Regeringen beskrev osäker beredskap som god – Nyheter (Ekot)


I slutet av februari hade coronaviruset börjat få fäste i Europa. I Italien, där många svenskar firade sitt sportlov, hade epidemin brutit ut.

Risken för en allvarlig epidemi som skulle nå även Sverige blev allt mer påtaglig.

Samtidigt bedömes beredskapen i Sverige som god, enligt regeringen. Socialminister Lena Hallengren sa så här 28 februari:

– Ja, när jag lyssnar till både Folkhälsomyndigheten, som är expertmyndighet när det gäller smittskydd, och på socialstyrelsen, som också samordnar hälso- och sjukvården, så får jag bilden att vi har en god beredskap, både utifrån hur situationen ser ut idag men också utifrån att man tar höjd, vilket ju all krisberedskap handlar om, för en annan situation.

Regeringen hänvisar här alltså inte bara till läget just då, utan även ett framtida möjligt värre läge.

Men i bland annat interna mötesprotokoll mellan Folkhälsomyndigheten och landets smittskyddsläkare, och i den nationella lägesrapport som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten gjort någon vecka tidigare, framgår att det saknades kunskap på flera viktiga områden om hur beredskapen såg ut om det skulle bli en mer omfattande smittspridning i Sverige.

För kommunerna, som bland annat ansvarar för äldreomsorgen, hade någon nationell beredskapsinventering inte gjorts.

När det gäller skyddsutrustning var läget redan i februari osäkert. Lägesrapporten för regionerna visade att det bara fanns skyddsutrustning i lager för 1400 vårddygn, det vill säga ett hundratal patienter.

Dessutom vittnade redan då vissa regioner om att leveranser av skyddsutrustning inte kommit fram och i ett möte mellan Folkhälsomyndigheten och landets smittskyddsläkare den 27 februari framgår också att man ännu inte visste om det skulle gå att köpa in mer skyddsutrustning från andra leverantörer.

– När det gäller just lagerhållning av skyddsmateriel så är det en av få slutsatser vi kan dra, att den inte var helt uthållig, säger socialminister Lena Hallengren.

Men då stämde det väl inte helt att beredskapen var god?

– Utifrån det vi såg och utifrån den kunskap vi hade så var det bilden, men på kort tid har vi gått igenom ett förlopp som verkligen är historiskt.

Ett par veckor senare hade vi allmän samhällsspridning, det var krislarm från äldreomsorg, vård som saknar skyddsutrustning. Med det i backspegeln, du tycker ändå inte att det finns anledning att vara självkritisk?

– Jag tycker att frågan nästan blir omöjlig att besvara för det är vanskligt att titta i backspegeln, för att det är ingen som sitter med facit och manual i de lägena

– Och jag tror att det vore farligt att man satt och väntade in en situation där man trodde att man visste tillräckligt. Det skulle kunna ta en ände med förskräckelse tror jag, om man inte vågade fatta beslut av rädsla för det, säger socialminister Lena Hallengren.Source link