Över 200 kommuner rustar mot coronaviruset – Nyheter (Ekot)


Det handlar bland annat om ändrade regler för att besöka äldreomsorgen och att man planerat för hur man ska göra om många kommunanställda är frånvarande. En av dessa kommuner är Västerås, där säkerhetsdirektören Mikael Lagergren menar att det är viktigt att kommunerna har en plan.

– Vi vidtar en mängd åtgärder bakom kulisserna. Vi har samlat hela kommunens ledning för att gå igenom att alla verksamheter inklusive bolagen har planer för personalbortfall, säger Mikael Lagergren.

221 av totalt 290 svenska kommuner har besvarat Sveriges Radios enkät. Strax över 200 av dem har svarat att man på lokal nivå redan nu vidtagit åtgärder på grund av det nya coronaviruset covid-19.

De flesta har skickat ut information, hållit informationsmöten eller informerat anställda om situationen lokalt. 17 kommuner har infört reserestriktioner för kommunanställdas tjänsteresor, till exempel att inte tillåta resor till områden där coronaviruset sprids.

En del kommuner har också infört skärpta regler för besök i exempelvis äldreomsorgen för att undvika spridning.

Men det finns också kommuner som planerar att gå längre än så. Till exempel att erbjuda skolelever hemundervisning om barnen befunnit sig i riskområden, eller stänga ned administrativa verksamheter och kommunal musikskola ifall en pandemi skulle bryta ut. Detta för att prioritera om resurser till exempelvis förskolan i kommunen.

14 svenska kommuner har i Ekots enkät svarat att de inte vidtagit några åtgärder i samband med coronaviruset. En av dem är Munkfors kommun, där Maritha Lundström är personalchef.

– Vi har ju inte gjort någonting eftersom vi inte har kännedom om någon som varit i något av riskområdena. Men naturligtvis, får vi kännedom om det så måste vi ju då vidta åtgärder, säger Maritha Lundström.

Mikael Lagergren, säkerhetsdirektör i Västerås, menar att det är viktigt att ha en plan för hur kommunen ska agera vid ett virusutbrott men att inte ta i för hårt.

– Det som kan bli fallet om man vidtar för hårda åtgärder, man kanske stänger en skola för säkerhets skull så att säga, det blir att barn blir hemma och familjen blir hemma. Då är det någon sjuksköterska eller polis som inte kommer till jobbet då man är hemma och tar hand om sina barn.

– Vi ska ju upprätthålla de samhällsviktiga funktionerna. Det ska ju finnas skola, förskola och äldreomsorg, säger Mikael Lagergren.Source link