Pandemin i fokus i regeringsförklaringen – Nyheter (Ekot)


Statsministern talade sedan om hur regeringen ska stärka ekonomin för att ta landet genom krisen.

– Vi behöver fortsätta hålla nere smittspridningen, men nu påbörjas omställningen från krispolitik till långsiktiga investeringar. Det innebär en historisk budget med nya förslag på över 100 miljarder kronor.

– Kunskapslyftet byggs ut i hela landet, en forsknings- och innovationsproposition ska presenteras under hösten, arbetsrätten ska moderniseras och anpassas till dagens arbetsmarknad, säger Stefan Löfven.

Stefan Löfven sade också att det Sverige som drabbades av coronaviruset inte var perfekt, utan hade revor i välfärden.

– Därför ska vi inte återgå till hur Sverige var före krisen. Vi ska bygga något ännu bättre.

Stefan Löfven talar om att förbättra pensionärs ekonomi.

– De äldre som varit med och byggt Sverige har rätt till en god ålderdom och en bra pension. Under nästa år införs ett särskilt pensionstillägg på upp till 600 kronor för den som har slitit ett helt yrkesliv men med låg lön. Skillnaden i beskattning mellan pension och lön ska bort, säger Stefan Löfven.

Han nämner det arbete som pågår på skolans område, bland annat tas en nationell plan för studiero och trygghet i skolan fram och kurs- och ämnesplaner revideras.

– Regeringens fokus är att kunskaperna ska fortsätta öka. Skolans resurser ska fördelas efter behov och skolan ska bli mer jämlik. En utredning om statligt huvudmannaskap tillsätts, säger statsministern.

– Grundskolorna har varit öppna i Sverige under våren. Det är en mening som nog aldrig tidigare uttalats i en regeringsförklaring, säger Stefan Löfven.

Han nämner det arbete som pågår på skolans område, bland annat tas en nationell plan för studiero och trygghet i skolan fram och kurs- och ämnesplaner revideras.

– Regeringens fokus är att kunskaperna ska fortsätta öka. Skolans resurser ska fördelas efter behov och skolan ska bli mer jämlik. En utredning om statligt huvudmannaskap tillsätts, säger statsministern.

Därefter kommer statsministern in på utrikespolitik.

– EU är vår viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena. Inget annat samarbete är så avgörande för svensk säkerhet och fred, säger Stefan Löfven.

Han säger att Sverige ska fortsätta att driva på för att alla länder ska respektera principer som oberoende domstolar och fria medier. Länder som inte respekterar rättsstatens principer ska inte kunna få EU-bidrag på samma sätt som tidigare.

Den säkerhetspolitiska linjen ligger fast, säger Löfven.

– Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har över tid försämrats. Regeringen bedömer att totalförsvarets förmåga därför behöver fortsätta att förstärkas och öka betydligt. Betydande tillskott tillförs det militära försvaret, säger statsministern.

– Formerna är delvis nya men traditionen upprätthålls, vårt samhälle fortsätter att fungera och ni ärade ledamöter fortsätter att förvalta det förtroende som medborgarna gett er att fatta kloka och väl underbyggda beslut, till gagn för vårt land och alla som lever här. Det är ett som ansvar väger särskilt tungt ett år som detta, säger kungen.

Han tar också upp läget i Belarus.

– Vi stöder det belarusiska folkets strävan efter demokrati. Utvecklingen i Belarus påverkar säkerheten i Sveriges närområde, säger Löfven.

– Sverige och EU ska bedriva en aktiv politik till Kina. Vi står bakom principen om ett land, två system för att bevara Hongkongs självstyrande ställning, säger Löfven.

Därefter talar Stefan Löfven om polisen.

– När gängen sprider skräck och våld är det ofta hårt arbetade människor som bor utsatta områden som drabbas och samhällets ansvar är att trycka tillbaks den organiserade brottsligheten, säger Löfven.

– Inga kriminella personer, gäng eller familjer ska tro att de är starkare än samhället.

– Våra lagar gäller i varje stad, i varje kvarter, på varje torg. Inga kriminella personer, ligor gäng eller familjer ska tro att de är starkare än samhället.

Straffrabatten för unga föreslår regeringen ska avskaffas, om det handlar om “allvarlig” brottslighet.

– Vi ska trycka tillbaka de kriminella gängen. Vi ska se till att dagens unga inte blir morgondagens brottslingar. Vi behöver ett helt, starkt samhälle för att klara av det, säger statsministern.

När kungen öppnade riksmötet talade om följderna av pandemin.

– I spåren av pandemin har människor fått se sina livsverk raserade. Många, framförallt äldre, har fått leva i långvarig isolering. Sjukvårdens modiga medarbetare har gjort ett enastående arbete, vi alla är djupt tacksamma, säger kungen under riksmötets öppnande.

Kungen tillönskade riksdagsledamöterna kraft, mod och visdom i deras viktiga arbete och förklarar 2020 års riksmöte öppnat. Han talade om att ceremonin är annorlunda i år på grund av pandemin.

På grund av coronavirusets spridning sker riksmötets öppnande inte under riktigt lika högtidliga former som tidigare år. Av riksdagens 349 ledamöter deltar bara 190, det sedvanliga minglet är inställt och gudstjänsten i Storkyrkan är nedbantad.

Sedan i mitten av mars deltar bara 55 ledamöter i kammarens arbete. I dag ska dock riksdagen fatta två grundlagsbeslut, vilket kräver 175 ledamöter. Till det har lagts 15 ledamöter som en säkerhetsmarginal, därav 190. Ledamöterna sitter utspridda i plenisalen, även på läktaren, för att minska risken för smittspridning.

Normalt brukar riksdagens läktare vara fullsatt med den diplomatiska kåren och särskilt inbjudna gäster. I år är antalet gäster kraftigt begränsat.

Följ riksmötets öppnande i spelaren ovan.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply