Rekordmånga coronatest har utförts i Åbo – på lördagen kan resenärer testa sig på Åbo flygplats | Åboland


I Åbo har rekordmånga tester för coronaviruset utförts under de senaste dagarna. På Kimitoön och i Pargas är läget lugnare trots att det även där utförs allt fler tester.

I Finland börjar antalet bekräftade fall av covid-19 öka igen. Samtidigt utförs allt flera tester för covid-19 och behovet av hälsorådgivning ökar.

I huvudstadsregionen har ökningen resulterat i rusning vid hälsocentralerna, där det kan ta upp till två dagar att få testa sig för coronaviruset, rapporterar tidningen Hufvudstadsbladet. I Åbo börjar Åbo universitets centralsjukhus känna av trycket men testkapaciteten räcker ännu till.

– Just nu har vi kapacitet att utföra cirka 700-800 test per dag. Detta kan utökas till tusen test om den övriga verksamheten omorganiseras, säger Antti Hakanen, överläkare i klinisk mikrobiologi vid ÅUCS.

Hakanen påpekar att sjukhuset för tillfället har sommarbemanning i och med semestertider.

Från och med lördag kan man också testa sig för corona på Åbo flygfält.

-Vi hoppas att flygpassagerare ivrigt låter testa sig, men huvudsakligen sänder det ut ett meddelande om hur viktigt det är att testa sig och att det är möjligt att testa sig genast då man kommer från utlandet, säger Hakanen.

Målet är att lyfta testkapaciteten ytterligare

Målsättningen är att lyfta testkapaciteten till mellan två- och tretusen tester per dag.

– Det är inte möjligt ännu, men trycket att öka testkapaciteten är oerhört stort, säger Hakanen.

Överläkare Antti Hakanen presenterar apparatur för coronatest.
Antti Hakanen vill att testkapaciteten ska höjas ännu mer.
Överläkare Antti Hakanen presenterar apparatur för coronatest.
Bild: Yle/ Marie Söderman
Åbo universitetscentralsjukhus,coronavirus,COVID-19,tyks

Det som gör situationen svårare är att det har förekommit en hel del funktionsstörningar i apparaterna som används för diagnosticering. Det har också förekommit en hel del hinder i leveranserna, då flera länder i världen behöver den här typens apparater samtidigt.

– Samtidigt vill jag påpeka att ingen kapacitet någonsin kan vara så heltäckande att alla medborgare skulle kunna testa sig många gånger även om det skulle vara frågan om snabbtest. Dessutom är coronaprovtagning specialdiagnostik och testerna är inte så lätta att utföra.

Rekordmånga tester utförs

För tillfället utförs flera coronatester än under mars månad då coronaepidemin bröt ut i Finland. Överläkare Esa Rintala vid infektionsavdelningen vid ÅUCS påpekar att det delvis också beror på att testkapaciteten är bättre än under våren.

– Rekordmånga har testat sig för covid-19. På måndag utfördes rekordmånga tester, då handlade det om cirka 400 test. Men redan på onsdag slogs rekordet då 710 test utfördes, säger Rintala.

Rintala konstaterar att Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ännu ligger bra till och har koll på läget.

Ylilääkäri Esa Rintala seisoo Turun yliopistollisen keskussairaalan aulassa.
Esa Rintala påminner om hur viktigt det är att följa karantänsrekommendationer.
Ylilääkäri Esa Rintala seisoo Turun yliopistollisen keskussairaalan aulassa.
Bild: Yrjö Hjelt / Yle
överläkare,Åbo universitetscentralsjukhus,Esa Rintala,vårdrelaterade infektioner

Viktigt att de som återvänder från utlandsresa testar sig

Hakanen påpekar ändå att situationen är utmanande. Nu har även ett rhinovirus som förorsakar förkylning börjat sprida sig och många av de misstänkta coronafallen har visat sig vara förkylning. Därmed belastas systemet av personer som misstänker att de bär på covid-19, trots att de egentligen är förkylda.

– Vi borde testa alla som kommer från utlandet just nu, vilket är svårt. Mitt viktigaste budskap är att man borde höja kapaciteten ännu mer än vad omsorgsministern säger, så att vi kan testa alla, eftersom vi verkligen borde göra det, säger Hakanen.

Han påpekar att flera kan vara symptomfria och ändå vara smittspridare. Därmed borde inte provtagning begränsas till endast de som har symptom, förklarar Hakanen.

Esa Rintala understryker att folk bör följa rekommendationer om karantänskrav då de kommer tillbaka till Finland från utlandet och hur viktigt det är att upprätthålla god handhygien. Ökningen i Finland beror främst på att personer som kommit tillbaka från utlandsresor har smittat familjemedlemmar.

Mera förkylningar under vintermånaderna

Rintala säger att man borde fundera på strategin utgående ifrån vilken tid på året det är. Då epidemin bröt ut på våren var utgångsläget bättre eftersom förkylningarna är färre under sommaren.

– Men nu går vi mot en tid på året då det förekommer mer luftvägsinfektioner i allmänhet, vilket betyder att ännu fler kommer att ha symptom som liknar covid-19. Då måste ännu fler testas, berättar Hakanen.

Ingen rusning på Kimitoön

På Kimitoön är inte läget lika dramatiskt som i storstaden Åbo. Ändå har man även märkt av en ökning av personer som testas för covid-19. Ledande läkare på Kimitoön, Sami Salminen, påpekar att det inte råder brist i testkapaciteten i kommunen.

– Vår situation är bra just nu, man kan gå på test samma dag som man ringer oss.

I juni månad utfördes cirka tre test per dag. Under den senaste tiden har antalet ökat till ungefär mellan fem och tio test per dag. Salminen påpekar att de hela tiden tar flera tester.

Sami Salminen står i en sjukhuskorridor.
Ledande läkare Sami Salminen.
Sami Salminen står i en sjukhuskorridor.
Bild: Amanda Vikman/Yle
person,sami salminen

Salminen påpekar att en delorsak till att folk ringer till rådgivningen i större utsträckning är att sommarförkylningarna har kommit tidigare än vanligt. Liksom Rintala lyfter han också fram rhinoviruset. De som är förkylda testas också för covid-19

Hur många coronatest kan ni utföra på ett dygn?

– Det är en bra fråga, jag har inte något direkt svar just nu. Om vi skulle stänga ner annan verksamhet för att prioritera provtagning skulle vi kunna utföra mycket tester. Vi har kapacitet att öka coronaprovtagningen i ganska stor utsträckning.

Enligt Salminen är kapaciteten för provtagning inte ett problem även om situationen skulle förvärras. Det stora trycket ligger främst på kapaciteten att analysera prover som görs vid laboratoriet vid ÅUCS, vilket enligt honom även är rätt bra för tillfället.

– Här på Kimitoön har vi bra kapacitet att ta prover. Troligtvis ser vi inte någon markant ökning på Kimitoön. Men i större städer som Helsingfors och Åbo kan det uppstå problem med provtagning ifall det blir rusning.

Huvudentrén till Kimitoöns hälsocentral.
Testkapaciteten på Kimitoön kan utökas märkbart vid behov.
Huvudentrén till Kimitoöns hälsocentral.
Bild: Amanda Vikman/Yle
byggnad,kimito hälsostation

Salminen vill påminna att alla människor måste ta ansvar för att minska smittspridningen. Man måste komma ihåg att tvätta händer, stanna hemma om man är sjuk och att hålla avstånd.

– Man borde inte glömma att vi faktiskt fick ner antalet fall då vi höll avstånd från varandra, därför måste vi fortsätta att göra det, konstaterar Salminen.

I Pargas kan man testa sig samma eller följande dag

Vid hälsostationen i Pargas kan man testa sig för covid-19 samma dag som man ringer in eller följande dag. Under helgerna utförs inga tester i Pargas. De som inte kan vänta till nästa vardag kan gå på test vid ÅUCS.

– För tillfället utförs cirka 10 till 15 test per dag i Pargas. Vi kan säkert utföra cirka ett tjugotal test per dag. Tester tas också på våra hälsostationer i skärgården, berättar Kenneth Wilson, biträdande överläkare i Pargas.

kenneth wilson
Kenneth Wilson.
kenneth wilson
Bild: Yle/Johanna Ventus
läkare kenneth wilson

I och med skolstarten och att barnen återvänder till daghemmen förväntar sig Wilson att det kan bli rusning till coronaprovtagningen. Han tillägger att restriktionerna har minskat och alla inte kommer ihåg rekommendationerna.

För att inte sjukvården ska överbelastas säger Wilson att de måste se över verksamheten för att kunna öka effektiviteten.

– Vi kan också prioritera och öka personalstyrkan där den behövs mest, det vill säga, på infektionssidan. Utöver det utöka kapaciteten för telefontrafiken.

Kan läget bli detsamma som under första vågen i våras, att alla inte testades?

– Hos oss testades alla som behövde testas enligt dåvarande kriterier. Så fortsätter vi nu också, de som har symtom som passar in på coronaviruset testar vi.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply