Psykakuten förväntar sig brant ökning av antalet patienter


Personer som söker akut till psykiatrisk vård i Göteborg måste genomgå en första bedömning, så kallad triagering, utomhus. Det gäller både hur akut det psykiatriska behovet är och om personen är smittad av corona.

– Finns symtom på till exempel luftvägsinfektion gör vi provtagning i samband med att de läggs in. Om personen är positiv för coronavirus har vi nu inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska en särskild avdelning för att vårda smittade som också har behov av psykiatrisk vård, säger Johannes Nordholm, krisstödssamordnare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och verksamhetssamordnare för Psykiatri Affektiva (vuxenpsykiatrisk klinik) på sjukhuset.

Den särskilda avdelningen har plats för åtta patienter. Två har hittills lagts in där.

Stor påverkan

Det är troligt att coronautbrottet kommer att leda till fler sökande till psykiatrin, trots att det till en början kom signaler som pekade på motsatsen. Då var det nämligen ovanligt lugnt, och färre personer sökte sig dit.

– Vi tror att många av våra patienter har hållit sig hemma, följt de instruktioner och rekommendationer som gått ut till alla, varit oroliga för att bli smittade och därför under en period har haft en mindre benägenhet att söka sig till oss, säger Johannes Nordholm och fortsätter:

– Av det skälet har vi heller inte kunnat ge dem den vård de behöver. Vi tror att deras tillstånd riskerar att försämras och att det är först då de kommer hit, alltså i ett sämre psykiskt skick än om vi hade kunnat upprätthålla normal kontakt.

Trycket ökar

SVT Nyheter Väst kunde under måndagen berätta att trycket på så kallade självmordslinjer har ökat kraftigt, och att ökningen kunde kopplas till isoleringen i samband med coronasmittan. Effekterna märks också inom psykiatrin. Sedan helgen är söktrycket och beläggningen tillbaka på normal nivå, och man befarar att söktrycket nu kommer att öka.

– Ja, vi räknar med det. Vi tror att vi kommer att få en allt större arbetsbörda på grund av den här perioden då patienter har hållit sig undan. Jag tror absolut att många av våra patienter mår sämre nu, säger Johannes Nordholm.

Han tillägger att det paradoxalt också finns positiva tecken mitt i eländet – en del av de patienter som annars känner sig utanför samhället har upplevt att de delar samma öde som alla andra och därmed i viss mån kan känna sig inkluderade.

Öppenvården ett alternativ

Beredskapen för ett högre söktryck gällande heldygnsvård är begränsad när hela sjukvården är hårt pressad. Det är inte tal om att till exempel öppna nya avdelningar.

– Nej, jag kan inte se att vi har den möjligheten. Däremot tänker vi att vi skulle kunna intensifiera arbetet i öppenvården och försöka göra aktiva insatser för våra patienter där när vi ser att behovet ökar, säger Johannes Nordholm.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply