Omsorgsminister Kiuru: Obligatorisk karantän för alla som kommer från riskländer, även obligatoriskt testning kan bli aktuell | Inrikes


Passagerare som anländer från riskländer kommer i fortsättningen att kunna försättas i obligatorisk karantän med myndighetsbeslut. Det här berör också personer som kommer med Sverigefärjorna, sade hälsosäkerhetschef Mika Salminen.

Coronavirusfallen har på sistone ökat i Finland även om läget fortfarande är lugnt enligt hälsosäkerhetschef Mika Salminen på Institutet för hälsa och välfärd.

– Vi har diskuterat olika åtgärder för hur vi ska hindra smitta från utlandet och riskländer. Det räcker inte att bromsa utan vi måste förebygga, sade familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) på dagens presskonferens om coronaåtgärderna vid gränserna.

Kiuru sade att man med myndighetsbeslut kommer kunna ålägga alla passagerare som kommer från så kallade riskländer med obligatorisk karantän.

Kiuru nämnde också att det är olagligt att bryta mot karantänen. I så fall gör man sig skyldig till hälsoskyddsbrott i smittskyddslagen. Enligt nuvarande lagstiftning kan man dömas till högst tre månaders fängelse eller böter ifall man inte håller sig i karantän.

Mika Salminen uppgav att det varit en liten besvikelse att människor rest mer än väntat till länder med högre risk, till exempel länder i Balkanområdet.

– Jag vill betona att på det stora hela är läget förhållandevis lugnt i Finland, sade han.

Han påminde också om att regeringen inte rekommenderar resor till länder där virusläget inte är lugnt. Enligt rekommendationen avråder man från resor till länder där det noterats fler än 8 fall per 100 000 invånare under de närmsta två veckorna.

Coronaviruset kommer över gränsen

Vanda stads biträdande stadsdirektör Timo Aronkytö sade att det varje dag kommer coronasmittade till Finland.

– Coronaviruset kommer just nu över gränserna. Vi har testat hundratal och hos vissa har coronavirussmitta bekräftats, sade han.

Tidningen Turun Sanomat rapporterade tidigare i dag att ett stort antal av resenärerna ombord ett flyg från Skopje till Åbo bekräftats ha smittats av coronaviruset.

Alla flygets 157 passagerare styrdes till coronaprovtagning.

– Av 157 resenärer bekräftades 24 smittade, uppgav Riitta Liuksa som är direktör för välfärdssektorn på Åbo stad.

Följande plan från Skopje anländer i morgon och på lördag och också då kommer man att testa passagerarna, sade Liuksa.

Enligt Turun Sanomat var ÅUCS redo att informera om antalet bekräftade fall redan på söndagen, men Social- och hälsovårdsministeriet hade velat publicera informationen först på måndagen.

Obligatorisk testning kan bli aktuellt

I nuläge kan passagerarna på flygplatserna välja om de vill genomföra ett coronatest eller inte. Krista Kiuru säger ändå att man så snabbt som möjligt borde införa obligatoriska testningar.

– Om det realiseras så är det oklart om vi gör stickprov eller testar alla som kommer över gränserna eller till flygplatserna, sade Kiuru.

Artikeln uppdateras.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply