Regioner har karantänslokaler i beredskap – Nyheter (Ekot)


I flera länder används möjligheten att spärra av områden och sätta grupper i karantän för att minska spridningen av det nya coronaviruset. De möjligheterna kan även användas i Sverige, och ansvaret för karantänslokaler ligger på regionerna.

– Jag kan inte riktigt gå in på vad det är för lokaler, men det finns gott om plats för ungefär 400 personer och de kan få möjlighet till mat, toalett och dusch och allt vad man kan behöva, säger Caroline Cherfan, beredskapschef i Region Jönköpings län.

Caroline Cherfan vill inte berätta vad det handlar om för lokaler eftersom regionen än så länge bara har ett muntligt avtal. De åtta regioner som ansvarar för landets tretton karantänshamnar och flygplatser ska ha tillgängliga karantänslokaler, där människor med misstänkt smitta ska kunna placeras. Det behöver inte vara vårdinrättningar utan kan vara till exempel mindre hotell eller kursgårdar.

När Ekot frågat regionerna om deras lokaler handlar det om alltifrån en ankomsthall på flygplatsen till en infektionsavdelning eller ombord på ett fartyg. Storstadsregionerna vill inte uppge vad man har för lokaler, men Carl Vigre, regional beredskapsläkare i Skåne, säger att det finns platser för ett begränsat utbrott.

Det finns karantänsplatser, men jag kan tyvärr inte gå in på detaljer kring det med anledning av sekretesslagstiftningen, varken var de är eller antalet, säger han.

Enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, är det viktigt att ha en beredskap.

– Det behöver inte vara så att man har tomma lokaler någonstans, men man måste ha en plan för hur man ska hantera en sådan här situation. Det är vad lagen säger, men sedan vet jag att många regioner säger att det är väldigt svårt att få till, säger Anders Tegnell.

Att karantänslokaler däremot kommer att behöva användas just i samband med coronasmittan håller han inte för troligt.

Här har vi ju en modell där folk får vara hemma och ha kontakt, och det är en modell som fungerat väldigt bra, säger Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten har också möjlighet att spärra av områden som gjorts i till exempel Italien eller hotellet på Teneriffa, om det skulle bli en liknande situation. Men Folkhälsomyndigheten är tveksam till metoden och pekar på den stora smittspridning som blev på kryssningsfartyget i Japan.

Det finns en uppenbar risk att man skapar en liknande situation på ett hotell. Vi får se hur det fungerar på Teneriffa och i Italien, om det är en modell som är användbar. I så fall har vi verktygen för att använda den, men jag tror att man får ta sig en ordentlig funderare innan man går den vägen, säger Anders Tegnell.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply