Regionförvaltningsverket tillbakavisar påståenden om att coronaviruset läcker in i stor utsträckning vid gränserna | Inrikes


I takt med att coronavirusläget i Finland försämrats har blickarna allt oftare riktats mot hur gränsövervakningen fungerar. Man är rädd för att sjukdomen tar sig över gränsen med resenärer i högre grad än tidigare, men så är det ändå inte enligt Regionförvaltningsverkets överläkare som Yle Uutiset intervjuat.

Senast i Yles program Morgonettan i går talade statsminister Sanna Marin för att ta till strängare åtgärder vid gränsen.

Enligt statsministern är landets regering kraftlös i frågan, eftersom endast regionförvaltningsverken har befogenhet att testa resenärer. Det är endast regionförvaltningsmyndigheterna som kan ge order om hälsogranskningar vid gränserna, vilket i praktiken skulle innebära strängare testning.

– Merparten av resenärerna har ett förhandsintyg och bara få tackar nej till det frivilliga testet, säger regionförvaltningsverkets överläkare Anne Hiiri.

Enligt Hiiri är det ungefär två personer på hundra resenärer som tackar nej till testet.

Skulle fallen vid gränsen vara färre om regeringen skulle bestämma?

Hiiri berättar att regionförvaltningsverken har gett instruktioner om hur man ska hantera det allvarliga coronaläget åt de kommuner som i praktiken förverkligar coronatestningen. Enligt henne har alla kommuner agerat i enlighet med instruktionerna.

– Man har försökt använda sig av alla tillgängliga verktyg så fort som möjligt, säger Hiiri.

– Få av de test som tagits i samband med att man tar sig över gränsen är positiva.

Statsministern talade i går för att ändra lagstiftningen på sådant sätt att regeringen skulle ha bredare befogenheter att besluta om exempelvis praxis vad beträffar provtagningen vid gränserna.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru fortsatte diskussionen om ämnet i dag. Enligt Kiuru måste hälsosäkerheten vid gränserna förbättras, eftersom regionförvaltningsverken och kommunerna inte använt de redskap som de lagenligt har rätt till i tillräcklig utsträckning.

På regionförvaltningsverken är man förbryllad över hur på vis gränsen skulle vara mer intakt ifall det var regeringen som kom med direktiven.

Enligt regionförvaltningsverkets överläkare Anne Hiiri fungerar arbetet vid stora gränsövergångsställen, så som i hamnar och på flygfälten, mycket bra.

Vid mindre gränsöverskridningsställen som i Nujamaa och Vaalimaa i Sydöstra Finland stöter man bara vid enstaka tillfällen på personer som av en eller annan orsak inte har ett förhandsintyg eller vägrar låta testa sig.

– Det är klart att varje fall som tar sig över gränsen borde upptäckas, men som sagt är de här fallen ovanliga, konstaterar Hiiri.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Aluehallintovirasto tyrmää väitteet rajanylityspaikkojen isosta koronavuodosta – ylilääkäri: “Valtaosalla on ennakkotodistus ja vain harva kieltäytyy testistä” skriven av Tero Valtanen. Översättning: Josefin Flemmich.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply