Professor kritisk inställd till regeringens utredning om ansiktsmasker – hoppas att regeringen rekommenderar användning av masker | Inrikes


Tarja Sironen, biträdande professor på avdelningen för virologi vid Helsingfors universitet, är kritiskt inställd till social- och hälsovårdsministeriets utredning om ansiktsmasker.

Social- och hälsovårdsministeriets utredning om ansiktsmasker kom fram till att det inte på ett vetenskapligt sätt går att bevisa att ansiktsmasker har någon större betydelse för smittspridningen.

Utredningsgruppen konstaterade att fördelarna med ansiktsskydd är mycket små. Maskernas förmåga att stoppa spridningen av coronaviruset bland befolkningen är obetydlig, heter det.

Tarja Sironen anser att utredningen är trångsynt och att man kan hitta stöd för att använda masken, också i utredningen.

– Vi vet nog att användningen av masker inte är problemfri. Det går nog att hitta mycket stöd för användningen av ansiktsmasker om vi ser på saken ur ett bredare perspektiv och funderar på vad vi lärt oss under vårens gång, säger Sironen till Yle.

Hur ska man skydda sig?

Den här veckan förbereder social- och hälsovårdsministeriet en presentation om vilka rekommendationer ska ges kring användningen av ansiktsmasker.

Fredagens utredning utgjorde en del av grunden till presentationen som slutligen hålls för regeringen.

Restriktioner kring rörlighet och folksamlingar har i dag hävts i Finland till en viss grad. För tillfället funderar många aktörer hur man bäst ska agera för att skydda kunder och medborgare.

Till exempel finns det för tillfället inga rekommendationer kring hur man ska skydda sig när man rör sig med buss och spårvagn i huvudstadsregionen.

VR säljer också i fortsättningen både masker och desinfektionsmedel till sina tågpassagerare, men kräver inte att de används.

Delade åsikter kring ansiktsmasker

Åsikterna kring användningen av ansiktsmasker går isär. Med tanke på smittspridningen vill man veta vem som kan skyddas med hjälp av ansiktsmasker samt var man borde använda sig av dem.

Under vårens gång har man lärt sig mycket om coronaviruset och luftvägsinfektioner. Bland annat vet man att viruset beter sig på ett annat sätt än experterna väntade sig.

Sironen påpekar att social- och hälsovårdsministeriet utredning lämnat bort färsk virologisk forskning i ämnet.

Som ett exempel nämner hon en utredning i tidningen Nature Medicine som granskat hur mycket mikrober som släpps igenom en kirurgisk ansiktsmask. Coronaviruset kunde inte tränga sig igenom masken.

Sironen har själv medverkat i en undersökningsom granskar hur olika partiklar rör sig i offentliga inomhusmiljöer.

Viruset också luftburet

– Det här nya coronaviruset sprider inte sig enbart genom droppsmitta utan också som luftburet. Det här ändrar på vår uppfattningen om hur man ska skydda sig mot viruset, säger Sironen.

Enligt undersökningen kan viruset sprida sig genom luften på upp till fyra meters avstånd. Forskargruppen gjorde detaljerade 3d-simuleringar av luftflödet, till exempel i en butik med flera hyllor.

En hostning spred små partiklar, eller aerosoler som de också kallas, så långt att risken för exponering var betydande ännu på fyra meters håll. Partiklarna hölls i luften i flera minuter.

– Droppsmitta går att förebygga med handtvätt eftersom de tunga dropparna snabbt landar på ytor och därifrån förs de vidare med händerna. Betydelsen av det här minskar nu. Nu förstår vi att den luftburna smittan är mer betydelsefull vilket betyder att ansiktsmasken är ett bra sätt att skydda sig.

Sironen påpekar ändå att man bör undvika kontakt med andra människor – om man inte kan undvika närkontakt är maskerna ett utmärkt hjälpmedel för att skydda sig, menar hon.

Alla masker skyddar till någon grad

Det finns många olika masker och skydd som används och deras grad av skydd varierar. I laboratorieförhållanden har man konstaterat att alla ansiktsmasker minskar på den luftburna spridningen av mikrober.

Enligt Sironen är det en helhetsfråga.

– Det är en fråga om hur mycket skydd ansiktsmaskerna erbjuder. Det är lika viktigt att skydda sig själv, skydda andra, skydda riskgrupper och att stoppa epidemins spridning, säger Sironen.

Maskernas material och form påverkar deras skyddsgrad. Också användningstiden och tvätt är avgörande faktorer i hur de skyddar användaren.

Sironen hoppas att man ska rekommendera användningen av masker för att skydda riskgrupperna.

Enligt henne skulle en bra början vara att rekommendera masker i utrymmen där mycket människor vistas samtidigt.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel “Tutkija on eri mieltä kasvosuojainten hyödyistä kuin STM:n selvitys – “Toivoisin jonkinlaista suositusta maskien käyttöön”. Artikeln översattes av Sebastian Granskog.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply