Över 70 coronafall bland internationella studerande i Åbo – befogenheter för att begränsa rörelsefriheten ska utredas | Åboland


Över 70 utbytesstuderande har insjuknat i covid-19 i Åbo, och åtminstone 200 personer har blivit exponerade för smittan.

Situationen är mycket allvarlig, enligt Åbo stad.

Smittspårningsarbetet är fortfarande ofullbordat, och antalet positiva fall samt exponeringar förväntas öka ännu.

Coronaviruset har spridit sig bland annat i studentbyn, i Retrodorm i Luolavuori samt i en studentbostad som ägs av Studentbystiftelsen i Kråkkärret.

Studenter som testat positivt för coronaviruset har också vistats i bland annat barer och på gym i Åbo.

Vilken virusvariant det är frågan om är ännu oklart, men spridningen är snabb.

Värsta läget hittills

Stadsdirektör Minna Arve började dagens informationsmöte med att beskriva det nuvarande läget som det värsta hittills.

– Nu behöver vi verkligen samarbeta för att få situationen i kontroll. Vi kommer att samarbeta med högskolorna, Studentbystiftelsen, sjukvårdsdistriktet och polisen. Jag har också framfört ett önskemål till ministeriet om att redogöra vilka befogenheter som finns till att begränsa rörelsefriheten, säger Arve.

Enligt ledare för arbetet mot smittsamma sjukdomar i Åbo, Jutta Peltoniemi, är spårningsarbetet långsamt.

– Det som försvårar situationen är det att många av dessa studerande bor väldigt tätt och därför blir smittrisken stor. Dessutom har inte internationella studerande inga officiella personbeteckningar vilka kunde hjälpa i smittspårningen. Ändå har både studerande och våra samarbetspartners delat all information de har med oss, men arbetet är långsamt.

Polisens roll blir större

Nu tas också polisen in för att kontrollera att karantäner hålls och att inga större grupper samlas på en och samma plats.

– Som tur är så har inte polisens roll hittills varit särskilt stor i kampen mot viruset. Nu, tack vare den nya lagstiftningen, har polisen möjligheten att direkt vidta åtgärder om vi upptäcker att någon tillställning bryter mot regionförvaltningsverkens regler, säger Stephan Sundqvist vid polisinrättningen i sydvästra Finland.

Enligt Sundqvist har polisen inte stött på väldigt många sådana fall var polisen har behövt ingripa i för stora folksamlingar.

Studentbystiftelsen försöker åtgärda smittspridningen

Studentbystiftelsen har gett information till alla sina hyresgäster via flera olika kanaler.

– Vi har skickat ut information via allt från e-post till lappar i de gemensamma köken. Vi har också stängt alla gemensamma utrymmen som bastun och klubbutrymmen, säger verkställande direktör för Studentbystiftelsen Risto Siilos.

Stiftelsen har också försökt att begränsa festande i Studentbyn bland annat genom att öka ordningsvakternas närvaro.

Artikeln uppdateras.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply