Problemsituationer har uppstått på VCS då alla besökare inte känt till reglerna: “En klar risk för patienter med nedsatt immunförsvar” | Österbotten


Alla besökare på Vasa centralsjukhus har inte varit informerade om vilka regler som gäller och det har uppstått problemsituationer, uppger chefsöverläkare Peter Nieminen. Gränsbevakningen jobbar för att resenärer ska vara informerade om att karantän rekommenderas.

Yle Österbotten når Peter Nieminen, som är chefsöverläkare vid Vasa centralsjukhus, mitt i hans semester.

Från sjukhusets sida har man skickat ut ett pressmeddelande som påminner om de regler som gäller, dels för dem som har ett planerat ingrepp på sjukhuset och dels för dem som ska besöka någon som är intagen på någon av sjukhusets avdelningar.

Reglerna finns till för att det inte ska komma in coronasmitta på sjukhuset, påpekar Nieminen.

– Det är väldigt viktigt att alla som kommer till sjukhuset är friska och symptomfria. Och vi har som princip att de som kommer till sjukhuset inte ska ha kommit från utlandet inom de senaste 14 dagarna, säger Nieminen.

Har folk redan glömt reglerna eller är alla inte medvetna om dem?

– Jag tror nog att de flesta vet, för vi har nog haft samma linje konsekvent. Men här finns kanske vissa skillnader mellan länder, vi har kanske annorlunda regler än i andra länder och då kanske det finns besökare som tänker på sina egna regler.

Har uppstått problemsituationer

Från Vasa centralsjukhus har man tidigare lyft upp frågan om turismen från Sverige. Då var det infektionsöverläkare Juha Salonen som påtalade vikten av att alla som reser in från Sverige till Finland skulle följa utrikesministeriets rekommendation och hållas i frivillig karantän i 14 dygn.

När det nu, en dryg vecka senare, handlar om sjukhusets regler för besök vill Peter Nieminen inte peka ut besökare från något enskilt land. Men han tillägger:

– Finländarna, österbottningarna och Vasaborna har nog accepterat och följt våra regler väldigt bra.

Har det uppstått problemsituationer på sjukhuset?

– I viss mån ja. I det stora hela följer folk det här regelverket bra, men det har uppstått vissa, ska vi säga, missförstånd.

Är det så att den här typen av situationer riskerar andra patienters och personalens hälsa?

– Så är det, om man kommer från utlandet, särskilt från sådana länder där smittosituationen är värre än här. Och särskilt om man besöker avdelningar där det finns patienter med nedsatt immunitet. Det är en klar risk för patienter med nedsatt immunförsvar.

Skylt vid en av centralsjukhusets entrédörrar informerar besökare om coronaregler.
Den som besöker sjukhuset kan inte undgå information om coronaviruset. Den här skylten satt vid en av entrédörrarna i april.
Skylt vid en av centralsjukhusets entrédörrar informerar besökare om coronaregler.
Bild: Hans-Mikael Holmgren / Yle
Vasa centralsjukhus,coronavirus

Enligt Nieminen borde besökare inte kunna missa den information som sjukhuset riktar till besökare. Det finns skyltat på flera språk.

– Det finns en tydlig skylt vid ingången till varje avdelning.

På skyltarna framkommer reglerna tydligt och där står även att varje besökare först ska kontakta personal vid avdelning för att komma överens om besöket. Det är viktigt eftersom man under samtalet med avdelningens personal kan eliminera misstag och missförstånd.

Inte från utlandet raka vägen in på planerat ingrepp

Vasa centralsjukhus påminner om att samma regler gäller också för alla som har ett planerat ingrepp inbokat på sjukhuset.

Minst två veckor ska ha förflutit sedan en utrikesresa och då man anländer till sjukhuset ska man vara frisk.

Också här påpekar chefsöverläkare Peter Nieminen att de allra flesta har uppfattat reglerna och följt dem, men att det medför en risk om reglerna förbises.

– Det handlar om något enstaka fall.

Gränsbevakningen informerar

I sin strävan efter att informera alla om vilka principer som gäller vid VCS, får sjukhuset just nu i praktiken draghjälp också av gränsbevakningen.

Robert Möller är pensionerad premiärlöjtnant vid gränsbevakningsväsendet i Södra Vallgrund, men nu inkallad från reserven. Han är en av dem som jobbar med att granska de passagerare som kommer med färjan från Umeå till hamnen i Vasklot i Vasa.

Enligt Möller har de flesta giltiga orsaker att komma till Finland – som dubbla medborgarskap, ägande av fastighet i Finland eller familj eller partner i Finland.

– En handfull passagerare har blivit avvisade vid gränsen och åkt tillbaka med följande avgång här i Vasa, säger Möller.

Hur förstående har de personer varit som ni avvisat?

– De har varit väldigt förstående. Det kan till exempel vara någon som kommit för att hämta en hundvalp, men det har ordnats så att hundvalpen förts till hamnen och så har de åkt tillbaka med nästa avgång.

Bilar och passagerare tar i land i Vasa.
Arkivbild från Vasa hamn där färjan från Umeå lagt till. Under de rådande förhållandena kontrollerar man identiteten hos passagerarna till 100 procent. Det kan räcka upp till en timme beroende på passagerarmängd, uppger gränsbevakningen.
Bilar och passagerare tar i land i Vasa.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen
M/S Wasa Express,vasa hamn,Wasaline,Vasa

Möller säger att gränsbevakarna inte har skyldighet att informera om de rekommendationer som gäller i Finland, men att de ibland har informerat sådana som inte kan finska.

– Men folk verkar vara väldigt upplysta och medvetna om rekommendationen om karantän.

Hur är det med er som granskar, använder ni skyddsutrustning?

– Det är upp till var och en. De flesta använder skyddshandskar och någon använder andningsskydd och skyddsglasögon. Men den riktigt nära kontakten undviks.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply