Oroväckande att antalet coronafall fortsätter öka – men vaccinationerna har minskat behovet av sjukhusvård – Inrikes – svenska.yle.fi


Antalet nya fall har fortsatt att snabbt öka under de senaste fyra veckorna. För närvarande sprids smittan främst inom Finland, till exempel på barkvällar och under andra träffar mellan unga vuxna. Relativt få nya fall härstammar från utlandet.

Intitutet för hälsa och välfärds hälsosäkerhetschef Mika Salminen uppgav tidigare i veckan att man nu kan säga att Finland är i en fjärde våg av coronaviruset.

Incidensen per vecka har fyrdubblats och andelen positiva testresultat har stigit till 2,3 procent sedan mitten av juni. Att andelen positiva testresultat stigit tyder på att vi inte upptäcker smitta i lika stor utsträckning som tidigare. Till exempel gjordes ungefär lika många test den här veckan som förra veckan.

Det växandet antalet nya coronafall har ökat trycket på smittspårningen i vissa områden i Finland. Det här kan i sin tur leda till att smittkedjorna blir betydligt längre då man inte hinner upptäcka dem i tid.

Enligt lagen ska personer som eventuellt exponerats för coronasmitta hjälpa myndigheterna att spåra smittan och följa deras anvisningar för att smittkedjorna ska kunna brytas utan dröjsmål, påminner hälsomyndigheterna.

Hälsomyndigheterna: Unga borde minska de sociala kontakterna

Nästan 60 procent av de bekräftade covid-19-fallen under vecka 28 konstaterades bland 10–29-åringar, och då främst hos 18–23-åringar. För tillfället finns knappt några fall bland 70-plussare i Finland.

Hälsomyndigheterna uppmanar därför nu speciellt unga och unga vuxna att minska sociala kontakter som kan medföra risk för smittspridning och låta sig vaccineras genast när det är möjligt.

Finland har hittills gett över 5,1 miljoner doser av coronavaccin. Det innebär att 64 procent av befolkningen har fått minst en dos vaccin och 28 procent har fått två doser.

Vaccinationerna minskar behovet av sjukhusvård

Det som ändå är positivt är att behovet av sjukhusvård inte längre ökar i samma takt som antalet smittade personer.

Enligt sjukvårdsdistrikten vårdas just nu 56 coronapatienter på sjukhus, av vilka 6 vårdades på avdelningar inom primärvården, 40 på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 10 på intensivvårdsavdelningar.

Över hälften av dem som får intensivvård är under 50 år.

Instituet för hälsa och välfärd har inte registrerat några nya dödsfall under perioden 14–21.7.2021. Totalt har 978 coronarelaterade dödsfall rapporterats i Finland. 

Smittalen stiger i Europa, minskar något i Ryssland

Finlands situation är inte unik. Antalet nya coronafall ökar också snabbt i flera EU-länder. I EU-länderna sprids smittan främst bland unga och ovaccinerade personer.

I en del länder är läget ändå mer stabilt, bland annat i Polen, Ungern, Slovakien, Bulgarien, Rumänien, Norge, Sverige och Lettland.

I Ryssland har förekomsten av coronavrius minskat något.

Artikeln uppdateras.

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärdSource link