Över tusen felaktiga provsvar i StockholmÖver tusen personer i Stockholm har fått felaktiga svar på sina pcr-tester, alltså tester för pågående coronainfektion, de senaste veckorna. Anledningen är enligt Region Stockholm fel på materialen som använts vid provtagningen.

Region Stockholm har upptäckt fel på material som använts vid tusentals pcr-provtagningar i regionen de senaste tre veckorna. Materialet som användes har medfört minskad känslighet vid analyserna, vilket innebär att personer med låga virusnivåer felaktigt fick negativt provsvar, trots att de hade en pågående infektion.

Även vården drabbad

Totalt tror regionen att materialet påverkat provsvaren hos omkring tusen personer som tagit prov vid flera provtagningsstationer i Stockholmsregionen, och ytterligare 300–500 prover inom vården.

– I takt med att man behövt öka provtagningen har man av och till behövt anlita leverantörer man normalt inte använder. I en sändning från en sådan leverantör har man hittat det här felet, i den kvalitetsgranskning som görs kontinuerligt, säger Elda Sparrelid, chefläkare i region Stockholm.

Omprov inte aktuellt

Antalet personer som fått fel svar har räknats ut av regionen genom att utgå ifrån hur många positiva svar som kunde förväntats. Det är inte möjligt att identifiera vem som har fått fel provsvar. Det är heller inte fruktbart att ta om proverna, enligt Sparrelid.

– Provet ger bara utslag under pågående infektion. Har man inte några symtom, eller om det gått mer än fem dagar sen man blev sjuk, är sannolikheten att man hittar virus låg. Dessutom är det här personer som redan från början hade låga virusnivåer, säger Elda Sparrelid.

Läs mer: Hopp om att en hostning i mobilen ska avslöja coronaviruset

I stället uppmanas de som misstänker att de fått ett felaktigt provsvar att vänta tills de är friska, och tidigast två veckor efter insjuknandet ta ett antikroppstest.

Det felaktiga materialet har stoppats, och de som tagit prover med materialet och ännu inte fått svar kommer i stället att få svaret “tekniskt fel”. Händelsen är anmäld till Läkemedelsverket och vårdgivare som använt materialet har kontaktats.

Det felaktiga materialet användes från den 26 oktober till den 17 november vid nio drive-in-stationer i regionen, och inom vården.

Fakta: De berörda drive-in-stationerna

Lidl/Fruängen

Ekvallens ishall/Gustavsberg

Torvalla IP/Haninge

Gamla ambulanshallen/KS Solna

Segeltorpshallen/Segeltorp

Norrtälje

Eriksbergsskolan/Sollentuna

Södertälje IP

Stockholmsmässan/Älvsjö

Källa: Region Stockholm

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply