Personalen i Lovisa kan minska med 100 personer: “Det är drastiska åtgärder men inget överraskande” | Östnyland


Stadsstyrelsen i Lovisa beslöt i måndags att inleda samarbetsförhandlingar som omfattar hela personalen. Upp till 100 personer från alla sektorer kan få gå.

Lovisa stads ekonomi har visat ett underskott redan under en längre tid. Flera sparåtgärder finns också uppräknade i årets budget.

På grund av coronakrisen räcker inte åtgärderna till utan staden ser sig nu tvungen till att också minska på sin personal.

Beslutet motiveras av både ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. Målet för samarbetsförhandlingarna är en årlig besparing på tre miljoner euro.

– Tyvärr är det så att vi måste spara på personalkostnader för att det är det enda stället som det finns sådana summor att det är möjligt att uppnå målet, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Två barn gungar
Antalet Lovisabor sjunker samtidigt som staden har ett ganska utbrett servicenät.
Två barn gungar
Bild: Marja Väänänen / Yle
coronavirus,COVID-19,nedstängning,hemundervisning,Skolrast,gungor,barnfamiljer,Barn

Centralernas direktörer har också uppmanats att försöka hitta andra sätt att spara in pengar på.

– I de kommande förhandlingarna kommer vi att titta på alla moment, men hälften av kommunens ekonomi består trots det av direkta personalkostnader, säger Oker-Blom.

Utöver det består 40 procent av köptjänster som i praktiken är arbetsinsatser och lagstadgade uppgifter, till exempel Helsingfors universitetssjukhus (HUS) som Lovisa köper vård av för över 20 miljoner euro per år.

Inte trevligt för någon

Stadsstyrelsens första viceordförande Arja Isotalo (SDP) beklagar också situationen.

– Det här är inte trevligt för någon som är beslutsfattare men nu måste vi fatta det här beslutet.

Bland socialdemokraterna har ledamöterna diskuterat det ekonomiska läget med minskade skatteintäkter och minskat befolkningsantal, samtidigt som servicenivån är ganska hög.

– Vi har också funderat på arbetsplatser och hur man kunde göra olika enheter mer effektiva, säger Isotalo.

Lovisa stad har budgeterat 20,4 miljoner euro för investeringar i år. Det gäller främst skolrenoveringar.

Isotalo framhåller att investeringar som inte är brådskande eller nödvändiga kunde skjutas på framtiden.

Graf över antalet anställda i Lovisa stad 2009 - 2018.

Graf över antalet anställda i Lovisa stad 2009 – 2018.

2018 arbetade 1 139 ordinarie eller visstidsanställda för Lovisa stad. Under det senaste decenniet har antalet anställda varit ungefär detsamma.

Den uppskattade minskningen med 75 årsverken eller upp till 100 personer är därför en drastisk åtgärd.

– Det är drastiska åtgärder men inget överraskande. Vi har ju följt med driftskostnaderna inom de olika sektorerna en längre tid och försökt göra strukturella förändringar, säger stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP).

Eftersom boksluten de senaste två åren varit negativa menar Heijnsbroek-Wirén att ledningen nu har redskap för att ta till de åtgärder staden nu ser sig tvungen till.

– Dessvärre har Lovisas befolkningsantal gått ner, mest på grund av demografin, och vi har servicenät som är heltäckande och väldigt bra. Nu när vi står inför stora sparåtgärder måste vi också titta på strukturerna, säger Heijnsbroek-Wirén.

2018 sjönk antalet Lovisabor för första gången till under 15 000 personer, nämligen 14 891 invånare. Orsakerna är bland annat naturlig bortgång och utflyttning.

Alla sektorer drabbas av förhandlingarna

Det senaste fullmäktigebeslutet om att lägga ner skolor och daghem i Lovisa motiverades med ett sjunkande elevantal och dålig ekonomi.

Fortsätter personalminskningen nu inom bildningsektorn?

– Nä, utan det är nog från alla sektorer. Det är absolut inte endast bildningen utan i alla sektorer måste man skrida till ett balanseringsprogram som hämtar en tre miljoners inbesparning, säger Heijnsbroek-Wirén.

Lääkäri laittaa suojapäähinettä päähän
Vårdpersonalen går antagligen ganska säker.
Lääkäri laittaa suojapäähinettä päähän
Bild: Pasi Takkunen / Yle
läkare,skyddskläder,infektionssjukdomar,Coronaviruspandemi,Seinäjoki centralsjukhus,sjukhus,vårdpersonal,sjukvård

– Det är fråga om all basservice. Tyvärr finns det inga mirakellösningar utan nu måste vi titta på framför allt dagvård, skola, bildning. Sedan i litet mindre grad de mindre sektorerna som kultur och fritid, säger Oker-Blom.

– Inom vården så gör vi vad vi kan, men där har vi corona, mera långsiktigt begränsande, en åldrande befolkning som kräver ganska mycket vård och där finns inte utrymme att minska särskilt mycket helt konkret.

Nu måste vi landa på riktigt och ha en sådan service som vi har råd att betala― Mia Heijnsbroek-Wirén, stadsstyrelsens ordförande

Vem ska utföra de arbetsuppgifter som blir kvar om personalen minskar med upp till 100 personer?

– Ingen ska tro att det inte kommer att synas. Det är klart att det här kommer att synas både i omfattningen av service och servicenätet, och säkert också servicenivån.

Oker-Blom betonar att ingen har suttit och rullat tummarna utan alla jobbar hårt och alla behövs, men att den kommunala ekonomin inte är i skick.

– Det är inte längre är hållbart och om man inte gör en ny omfördelning mellan statliga och kommunala pengar så är det här slutresultatet.

Jan D. Oker-Blom
Enligt stadsdirektör Jan D. Oker-Blom är man tvungna att skära i personalen inom basservice.
Jan D. Oker-Blom
Bild: Petteri Sopanen / Yle
Jan D Oker-Blom,Lovisa,porträtt,jan d. oker-blom

Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén och förste viceordförande Arja Isotalo stöder stadsdirektörens syn på den servicenivå som staden har velat upprätthålla.

– Nog betyder det ändå att Lovisa stad fortfarande har möjlighet att ha en kvalitativ service. I flera år har vi haft en drift och en kvalitet på vår service som helt tydligt har varit över jämförelsekommuner. Nu måste vi landa på riktigt och ha en sådan service som vi ha råd att betala, säger Heijnsbroek-Wirén.

– Vi vet att vi har mycket bra service här i Lovisa, men vi måste om man kan slå ihop någonting. Som beslutsfattare måste man ta ansvar, om det inte går ihop att fortsätta så då måste man göra någonting, säger Isotalo.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply