Redan om 10 år behövs fler platser för urnor på Sibbo begravningsplats – därför ska den utvidgas | Östnyland


Begravningsplatsen i Kyrkoby i Sibbo håller på att bli för liten. För tillfället är 9 400 personer begravda där, och det finns bara plats för 730 till.

Därför planerar Sibbo kyrkliga samfällighet nu att utvidga begravningsplatsen.

– Behovet av mer gravplatser är rätt akut. Redan om ungefär 10 år behöver vi mer platser för urnor och om ungefär 30 år behöver vi mer plats för kistor, säger Camilla Ekholm som är kyrkoherde i den svenska församlingen.

Planerna är ännu i sin linda, trots det relativt akuta utvidgningsbehovet. Sibbo kyrkliga samfällighet har redan gjort en planändring, men Ekholm har förstått att kommunen behandlar planerna först 2023.

Det kan alltså dröja till 2024 innan något konkret börjar hända på begravningsplatsen.

Camilla Ekholm
Kyrkoherde Camilla Ekholm berättar att det finns många orsaker att utvidga i stället för att bygga nytt.
Camilla Ekholm
Bild: Yle/ Fredrika Sundén
kyrkoherdar,kyrkoherde,Sibbo svenska församling,camilla ekholm

Varför har samfälligheten valt att utvidga begravningsplatsen i Kyrkoby i stället för att bygga nytt? Camilla Ekholm säger att det finns flera orsaker.

– Ljusets kapell finns här och det är naturligtvis lättare om begravningskapellet finns intill begravningsplatsen. Det här är också ett kulturhistoriskt viktigt ställe eftersom Sibbo kyrka och Sibbo gamla kyrka ligger i närheten.

En annan orsak, enligt Ekholm, är att begravningsplatsen ligger centralt, i tätorten.

– Det är viktigt för människor att begravningsplatsen är nära och att det inte är lång väg till gravplatsen.

En tanke är att bygga ut mot Stora Byvägen, på båda sidorna av Ljusets kapell. Det handlar om en utvidgning på totalt 2,2 hektar.

Coronaviruset påverkar också jordfästningar

I samband med intervjun om begravningsplatsen som ska utvidgas, passar Yle Östnylands reporter på att ställa en fråga om coronaåret och om hur jordfästningarna har påverkats.

De anhöriga har haft varierande reaktioner på det begränsade deltagarantalet.

– Det är alltid med en viss smärta som vi måste begränsa och fundera hur vi gör det. Nu får maximalt 10 personer mötas, men den gränsen är inte lika absolut med jordfästningar som med andra förrättningar. Om det finns 15 nära anhöriga så får 15 komma in, säger Camilla Ekholm.

Hon tillägger ändå att församlingen också uppmuntrar de anhöriga att streama eller filma jordfästningarna, så att så många som möjligt kan delta.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply