Privatperson fick olika besked i olika antikroppstest


Vårdföretaget Hedda Care säljer ett ifrågasatt antikroppstest för covid-19, trots att både Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket avrått från detta på grund av att kunskapsläget fortfarande är för dåligt. Och i en intervju i Läkemedelsvärlden säger biträdande statsepidemiolog Karin Tegmark Wisell att man ännu inte kan använda resultat av antikroppstest för att bestämma enskilda individers restriktioner eller behov av skydd.

I sin aktuella sammanställning av kunskapsläget avseende antikroppssvar och immunitet skriver Folkhälsomyndigheten om immunitet och återinfektion: »Ett påvisat IgG-svar efter en virusinfektion innebär vanligtvis en grundimmunitet som en tid framöver ger helt eller partiellt skydd mot klinisk sjukdom vid återinfektion. Det är sannolikt, men ännu inte visat, att detta också gäller SARS-CoV-2. Det är även oklart hur länge detta skydd kvarstår, hur stora skillnaderna är mellan olika individer, och om genetisk drift hos viruset på sikt påverkar den långvariga immuniteten.«

I det aktuella fallet, som DN berättar om, ville Agneta Garberg, 59 år och tillhörande riskgrupp, trots allt veta om hon kunde passa barnbarnen och köpte ett coronatest hos företaget. Efter provtagning fick hon besked via sms efter några timmar:  »Du har positivt IgG, vilket betyder att vi kan se ett antikroppssvar mot covid-19. Du är inte längre smittsam«. Och enligt ett informationsblad skulle detta tolkas så här: »Det betyder att du har varit smittad av viruset men att du inte är smittsam. Din kropp har byggt upp antikroppar mot viruset vilket ger dig en immunitet«. Och »Du kan gå tillbaka till arbetet direkt«.

Eftersom Agneta Garberg tillhörde en riskgrupp kontaktade hon för säkerhets skull den klinik hon tillhör på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, där hon testades hon en andra gång den 28 april. Resultatet hon fick från laboratoriet två dagar senare visade inga tecken på att hon haft infektionen, det var negativt för »coronavirus sars-cov-2 IgG-Ak«.

På fråga till Hedda Care om företaget kan garantera att deras test ger rätt resultat svarar företagets vd Sara Löfgren i ett mejl till DN: »Inget test är hundraprocentigt, vare sig det görs i labbmiljö eller på mottagning. Det finns alltid en risk för felhantering i själva testprocessen också«.

Efter att denna artikel publicerats berättar Agneta Garberg för Läkartidningen att Hedda Care hörde av sig till henne direkt efter artikeln i DN och att företaget nu har tagit två nya antikropptest på henne. »Även dessa visar på antikroppar mot Covid 19, alltså samma resultat sedan tidigare. Jag har också varit i kontakt med Karolinska men de vill inte testa mig igen. Detta visar åtminstone att Hedda Cares tester är stabila«, skriver hon till Läkartidningen.

Läs även Folkhälsomyndighetens sammanställning av kunskapsläget avseende antikroppssvar och immunitet här.

Lakartidningen.se
(uppdaterad 2020-05-08)

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply