Österbottniska minkuppfödare beredda på coronavirus – men risken bedöms vara liten | Österbotten


Vid två minkfarmer i Nederländerna har man upptäckt fall av coronavirus hos djuren. Risken för en epidemi bland uppfödare i Finland bedöms vara liten, men beredskapen finns, delvis tack vare tidigare virusbekämpning på farmerna.

Beskedet att coronaviruset kan spridas från människor till djur har fått Finlands pälsdjursuppfödare att öka beredskapen. Inga finländska fall har påträffats på pälsdjursfarmerna.

Samtidigt är riskerna för smittspridning mindre här än i exempelvis Nederländerna, understryker man på Finlands pälsdjursuppfödares förbund, Fifur.

– Nyheten om corona bland minkar hade man klarat sig utan. Men det var inte helt oväntat att de kan insjukna då katter och tamillrar kan bli smittade, säger Johanna Korpela som är veterinär på Fifur.

Kvinna i skog.
Johanna Korpela
Kvinna i skog.
Bild: Privat
veterinärer,johanna korpela

Observanta på symptom

I åtminstone USA och Hongkong hade kattdjur också tidigare blivit coronasmittade. De holländska fallen upptäcktes vid ett par minkfarmer i slutet på förra veckan.

Redan under helgen gick det finländska förbundet ut med information och rekommendationer till uppfödarna här.

– Det gäller att vara observant på andningsproblem. Men vi har inte ännu fått så mycket information från Nederländerna, så vi inväntar närmare besked om symptomen och vad som kunnat göras, säger Johanna Korpela.

Ännu inga upptäckta fall

Tillsvidare har Finland varit rätt blygsamt utsatt för viruset, vilket också minskat risken att farmerna drabbas. Men situationen lever hela tiden och nya aspekter kring smittorisker och symptom framkommer varje dag.

– I Finland har vi ännu ett bra läge, och vi har inte fått in uppgifter om varken smittade människor eller djur på våra farmer. Men vi måste göra vårt yttersta för att vara beredda ifall det skulle förekomma insjuknade.

Strikta regler sedan tidigare

I Esse i Pedersöre finns en av landets största minkfarmer. Företaget Torp Frys, som i huvudsak tillverkar djurfoder, föder årligen också upp kring 25 000 minkar.

Inte heller där har man sett några större risker, utan bedömer att beredskapen är god ifall situationen eskalerar.

– Naturligtvis måste man vara uppmärksam ifall någon blir sjuk. Men vi har inte sett sådana indikationer. Dessutom har vi redan nu strikta restriktioner, där vi bland annat bränner av handskarna då vi hanterat djuren, för att undvika att någon smitta ska spridas. Så vi har sedan tidigare en bra hygiensituation, säger företagets vd Bjarne Snellman.

Han säger att tidigare erfarenheter med virussjukdomen plasmacytos bidrar till en viss beredskap att både isolera sjuka djur och hantera risker med smittspridning från djurskötare till minkar.

– Naturligtvis ska sjuka djur flyttas bort så snabbt de upptäcks – och beredskapen finns för det, säger Snellman.

Skäl att förbereda sig

Snellman understryker att ingen smitta har upptäckts vid de finländska farmerna och att om så sker, är förutsättningarna goda att bromsa smittan. Johanna Korpela håller med.

– Jämfört med Holland, där farmerna ligger väldigt tätt, är våra farmer utspridda och även i övrigt avskilda från samhället, så risken för att smittan ska spridas här är mycket mindre än i exempelvis Nederländerna, säger Johanna Korpela.

Även om hon inte är så väldigt oroad över situationen som den är i dag, tycker hon det är klokt att beakta riskerna.

– Vi får se tiden an, men jag tycker det är skäl att man tänker på saken och förbereder sig och inte blir tagen på säng ifall det uppenbarar sig en smitta.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply