Radiodoktorn svarade igen på era frågor om coronaviruset: “Blir vi slattriga med smittskyddsåtgärderna kan vi drabbas lika hårt som Italien” | Inrikes


Många oroar sig för hur den egna, familjemedlemmars och vänners hälsa påverkas om coronaviruset slår till. “Radiodoktorn” svarade.

Inledningsvis påpekade Otto Lindberg att epidemin fortfarande måste tas på stort allvar.

– I Helsingfors, som sannolikt har det största antalet smittade, har bara två personer av tusen konstaterats bära viruset. Också om infektionen skulle vara 20 gånger vanligare skulle ändå 96 procent av befolkningen sakna allt skydd mot infektionen. I klar text betyder detta att blir vi slattriga med smittskyddsåtgärderna kan vi ännu drabbas lika hårt som Italien, Spanien eller New York.

Otto Lindberg chattar på Svenska.yle.fi.
Otto Lindberg.
Otto Lindberg chattar på Svenska.yle.fi.
Bild: Svenska Yle / Jessica Edén
otto lindberg

Här ett sammandrag av chatten:

Uttrycket att en person dött ”i sviterna efter covid-19” används nu väldigt ofta. Är det ändå inte så att de som dör ofta dör av just den infektionen? Medan de dödsfall som influensan förorsakar har andra primära dödsorsaker? Jag uttrycker mig luddigt, men undrar alltså om dödssiffrorna pga covid-19 och de ökade dödsfall som ses under influensasäsonger alls är jämförbara.

Otto Lindberg: Många av dem som dör i covid-19 dör på grund av att kroppens försvarsmekanismer löper amok. Detta kan ske i samband med alla allvarliga infektioner.

När jag får hem mat från butiken låter jag till exempel ett knäckebrödspaket ligga något dygn innan jag öppnade, för att eventuella virus ska dö. Vad tror du om ett paket mat som i stället sätts i frysen? Inaktiveras virusen också där, eller hålls de glada och livskraftiga i frysen?

Virus dör inte i frysen. Värme, tvål och vatten och sprit dödar.

Är gravid och har ca 10 kg övervikt och är liiivrädd för coronan.. finns statistik på hur många gravida har insjuknat och varit riktig dålig

Gravida blir inte lättare sjuka och deras sjukdomsbild har inte varit allvarligare än hos andra. Små barn och bebisar har vanligtvis haft en lindrig sjukdomsbild vid covid-19

För att det ska vara större nytta med munskydd borde de användas av alla

Hur är sjukdomsförloppet för en person som insjuknar i covid-19. Kort sagt hur sjuk blir man och hur länge är man sjuk innan man tillfrisknar. Hur ont har man osv.

Det finns en stor variation i hur sjuk man blir i covid-19. Tidsförloppet däremot varierar mindre. Man insjuknar oftast inom en vecka efter att man blivit smittad. Första veckans symptom är besvärliga och från och med andra veckan kan symptomen bli värre. Blir man riktigt sjuk hamnar man in på sjukhus efter ca 1,5 veckor.

Är högt blodtryck en riskfaktor även om det är hålls i styr med medicinering?

Med mediciner normaliserat blodtryck är i avsaknad av andra sjukdomar sannolikt inte en stor riskfaktor.

Hej Otto. Det har synts uppgifter om att det kunde löna sig att ta pneumokockvaccin i förebyggande syfte för att lindra en eventuell lunginflammation i samband med covid-19-sjukdomen. Vad är din uppfattning i denna fråga? Med vänlig hälsning, Håkan

I samband med covid-19 är det säkert en ökad risk att utanpå viruslunginflammationen dessutom få bakteriell lunginflammation. Denna kan hindras med vaccin.

Varför blir inte mun- och nässkydd ett måste för allmänheten?? Jag är 44 år och i riskgrupp. Läget känns väldigt otryggt just nu. Smittan är här nu och vaccinet är långt borta. Jag fasas över alla som inte tar detta på allvar. I vår lilla bybutik har dom inte ens satt plexiglas vid kassan eller satt fram handdeci ännu och butiksägarinnan nös över brödhyllan här om dagen.

Bra fråga. Andningsskydd minskar smittrisken hos den som bär det. Munskydd minskar risken att smitta andra men skyddar inte helt och hållet. För att det ska vara större nytta med munskydd borde de användas av alla.

En infekterad patient tas in på ett sjukhus i Daegu där de flesta av över 150 smittofall har påträffats.
I Sydkorea har man kämpat med att förklara varför tillfrisknade coronapatienter har testat positivt för viruset.
En infekterad patient tas in på ett sjukhus i Daegu där de flesta av över 150 smittofall har påträffats.
Daegu,Sydkorea,coronavirus

Jag läste att covid-19 patienter som hade tillfrisknat och testat negativt för coronaviruset igen testade positivt trots att de inte utsatts för en ny smitta. Kan coronaviruset efter tillfriskning bli kvar latent i kroppen och senare reaktiveras? Bältros orsakas ju av samma virus som förorsakat vattkoppor tidigare i ens liv så det är ju inte helt omöjligt. Fake news?

Sådana uppgifter förekommer och jag har ingen orsak att tro att det skulle röra sig om fake news. Saken gör det angeläget också för dem som haft covid-19 att fortsätta med smittskyddsåtgärderna som om de inte haft viruset.

Hej Otto, om jag vill testa mej om eventuell covid-19 smitta hur ska jag gå till väga? undrar Marianne

Covid-19 smitta testas hos patienter som har symptom av sjukdomen. Nyligen har vi fått antikroppstester som visar om man haft covid-19, deras tillgänglighet och informationsvärde för den som undrar om sin egen situation är bättre.

För kanske en månad sedan pratades det om att det med säkerhet kommer att finnas “antikroppstester” inom 2 veckor och tester kan utföras i stor skala. Vart försvann dessa “antikroppstester”, vad jag hört har de endast utförts på ett hundratal personer?

Antikroppstesterna finns redan nu men kapaciteten är ännu begränsad. På den offentliga sektorn kan du nog tyvärr inte beställa ett antikroppstest.

Anonyymi pariskunta kävelyllä metsässä.
Större avstånd, tack!
Anonyymi pariskunta kävelyllä metsässä.
Bild: Nella Nuora / Yle
Joggning,motionsidrott,gång (motion),friluftsliv,friluftsområden,gångstig,vår,bantning,parförhållande,kärlek,välfärd

Yle hade för några veckor sen i ett inlägg skrivit att virus inte överlever så bra ultraviolett strålning och nu hade de nån behandlingsmetod för dem med inflammationer i tänder med en skena med ultraviolett ljus,skulle ultraviolett ljus kunna hjälpa om man belyste sjuka människor?

UV-ljus dödar virus på ytor men kan inte användas för att bota covid-19

Har en äldre mor som är i “70-årskarantän”. Besöker inte henne längre i hennes hem, men kan vi tryggt vandra ute om vi möts ute och håller håller två meters avstånd?

Det torde vara tryggt att vandra trillsammans med behörigt avstånd. Går ni på led ska mor gå före. Blåser det ska hon gå i lovart och du i lä av henne.

Coronasmittan är inte automatisk

Hej, jag undrar på detta. Om en kollega insjuknar i feber och varit på jobbet som vanligt, och det visar sig vara corona, har då hens kollegor redan blivit nedsmittade?

Coronasmittan är inte automatisk. Jag hade själv en coronapatient och satt i karantän i två veckor utan´sjukdomssymptom och testade till sist negativt för coronavirus.

Kan tobaksrök som en rökare blåser ut vara bärande av covid-19 viruset? Rökdoften känns ju på mycket långt avstånd men hänger viruset med om personen som röker är virusbärare?

Utandningsluft kan innehålla virus i synnerhet om man hostar uppstår lättare aerosol. Rökdoft och parfym känns på längre håll än vad man kan anta att aerosolen rör sig.

Hur förklarar jag åt mina släktingar och vänner i Österbotten att de måste sluta träffa sina bekanta?

Hur ska man förhålla sig om ett av barnen eller föräldrar får viruset. Är det isolering av familjemedlem som gäller då eller ska man låta viruset gå sin runda i familjen?

Den som insjuknar i covid-19 ska om den inte är allvarligt sjuk skötas hemma. Gärna i eget rum och åtminstone inte sova i samma säng som andra. Målsättningen är att hålla smittorisken möjligast låg men visst kan det hända att viruset går sin runda.

Hej Otto. Här i Helsingfors har folk förstått att ta viruset på allvar. Men hur förklarar jag åt mina släktingar och vänner i Österbotten att de måste sluta träffa sina bekanta och utsätta sig i onödan. Det verkar inte som att de har förstått lägets allvar alls.

Att ensam försöka skydda sig mot smitta är inte särskilt effektivt. Om däremot alla på samma sätt försöker skydda sig mot smitta minskar risken för smitta på ett helt annat sätt. Genom att skydda oss själva skyddar vi varandra 🙂 Den som inte bryr sig om att skydda sig själv är till fara för alla andra 🙁 blir vi slattriga med smittskyddsåtgärderna kan vi ännu drabbas lika illa som Italien, Spanien eller New York.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply