Överbeläggningarna når rekordnivåer i Östergötland


2013 så hade regionen i snitt 102 patienter på 100 vårdplatser, en siffra som låg under rikssnittet. Sedan dess har överbeläggningarna ökat år efter år och ifjol hade regionen i snitt 107 patienter på 100 vårdplatser, bara Skåne och Uppsala hade fler. Gotland tillhör däremot en av de regioner som har minst överbeläggningar men Gotland är å andra sidan den region som skickar störst andel patienter till andra regioners sjukhus.

Sjukare patienter

Strategin i Sverige och inte minst i Östergötland har varit att minska antalet vårdplatser, att bara allvarligt sjuka ska ligga på sjukhus.

– De patienter som låg på intensivvård tidigare ligger på vårdavdelningar idag och de som låg på vårdavdelningar för några år sedan, de är hemma idag, så vi har fått en helt annan sjukvård med mycket sjukare patienter, berättar Emma Klingvall som är avdelningsordförande i Vårdförbundet Östergötland.

Svårt att få ut patienter från sjukhuset

Svårare patienter innebär att sjuksköterskorna och avdelningarna måste få ett mindre antal patienter att jobba med för att orka med och det är när deras kvoter spräcks som det klassas som överbeläggning.

– Det är inte så att patienter ligger i korridorer på samma sätt som de gjorde för ett antal år sedan, lokaler och sängar finns, utan vad som saknas är sjuksköterskor, förklarar oppositionsrådet Marie Morell (M).

Hon försvarar till viss del att man på det här sättet försökt effektivisera vården, men pekar också på andra skäl till överbeläggningen, som att det är mellan 20 och 30 patienter varje dag som skulle kunna lämna Universitetssjukhuset om de hade någonstans att ta vägen. Inte minst i Linköping saknar kommunen vårdboenden för färdigbehandlade patienter och därför blir patienterna kvar på sjukhuset för länge.

Större risk för vårdskador

Överbeläggningar leder också till att patienter hamnar på fel avdelningar.

– Vi är så specialiserade inom vården idag, så när vi får en patient som egentligen skulle varit på en annan avdelning så leder det till felbedömningar, missbedömningar och en ökad risk för vårdskador, berättar Emma Klingvall från Vårdförbundet.

Marie Morell håller med och konstaterar att patienter på fel avdelningar också leder till ökad arbetsbelastning för personalen.

Ond spiral

Sverige har blivit ett av de länder i västvärlden som nu har minst andel vårdplatser, och Östergötland är en av dom regioner i Sverige som har minst andel vårdplatser. Emma Klingvall ser att Östergötland hamnat i en ond spiral där många sjuksköterskor lämnar regionen, vilket leder till ökad arbetsbelastning för de som finns kvar, vilket kan leda till att ännu fler hoppar av.

Ingen från sjukhusledningen i Östergötland har velat träffa oss för att kommentera överbeläggningssiffrorna. Det är den pågående situationen med Coronaviruset som gör att man inte anser sig ha tid.

vårdplatserSource link

Be the first to comment

Leave a Reply