Personal på många boenden för rädda för att jobba – Nyheter (Ekot)


Undersköterskan Sofia arbetade i början av pandemin som timvikarie på ett av de hårdast drabbade äldreboendena i Stockholm. En dag blev så rädd att hon inte ville gå tillbaka till jobbet.

– Ja, jag blev ju jätterädd. Jag låste ju till och med in mig i personalrummet där några minuter bara för att andas. Jag sa att jag mår inte så bra och det var ju mest att jag inte mår bra psykiskt för att jag var rädd, säger hon.

Undersköterskan Sofia är inte ensam.

Tidigare i maj presenterade Smittskydd Stockholm resultatet av en enkät där chefer vid länets äldreboenden svarat på frågor kring hanteringen av coronaviruset.

Ekot har gått igenom enkätsvaren och fler än 40 äldreboenden uppger att personal varit så rädda eller oroliga för smittan att de vägrat arbeta, sjukskrivit sig eller att timvikarier strukit sina arbetspass eller tackat nej till inhopp.

En verksamhetschef skriver:

Det har varit kaotiskt. Majoriteten av personalen har varit skräckslagna, livrädda för att de själva ska dö, eller att de ska ta med smitta hem.”

En annan skriver:

Personal har inte vågat arbeta, en del har sjukskrivit sig på grund av det. Många vägrar fortfarande gå in till smittade/misstänkt smittade personer.”

Även äldreboenden i Sörmland har, enligt en liknande enkät, haft det här problemet.

Utöver rädslan att själv smittas ska det i några fall handlat om att anställda inte litat på att skyddsutrustningen är tillräckligt bra, eller att det varit brist på skyddsutrustning, enligt verksamhetscheferna. Många fler boenden uppger att personalen generellt upplevt stor oro.

Det är av stor vikt att anställda inte känner oro i jobbet, menar Iréne Nilsson Carlsson som är folkhälsoråd vid Socialstyrelsen, kunskapsmyndigheten kring vård och omsorg.

– Jag tänker att det är oerhört angeläget att personalen känner sig trygga på jobbet.

– Och jag tror att det är jätteviktigt att involvera personalen i att hitta lösningar på problemen, om man blir delaktig så tror jag det finns förutsättningar för minskad oro, säger Iréne Nilsson Carlsson.

Undersköterskan Sofia, som själv insjuknade i covid-19, tror att personalens rädsla har påverkat omsorgen.

– Det är klart att det blir skillnad om man är rädd för att bli smittad då vill man ju helst göra så lite som möjligt och sedan gå därifrån, så det påverkar ju kvaliteten på omsorgen i vården såklart, säger Sofia.Source link