabbt och hela åldersgrupper är ovaccinerade, som ett experiment med de yngre generationernas hälsa som insats.

De unga utgör redan en allt större del av patienterna på sjukhus och intensivavdelningar, som ett resultat av deltavariantens framfart i Storbritannien.

Forskarnas farhåga är att en stor del av de yngre generationerna kommer att tvingas lida av långvariga symptom, så kallad Long Covid, för att de vaccinerade ska få leva friare några månader till.

Otaliga unga med långvariga symptom

– Regeringen har fattat ett avsiktligt beslut att utsätta barn för storskalig spridning, istället för att vidta åtgärder för att skydda dem i skolor eller vaccinera dem, säger epidemiologen Deepti Gurdasani, epidemiolog vid Queen Mary University.

– Det är oetiskt och oacceptabelt. Våra unga och barn har redan genomlidigt mycket det här senaste året och nu döms de till potentiellt ännu mer lidande som en konsekvens av det här farliga experimentet.

Enligt den brittiska regeringens egna siffror lider redan nu över 900 000 britter, eller 1,5 procent av befolkningen, av långvariga symptom.

Margaret Keenan får sitt coronavaccin i Coventry, England den 8 deember 2020.


Bildtext

Storbritannien har bland de högsta vaccinationssiffrorna i världen, men de flesta unga är ovaccinerade eller har fått bara en dos och är enligt experter fortfarande sårbara mot den nu dominanta deltavarianten.

Bild: Reuters

Över 385 000 har lidit av de långvariga symptomen i över ett år.

De vanligaste symptomen är utmattning, svåra muskelsmärtor, andnöd och svåra koncentrationssvårigheter.

65 procent rapporterade att deras symptom försvårade deras vardag, 18 procent att symptomen gjorde dem oförmögna att sköta sina dagliga sysslor.

Gurdasani påpekar att långvariga symptom för unga kan innebära att hela deras framtid försinkas, om de är ur spel vid en avgörande tid av utbildningen och utvecklingen.

Dyrt och en stor belastning för vården

En grupp på 60 parlamentsledamöter från flera partier har nu anslutit sig till kraven på att hålla kvar restriktioner, satsa på åtgärder som bekämpar smittorisken och vaccineringen av unga.

Gruppen som består av ledamöter från regeringspartiet Tories, arbetarpartiet, De gröna, Skotska nationalistpartiet SNP och Liberaldemokraterna anser att hävda restriktioner förtidigt kommer att kosta samhället en lång tid framöver.

– Det riskerar att belägga hälsovården med en stor, ohållbar börda, skriver gruppen i ett öppet brev till hälsominister Sajid Javid.

Bild på skylt där det står stoppa spridningen av coronaviruset, och i bakgrunden ett par som går hand i hand vid en stor julgran på julmarknad i London.


Bildtext

England och resten av Storbritannien har haft bland de hårdaste begränsningarna i Europa, till följd av att landet var bland de värst drabbade.

Bild: EPA-EFE/All Over Press

– Vi är oroade för att regeringens beslut att häva restriktionerna från och med den 19 juli riskerar att utsätta många fler unga för långvariga symptom, inklusive de yngre grupper som ännu inte är vaccinerade.

De påpekar att rehabiliteringsvården redan har svårt att hantera alla fall och att en stor mängd till kan leda till en kollaps inom hälsovården.

Dessutom kan det innebära att många människors arbetsliv slutar före det ens har börjat.

– Det här tillståndet försätter många i ett tillstånd där de inte kan arbeta eller utföra dagliga sysslor, vilket får svåra konsekvenser för både hälsovårdssystemet och ekonomin.

Kan inte ens duscha vissa dagar

För tillfället lider 33 000 barn av långvariga symptom, men antalet ökar snabbt i takt med att allt fler yngre insjuknar.

The Guardian har intervjuat Claire Hayes i Northumberland, mamma till Gracie som lider av svåra långvariga symptom.

Hayes beskriver dottern som ett glatt barn med goda betyg och många vänner, men säger att allt ändrades då dottern fick Covid-19 i juli ifjol.

Om hon idag vill gå till parken för att träffa vänner vet jag att hon inom kort inte kommer att kunna stiga ur sängen på två dagar. Det är hjärtskärande

― Claire Hayes

Sen dess har Gracie inte kunnat gå en enda hel vecka i skolan. Utmattningen och koncentrationssvårigheterna, så kallad brain fog eller hjärndimma, är så svåra.

– Hon får horribla huvudvärkar, smärtor. När hon ställer sig upp fördubblas hennes puls. Och hon får hjärndimma. Vissa dagar kan hon inte ens stiga upp, hon blir så yr, och ens att duscha är omöjligt, säger Hayes.

– Om hon i dag vill gå till parken för att träffa vänner vet jag att hon inom kort inte kommer att kunna stiga ur sängen på två dagar. Det är hjärtskärande.

De 60 parlamentsledamöterna kräver nu att Johnsons regering beaktar de långvariga symptomen på allvar då det slutliga beslutet om vad som händer den 19 juli fattas.

Grogrund för nya varianter

Experter som har undertecknat det ursprungliga uppropet varnar också för andra konsekvenser än bara fler sjuka, döda och människor med långvariga symptom.

– Att frångå restriktionerna den 19 juli kommer inte bara att leda till accelererande smittspridning, med stora ökningar i akuta fall, intagning och långvariga symptom. Det kommer också att skapa en grogrund för nya varianter som kan vara mer motståndskraftiga mot vaccin, skriver Lancets chefredaktör Richard Horton, doktor i kardiologi och hedersprofessor i medicin och folkhälsa vid tre universitet.

Chefredaktör för The Lancet i Storbritannien, Richard Horton.


Bild: U.S. Mission Public Affairs team. U.S. Mission Geneva / Eric Bridiers

– I motsatts till regeringens påståenden råder det verkligen ingen konsensus över regeringens planer. Tvärtom är en stor del av det medicinska fältet djupt oroade, skriver Horton.

Också det brittiska läkarförbundet har vädjat till regeringen att inte häva begränsningarna i juli.

Också Världshälsoorganisationen WHO kom i veckan med en vädjan om tålamod, som var formulerat på ett sätt som många tolkade som ett budskap till brittiska regeringen.

– Det är ett farligt antagande att länder med hög vaccinteckning kan kontrollera ökningar i intagningar och dödsfall, sade WHO:s chef för nödlägen Mike Ryan.

– Vi vädjar till regeringar att inte kasta bort de framsteg som har gjorts.

Regeringen Johnson har sagt att det slutliga beslutet om restriktionerna fattas måndagen den 12 juli.

Källor: Reuters, The Guardian, CNN, Brittiska statistikbyrån, The Independent, the Lancet,Source link

Be the first to comment

Leave a Reply