Österbotten är igen i spridningsfasen: ”All gruppverksamhet för vuxna borde ta paus” | Österbotten


Coronafallen ökar runt om i hela Österbotten igen konstaterar Vasa sjukvårdsdistrikts direktör, Marina Kinnunen. Därför ansåg coronagruppen att distriktet nu är inne i spridningsfasen, och de rekommenderar att all gruppverksamhet för vuxna tar paus.

På fredagen rapporterade Vasa sjukvårdsdistrikt ännu en gång om över tio nya coronavirusfall under det senaste dygnet. Femton nya fall konstaterades och incidenstalet har därmed stigit till 71 nya fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna.

– Vi har lite fall i hela området och många olika kedjor. Vi har också fått in mera coronaviruspatienter hela tiden och smittor i äldreboenden, skolor, daghem och bland sjukhusets personal. Situationen har tyvärr blivit värre och därför konstaterade vi att vi övergått till spridningsfasen, säger coronagruppens ordförande Marina Kinnunen.

Fem personer får vård för covid-19 vid Vasa centralsjukhus och enligt Kinnunen finns det både de som får intensivvård och avdelningsvård.

Omkring 4 procent av alla coronatester är positiva och de lyckas spåra omkring 75 procent av alla smittofall. I Pörtom i Närpes har man också konstaterat flera fall av den brittiska varianten av coronaviruset.

Vi är väldigt tacksamma att folk har orkat och många har gjort precis som vi har rekommenderat. Men vi hoppas ändå att alla skulle försöka minska sina sociala kontakter nu i februari

Att Österbotten nu går in i epidemins tredje och värsta fas innebär också nya rekommendationer.

Sedan tidigare rekommenderar coronagruppen att inte fler än tio personer bör samlas, men nu rekommenderas att all gruppverksamhet för vuxna tar paus fram till slutet av februari.

– Som det står i hybridstrategin för spridningsfasen, så borde gruppverksamhet för över 20-åringar sluta genast, fram till slutet av februari, alltså sådant som händer inomhus.

– Och så gjorde vi en stark vädjan att man ska skydda patienterna och de boende och använda munskydd och hålla två meters avstånd om man besöker sjukhus eller äldreboenden.

All personal inom social- och hälsovård uppmanas också använda munskydd och inte visir, alternativt använda både och.

– Vi vill också ta upp det att vi är väldigt tacksamma att folk har orkat och många har gjort precis som vi har rekommenderat. Men vi hoppas ändå att alla skulle försöka minska sina sociala kontakter nu i februari, säger Kinnunen.

Coronatester vid Vasa hamn efter onsdag

Coronagruppen har också varit i kontakt med distriktets kommundirektörer för att de ska säkerställa att religiösa samfund och de med utländsk bakgrund också har fått nödvändig information om coronaläget och alla rekommendationer.

Coronagruppen diskuterade också coronatestningen vid Vasa hamn, som varit aktuell sedan Social- och hälsovårdsministeriet meddelat att säkerheten vid landets gränser ska skärpas.

Wasalineterminalen fotograferad utifrån i skymning och dimma.
Coronatesterna vid hamnen skulle först köpas in, men nu blir det distriktet som sköter testerna själva.
Wasalineterminalen fotograferad utifrån i skymning och dimma.
Bild: Yle/Markus Bergfors
Wasaline,Vasa hamn,kvarkenports

Tanken var att testningen vid hamnen skulle köpas in från ett privat bolag av sjukvårdsdistriktet, men eftersom inga erbjudanden kommit in beslöt coronagruppen att distriktet ska sköta testningen.

– Vi tog beslut att vi försöker starta den efter onsdag nästa vecka.

Blir det då frivilliga tester?

– De tog ju upp frågan om obligatoriska tester i partiledardebatten, så vi får se. Men det blir frivilliga tester för dem som anländer, än så länge.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply