Oro inför sommaren – trots kraftig minskning av patienter på iva


Den senaste veckan har antalet patienter med covid-19 på svenska intensivvårdsavdelningar (iva) minskat med drygt 60 personer, från 404 till 341. Minskningen syns i alla regioner förutom i Skåne, Norrbotten, Värmland och Blekinge, där trenden inte är lika tydlig.

Trots att smittspridningen och antalet covidpatienter på landets slutenvårdsvårdsavdelningar har minskat sedan en tid tillbaka har motsvarande minskning hittills inte märkts inom intensivvården.

– Det är naturligt att det är en eftersläpning, eftersom patienterna hamnar på iva senare i förloppet, och det blir det längre vårdtid. Men vi tycker ändå inte att det har hängt ihop riktigt, säger Johnny Hillgren, intensivvårdsläkare och ansvarig för Sveriges intensivvårdsregister.

– Det har bekymrat oss en del, milt sagt, och vi har inte riktigt kunnat förklara varför det är så.

”Orimligt tung situation”

Inte som förra sommaren

Men även om utvecklingen nu ser positiv ut är situationen fortfarande allvarlig, understryker Johnny Hillgren. Smittspridningen kan snabbt vända uppåt igen om folk blir mindre försiktiga och börjar umgås mer när sommaren närmar sig.

– Vi är oroliga inför sommaren, säger intensivvårdsläkaren Johnny Hillgren.

Till skillnad från förra sommaren, då det var den ursprungliga varianten av coronaviruset som drev smittan, är det nu den brittiska varianten som dominerar i Sverige. Den tycks vara bättre på att sprida sig.

– Trots att vi nu ser en nedgång så måste vi fortsätta att vara väldigt försiktiga och hålla avstånd. Om det blir en ökning under sommaren och i höst blir det väldigt, väldigt tufft för alla våra medarbetare, säger Johnny Hillgren.

Semesterolyckor

Under sommaren tillkommer dessutom många andra iva-inläggningar, i takt med att folk börjar ägna sig åt mer våghalsiga semesteraktiviteter, påpekar han. Det kan bli krävande för vården, eftersom operationskapaciteten på många håll har minskats för att klara intensivvården.

-Man får tänka på det och vara försiktig. Folk skadar sig när de cyklar downhill, klättrar på stegar och tak, åker motorcykel och andra saker som genererar både operationer och intensivvård, säger Hillgren.

Hur skulle du säga att kapaciteten och orken är inom intensivvården i dag?

– Det är uthålligheten som är den stora utmaningen. Vi måste få se slutet på det här nu, så att alla medarbetare kan få den återhämtning som de behöver. Man orkar liksom inte i längden. Alla går på marginalerna nu, säger Hillgren.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply