Oro i Sverige för att alla inte ska få den intensivvård de behöver | Utrikes


– Vi har fortfarande ledig intensivvårdskapacitet. Patienter som gynnas av intensivvård ska få intensivvård, säger Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson. Men han är orolig för personalens ork i längden, i ett läge som enligt honom kan pågå i månader.

Socialstyrelsen i Sverige gick i slutet av mars ut med nationella principer för prioritering inom intensivvård under extraordinära förhållanden. Ända sedan dess har det i Sverige funnits en oro för vad principerna innebär.

Principerna ska tydliggöra prioriteringsordningen ifall Sverige når ett läge där intensivvården är full och måste välja mellan patienter. Men nu har vårdpersonal uttryckt sin oro för att det redan nu görs stränga prioriteringar inom sjukvården, trots att det finns platser kvar.

Ett gult tält har satts upp utanför Karolinska universitetssjukhuset i Solna för att ta emot coronapatienter.
Tält sattes upp utanför Karolinska universitetssjukhuset i Solna redan i början av epidemin för att ta emot coronapatienter.
Ett gult tält har satts upp utanför Karolinska universitetssjukhuset i Solna för att ta emot coronapatienter.
Bild: EPA-EFE/All Over Press
Sverige,Stockholm,Nya Karolinska Solna

SVT rapporterar om läkare som oroar sig för att andelen äldre patienter inom intensivvården minskat. Till Dagens Nyheter uppger flera läkare på Karolinska att prioriteringarna är orimligt hårda.

Det har också gjorts anonyma skrivelser från vårdanställda om saken till IVO, inspektionen om vård och omsorg. Det gäller framför allt en oro för att sjukhusen prioriterar olika och en oro över för hård prioritering på Karolinska, som IVO nu inspekterar.

“Vi gör ordinarie bedömningar trots extraordinärt läge”

När Svenska Yle når Region Stockholms hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson understryker han att det är viktigt att både anhöriga och personal skriver upp avvikelser, om de upplever att någon fått en prioritering som inte är korrekt.

Men han vidhåller att platserna räcker och att vårdprioriteringen ser ut som i vanliga fall.

– Vi har fortfarande ledig intensivvårdskapacitet. Patienter som gynnas av intensivvård ska få intensivvård. Om brist uppstår så har socialstyrelsen gett ut riktlinjer för vad vi ska följa. Men de gäller bara om vi har en brist, säger Eriksson.

Nu verkar det ju finnas personal som är orolig för att man gått in för de prioriteringarna redan nu, hur kommenterar du det?

– Vi gör ordinarie bedömningar, och vi har pratat med våra intensivvårdsverksamheter och varit väldigt tydliga med att det är ordinarie prioriteringar som gäller trots att vi är i ett extraordinärt läge. Det läget innebär att vi byggt ut intensivvården, det betyder att vi har en massa medarbetare inom intensivvården som inte har jobbat inom intensivvård på länge. Trots det ska vi göra samma bedömningar som tidigare.

Intensivvård en tung process för också fullt friska

Socialstyrelsen riktlinjer handlar om att se på patientens så kallade biologiska ålder, alltså underliggande sjukdomar – eller i praktiken på om patienten har möjlighet att klara av intensivvården och därefter få ett gott liv.

Att få andningshjälp av respirator är en krävande process för kroppen även hos en frisk person. Medelåldern hos intensivvårdspatienterna är lägre än hos dem som dör i covid-19, i Sverige men också i Finland. Hälften av coronapatienterna på intensiven hos HUS är yngre än 60 år.

Sjukhussäng i mässhallens fältsjukhus.
Försvaret har inrättat fältsjukhus på Stockholmsmässan i Älvsjö för att ta emot coronapatienter, också intensivvårdspatienter. Fältsjukhuset har ännu inte tagits i bruk.
Sjukhussäng i mässhallens fältsjukhus.
Bild: AFP / Lehtikuva
coronavirus,fältsjukhus,Stockholm,Stockholmsmässan

I Stockholm hamnar flera äldre patienter som inte är tillräckligt friska för intensivvården i stället i den intermediära vården som Region Stockholm nu byggt ut. Eriksson poängterar att sjukvården hela tiden lär sig mer om sjukdomen, och att det finns fler vårdformer än intensivvård.

– Framför allt är det andningsvård man behöver. Där har vi ju intermediärvårdsavdelning också som har byggts ut, som har mycket intensiv andningsvård.

30 procent kvar av intensivvårdskapaciteten

30 procent av intensivvårdsplatserna är lediga i Sverige, rapporterade Socialstyrelsen på tisdag. Kapaciteten varierar mycket över landet, men har hittills alltså räckt till också i Stockholm trots ett stort tryck på vården.

Hur ser du på trycket på intensivvården i Stockholm just nu, hur nära är man ett sådant läge att platserna inte räcker?

– Just nu har vi ledig kapacitet, vi har haft ganska bra marginal här de senaste veckorna. Men jag är oroad för vår förmåga att behålla den här kapaciteten så länge som det behövs. Vi kanske behöver ha sådan här kapacitet i månader och då blir det tufft för vår personal.

– Det är den stora oron just nu, våra medarbetare som gör ett fantastiskt arbete har väldigt tuffa scheman inom intensivvården. Vi har ju krislägesavtal som innebär 12,5 timmars schema, i längden är det otroligt tröttande. Så vi behöver många som hjälps åt så vi ska ge återhämtning och vila åt våra medarbetare.

Men månader säger du? Så de som hoppas att toppen skulle vara nådd och Stockholm går mot lättare tider, hur kommenterar du det?

– Det har vi inte sett några som helst tecken på. Det har ökat, vi ligger på maxnivåer nu, vi har inte sett några dagar i sträck här som det har gått ner.Source link