Ovanligt att få covid-19 två gånger


I Danmark har en bred och kostnadsfri testning varit en stor del i strategin för att bekämpa spridningen av coronaviruset.

Forskarna bakom den nya studien utgick från data som samlats in i samband med testerna och undersökte risken att smittas av sars-cov-2 två gånger.

Något högre andel äldre återinfekterades

Under första vågen (mars-maj) testade 11 068 personer positivt och 72 av dem testade positivt även under andra vågen (september-december). Det här betyder att 0,65 procent av personerna testade positivt två gånger.

När forskarna sedan tittade på personernas ålder framgick att 0,88 procent av personerna över 65 år testade positivt två gånger medan motsvarande siffra för de under 65 år var 0,6 procent.

Immuniteten höll i sig under sex månader, enligt studien som publicerats i The Lancet.

Går i linje med tidigare forskning

Specialistläkare Charlotte Thålin är ansvarig för ett liknande forskningsprojekt, Communitystudien, vid Danderyds sjukhus. Hon tycker att det här går i linje med både hennes egen och annan forskning på området.

– Jag tycker att det här är en jättefin studie. Danmark är duktiga på att PCR-testa och det är en stor grupp de tittat på. Trots olika metoder ser både vi och andra forskare en jättelåg andel som återinfekteras, i alla fall inom sex till nio månader, säger hon.

Mäter immunitet

Anders Sönnerborg, överläkare och professor i infektionssjukdomar och klinisk virologi vid Karolinska institutet, har också läst artikeln i The Lancet.

– Det här är ett av de bästa sätten att mäta immunitet på, att titta på hur många som blir infekterade på nytt. Det som sticker ut är möjligtvis åldersfaktorn, även om det inte är oväntat eftersom immunförsvaret avtar med åldern, säger han.

Innefattar inte mutationer

Forskarna bakom studien framhäver att de inte tagit mutationer i beaktande då de inte var så vanliga under förra året.

– Andra parametrar man inte har kontroll över är i vilken utsträckning de äldre personerna hade andra sjukdomar som sätter ner immunförsvaret och hur sjuka personerna var i covid-19 när de testade positivt. Att vara infekterad är inte detsamma som att vara sjuk, säger Anders Sönnerborg.

Vad kan vi lära oss av det här?

– Just nu är det i vaccineringsprogrammen man kan ta till sig av den här typen av data. Men det är alltid viktigt att studera immunförsvaret, vilket vi aldrig gjort i den här skalan förut. Vid en eventuell ny pandemi kommer vi ha hjälp av all ny kunskap, säger Charlotte Thålin.

– Det är ett värde i sig att veta hur länge en immunitet kvarstår, för att veta vilka skyddsåtgärder man ska vidta och vilken prioritering som ska gälla vid vaccinationer. För det här viruset kommer att komma tillbaka naturligtvis, i andra varianter, säger Anders Sönnerborg.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply