Personer som smittats av coronaviruset har antikroppar ännu efter ett år – Inrikes – svenska.yle.fi


De flesta som smittas av coronaviruset har neutraliserande antikroppar ännu ett år efter att de har smittats. Det visar en färsk undersökning som Institutet för hälsa och välfärd låtit göra. De som drabbats av en allvarlig covid-19-infektion hade bättre skydd.

Enligt forskningschef Merit Melin bidrar det här med viktig information som kan hjälpa oss bedöma också vaccinens skydd och hur länge de skyddar.

Hos 97 procent av de undersökta hittade forskarna så kallade IgG-antikroppar ett år efter att personen insjuknat i covid-19. Men även om man hittade antikroppstypen hos så gott som alla undersökta personer, så var andelen betydligt mindre än ett halvt år efter att de insjuknat.

De undersökta personerna hade ungefär en tredjedel lägre nivåer av antikropparna efter ett år jämfört med ett halvår tidigare.

Undersökningen gjordes på personer som med PCR-test hade bekräftats ha insjuknat i covid-19 våren 2020. Deras antikroppsnivåer undersöktes vid två tillfällen, efter ett halvår och efter ett år.

Allvarligt sjuka hade mera antikroppar

De som hade insjuknat i en allvarlig coronainfektion som krävde sjukhusvård hade betydligt högre nivåer av antikroppar än de som insjuknat lindrigt.

Alla som hade drabbats av en allvarlig infektion hade neutraliserande antikroppar ett år efter coronainfektionen.

– Undersökningens resultat tyder på att de de neutraliserande antikropparna och skyddet mot ny smitta som uppstår efter en coronainfektion bibehålls länge om mängden antikroppar är hög, säger Melin enligt THL:s pressmeddelande.

Sämre skyddar mot virusvarianterna

Undersökningen innehöll också en granskning av hur väl antikropparna skyddar mot virusvarianterna. Antikropparna bet något mindre på alfavarianten och betydligt mindre på beta- och deltavarianten.

Speciellt de som hade haft en lindrig coronainfektion hade sämre skydd mot virusvarianterna.

Virusvarianterna har orsakat en del huvudbry då person som vaccinerats också insjuknat. Institutet betonar ändå att vaccinen ger gott skydd mot allvarliga infektioner orsakade av virusvarianter.

– Skydd mot allvarlig sjukdom till följd av infektion eller vaccination baseras inte bara på antikroppar utan också på cellmedierad immunitet och minnesceller, som aktiveras och producerar antikroppar när de stöter på sjukdomsalstrare (i det här fallet betyder sjukdomsalstrare virus red. anm.), säger Melin.

I studien deltog 1 292 personer efter ett halvår efter att de insjuknat och 367 personer efter ett år efter att de insjuknat. Bland de som undersöktes efter ett halvt år hade 15 procent drabbats av en allvarlig infektion som krävde sjukhusvård. Motsvarande siffra efter ett år låg på 13 procent.

Forskningen är inte referentgranskad, alltså granskad av andra forskare inom området, men liknande resultat har också konstaterats i till exempel Sverige.

Källa: THLSource link