Rapport pekar ut flera åtgärder för en bättre arbetsmiljö på hemmakontoretDet gick minst sagt undan när coronaviruset tömde kontoren för drygt ett år sedan. Men vilka konsekvenser har den här rekordsnabba omställningen fört med sig för arbetslivet och arbetsmiljön? Det har en ny rapport tagit reda på.

Pandemins utbrott har resulterat i att 30-40 procent av alla anställda nu jobbar hemifrån, enligt en ny rapport från Myndigheten för arbetsmiljökunskap som kartlagt förutsättningar och risker med distansarbete. 

I rapporten konstateras att både chefer och medarbetare upplever många fördelar med distansarbetet, men att risker även finns i den nya arbetsmiljön i hemmet. Här nämns exempelvis att bristande ergonomiska förutsättningar ökar risken för belastningsskador, men också att den psykiska hälsan kan försämras till följd av social isolering. Färre möjligheter till samarbeten kan också minska motivationen och den allt mer digitaliserade kontakten mellan chefer och medarbetare kan påverka relationerna negativt. 

– Trots inslag av risker kommer allt fler arbetstagare att arbeta från den egna bostaden även efter pandemin. Det finns av den anledningen skäl att fördjupa kunskapen om hur ett hållbart arbetsliv kan skapas även när arbetstagare arbetar på distans och från hemmet, säger Johan Stenmark, analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, i en kommentar till rapporten. 

Läs mer: Förhandlingschefen: Så får du en bra ingångslön som ingenjör

Utifrån kartläggningen föreslår myndigheten en rad åtgärder för att stärka arbetsmiljöfrågorna vid distansarbete nu och i framtiden. Här nämns bland annat att nya former för arbetsmiljöarbete som utvecklats under pandemin behöver sammanställas och spridas till första linjens chefer som ska driva frågorna.

Hjälp att upptäcka risker i arbetsmiljön

Rapporten lyfter också fram att medarbetarnas individuella förutsättningar har blivit mer utslagsgivande för arbetsmiljön när hemmet blivit kontor. Här behövs insatser som stärker anställdas förmåga att upptäcka risker i arbetsmiljön och anpassa den egna arbetsplatsen.

Läs mer: Studie: Så utformas öppna kontorslandskap på bästa sätt

Kartläggningen visar att många framöver vill fortsätta att delvis jobba hemifrån även efter pandemin. Här behöver arbetsgivarna hitta former för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete både för kontorsmedarbetare och hemmajobbarna.  

Myndigheten vill också veta mer om den totala effekten av den förändrade arbetsmiljön under pandemin, och om riskerna faktiskt har resulterar i skador och sjukdomar. Mer forskning behövs också för att skapa förutsättningar för en bra psykosocial arbetsmiljö när chefer och medarbetare numera bara ses på digitala plattformar. 

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply