”Positivt att man blir observant”Socialstyrelsens beslut om att peka ut nya riskfaktorer som kan leda till ett allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 är en lättnad för dem med bland annat fetma och neurologiska sjukdomar.

Parkinson, ms, cancer och fetma klassas nu, tillsammans med intellektuell funktionsnedsättning i kombination med rörelsenedsättning, som riskfaktorer.

Joanna Uddén Hemmingsson är läkare och ansvarig för behandlingen av fetma på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Hon jobbar just nu på en avdelning med patienter som har covid-19.

Läs mer: Det här vet vi om coronaviruset

Uddén Hemmingsson säger att Socialstyrelsens rapport om de nya riskgrupperna kom som en lättnad.

– Det är ett viktigt beslut för en patientgrupp som är väldigt stigmatiserad, både av sjukvården och av samhället. De med fetma har en sjukdom och Socialstyrelsens rapport gör det lättare för dem att skydda sig mot coronaviruset i och med att de kan kräva att få jobba hemma eller ha arbetsuppgifter som gör att de blir mindre utsatta, säger hon.

Lättare för anhöriga

Joanna Uddén Hemmingsson säger också att det blir lättare för anhöriga till riskgrupper att kräva av arbetsgivaren att jobba hemifrån.

– Jag tror att alla med fetma nu skyddar sig lite extra. Man ska inte oroa sig för mycket om man inte har ett BMI över 40, men ligger man på 30 och uppåt så är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer till punkt och pricka.

TT: Kan gränsen på ett BMI på 40 vara för högt satt?

Ja, det kan det vara. Men det är korrekt satt med de uppgifter och data som finns nu. Jag tycker att Socialstyrelsen har gjort ett bra jobb, samtidigt är det viktigt att de fortsätter att hålla koll på personer med lite lägre BMI eftersom de tillhör en gråzon och snart kanske också bör klassas som riskgrupp.

”Jag var beredd”

Även de med neurologiska sjukdomar är lättade över rapporten med de nya riskgrupperna.

– Det är positivt att man blir observant på vår grupp, så att man kan agera tidigare, säger Eleonor Högström, förbundsordförande för Parkinsonförbundet.

Läs mer: ”Hur ska vi kunna lyssna på forskare efter det här?”

Hon säger att de med kroniska sjukdomar i liknande situationer ofta funderar ett extra varv om man är en riskgrupp.

– Jag var beredd på att det här skulle komma. Har man parkinson påverkas alla muskler i kroppen och det betyder att andningsmuskulaturen skulle ta stryk vid covid-19 och man skulle få riktigt svårt att andas.

”Ät och drick ordentligt”

Hon tycker att det är viktigt att anhöriga till riskgrupper nu ser till att minimera smittspridning.

– Nära anhöriga borde hålla sig hemma så mycket det går för att inte riskera att dra hem smittan till den som är sjuk.

– Sedan vill jag poängtera att den som har en neurologisk sjukdom ser till att äta och dricka ordentligt. Jag tror att det är avgörande hur man sedan skulle klara av en virusinfektion, se till att vara så rustad du bara kan, säger Högström.

Fakta: Riskfaktorer

Faktorer som innebär förhöjd risk att få allvarliga konsekvenser av covid-19:

Ålder (70 år och uppåt)

Aktiv cancersjukdom

Pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdom (förutom hormonell adjuvant behandling)

Samtidigt förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke) hypertoni, diabetes med komplikationer, njursvikt, kronisk lungsjukdom eller kronisk leversjukdom

Fetma (BMI 40 och uppåt)

Neuromuskulär sjukdom (parkinson, ms, ALS)

Intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning (flerfunktionsnedsättning)

Annat allvarligt hälsotillstånd som innebär ökad mottaglighet för sars-cov-2 och covid-19

Källa: Socialstyrelsen

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply