Personalens egna rapporter – bristerna i sjukvården under corona


SVT Nyheter Småland har granskat drygt 50 avvikelser inom sjukvården inom Region Kalmar och Region Kronoberg med koppling till coronaviruset från början av april till första veckan i maj – och det är tydligt att pandemin har varit en utmaning för sjukvården.

– Förutom själva belastningen med att ta hand om de covidsjuka har den stora utmaningen varit att ställa om. Att förändra vården för att ta hand om en helt ny sjukdom och få ut väldigt mycket information till medarbetare som drunknar i information, säger Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar.

En överväldigande majoritet av avvikelserna handlar just om olika typer av kommunikations- och rutinbrister, bland annat där personal inte fått veta om patienter har varit misstänkta covidfall. Vid flera tillfällen har patienter med feber eller luftsvägsymptom dykt upp på avdelningar där de inte skulle vara.

Smittorisk

Minst ett dussin avvikelser har inneburit en smittorisk. I Kalmar skickades en patient med feber till operation.

”Detta är mycket olämpligt då patienten ligger i sänghallen med andra patienter som ska opereras. [Risken för] smittspridning är överhängande.” skriver personalen i avvikelsen.

Att personal hanterat covidsjuka patienter utan skydd i Ljungby har SVT har skrivit om tidigare, men det har hänt vid fler tillfällen.

– Det finns ett antal avvikelser där man i efterhand kan se att bedömningen var fel. Men jag kan inte se några dramatiska ogynnsamma konsekvenser av det. Jag tror vi har några personal som blivit smittade av det, men vi får titta närmare på det, säger Pär Lindgren, chefsläkare Region Kronoberg.

Syrebrist

Överlag bedömer båda chefläkarna att vården trots allt fungerat bra. I Kalmar utreds en händelse där en patient eventuellt farit illa, enligt Gunhild Nordesjö Haglund.

En patient i Kronoberg med konstaterad covid och svårt att andas fick transport till sjukhuset utan att få syrgas. När hon kom fram var syrenivåerna på en livsfarligt låg nivå. Även här handlade bristen i grunden om kommunikation – om vilken typ av transport som beställdes.

– Vi införde något som vi trodde skulle vara bra, men som inte var en fungerande rutin. När vi märkt något som riskerar att gå snett har vi förbättrat oss, säger Pär Lindgren.

Frustration

Coronapandemin har också väckt frustration: personal har fått vänta länge på labbsvar – och städresurser efter covidsjuka har saknats. Vid ett tillfälle fick polis avvisa en febrig patient som försökte ta sig in till tandläkaren.

Men den stora medicinska utmaningen av coronapandemin kan bli ”vårdskulden”, enligt Pär Lindgren. Alla som inte har fått vård under våren, till exempel på grund av inställda undersökningar och operationer.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply