Över hälften av invånarna har fått sin andra vaccindos – Västnyland – svenska.yle.fi


Över hälften av alla invånare i Hangö och Raseborg har nu fått sin andra vaccindos. I och med det hör de västnylänska kommunerna till de snabbaste i landet på att vaccinera sina invånare. Sammanlagt 36,3 procent av hela landets befolkning är nu fullt vaccinerade.

I Hangö och Raseborg har vaccineringen mot coronaviruset framskridigt med mycket god fart.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (5.8) toppar Hangö för tillfället statistiken över flest vaccinerade invånare i Västnyland. I Hangö har 52 procent av invånarna eller 4210 personer fått sin andra vaccindos. Motsvarande siffra för Raseborg är 51,4 procent, där är nu 14 263 invånare fullt vaccinerade.

Detta är klart över medeltalet i Finland.

Just nu har 66,6 procent av finländarna fått sin första vaccindos men endast 36,3 procent har fått den andra dosen. För tillfället behövs två vaccindoser för att få fullt skydd mot coronaviruset.

Även i Lojo har vaccinationstakten varit snabb. Här har 48,8 procent av invånarna fått sin andra dos. Det är hela 22 457 personer.

Sjundeå och Ingå i takt med medeltalet

I Ingå och Sjundeå har invånarna vaccinerats ungefär i samma takt som i landet i medeltal. I Ingå är nu 38,5 procent av invånarna fullt vaccinerade och i Sjundeå är motsvarande siffra 33,6 procent.

Knappt 80 procent har tagit första dosen

För tillfället har 73,8 procent av invånarna i Hangö fått den första vaccinationen. Det är den högsta siffran i Västnyland.

I Ingå har 72 procent fått den första vaccinationen och i Raseborg 69,7 procent av invånarna. Motsvarande siffra för Lojo är 69,4 procent och 65,6 för Sjundeå.

Snart kan också barn i åldern 12-15 år börja vaccineras. En förordning träder i kraft på måndag 9.8.

45 nya fall i Västnyland

Den här veckan har Institutet för hälsa och välfärd rapporterat om 45 nya coronafall i Västnyland. 30 av fallen rapporteras från Lojo.

I Raseborg har det rapporterats om sex fall den här veckan, i Ingå är antalet fyra, i Hangö tre och i Sjundeå två.

Idag torsdag rapporteras fem nya fall av coronasmitta i Västnyland. Ett nytt fall i Raseborg respektive Sjundeå, samt därtill har tre nya fall uppdagats i Lojo.

På torsdagen registrerades sammanlagt 752 nya fall i hela landet. Delta-varianten står numera för så gott som alla nya fall.

Sedan början av coronaepidemin har Hangö haft 60 fall av coronasmitta, Raseborg 216, Ingå 64, Sjundeå 96 och Lojo 525.

Nya restriktioner på kommande i Västnyland

Nya restaurangrestriktioner väntas från och med den 8 augusti.

Restauranger på områden i accelerationsfasen, dit Västnyland för tillfället räknas, skulle enligt regeringens förslag bli tvungna att stänga vid midnatt och sluta servera alkohol klockan 23.

I huvudstadsregionen som befinner sig i fasen för samhällsspridning skulle restaurangerna bli tvungna att sluta servera alkohol klockan 22 och stänga klockan 23. Dessutom skulle begränsningar gällande kundmängder på uteserveringar bli aktuella.Source link