Rektorer i västnyländska skolor vill helst ha närundervisning – oroade för personalbrist – Västnyland – svenska.yle.fi


Inom grundutbildningen och i gymnasierna i Västnyland har skolorna förberett sig på att inleda vårterminen med närundervisning. Rektorerna är ändå beredda på snabba förändringar.

Alla rektorer som Yle Västnyland pratade med på onsdagen hade siktet inställt på närundervisning när skolorna ska inleda sina vårterminer senast på måndag, 10.1.

Då visste ännu ingen om den diskussion som skulle blossa upp senare samma kväll och på trettondagen.

Det som mest bekymrade rektorerna då, var eventuell personalbrist på grund av pandemiläget.

– Största utmaningen blir om lärarna försätts i karantän, säger Katarina Lodenius som är rektor för Sjundeå svenska skola.

Få i skolpersonalen i Sjundeå har fått den tredje vaccindosen och trots två doser vaccin försätts man i karantän genast vid misstanke om exponering.

– Risken är att vi drabbas av personalbrist, säger Lodenius.

I december var skolan med närmare 170 elever i årskurserna 1-6 utsatt för både covid-19 och exponeringar. Hur det är nu, några dagar före vårterminen kör igång, vet Katarina Lodenius inte.

Rektor Katarina Lodenius fotad utomhus på vintern.

Bildtext

De elever som försätts i karantän får distansundervisning. Rektor Katarina Lodenius har inte hört hur läget har varit under jullovet. Skolorna i Sjundeå börjar vårterminen på måndag.

Bild: Christoffer Westerlund / Yle

– Matsalen är uppdelad, eleverna hålls så långt som möjligt i egen klass och det kan hända att vi återgår till olika rastområden, säger Katarina Lodenius.

Ännu när vi pratas vid per telefon på onsdagen (5.1), vet ingen att Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef några timmar senare kommer att föreslå att skolorna i Finland inleder vårterminen på distans.

Det vi mest pratar om är att Sjundeås pandemigrupp ska mötas senast på fredag och besluta om också yngre skolelever ska ta i bruk munskydd under skoltid.

Hittills har barn från årskurs 6 använt munskydd i skolan, men i Sjundeå var planen ännu på onsdagen att överväga ifall munskydd tas i användning redan från årskurs 4.

Motstånd mot distansstudier

Skolorna i Hangö har jullovet bakom sig och där har man redan inlett vårterminen med närstudier.

Tanja Koivisto är rektor för både Hangö högstadium och Hangö gymnasium. Enligt henne är distansstudier inte är ett problem rent tekniskt, men i praktiken något ingen vill ha.

“Alla vill nog undvika distansstudier”, skrev Tanja Koivisto på onsdagen, det vill säga innan Social- och hälsovårdsministeriets förslag på distansundervisning blev offentligt.

Några nationella beslut om distansundervisning har ännu inte fattats.

Lärarfacket OAJ stöder Social- och hälsovårdsministeriets förslag på distansundervisning, medan Finlands svenska lärarförbund, FSL är mer försiktig till distansundervisning.

Ministrar i fyra av fem regeringspartier motsätter sig Social- och hälsovårdsministeriets förslag på distansundervisning, bland dem undervisningsminister Li Andersson (VF).

Också en grupp av landets ledande infektionsläkare kritiserar planerna på distansundervisning.

Det är en ministergrupp för coronafrågor som fattar det eventuella beslutet. Gruppen leds av familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP).

Personalbrist bekymrar rektorer

I Raseborg kör skolorna igång fredagen 7.1 eller på måndag 10.1, beroende på om eleverna har varit i skolan en lördag under hösten.

I Raseborg har planen varit att inleda vårterminen med närundervisning, åtminstone till en början.

“Vi är likt tidigare beredda att på kort varsel övergå till distansstudier ifall det krävs för att trygga undervisningen” berättar Esbjörn Hägerstedt, rektor för Karis-Billnäs gymnasium.

Också Esbjörn Hägerstedt blev kontaktad av Yle Västnyland innan Social- och hälsovårdsministeriets förslag om distansstudier blev offentligt.

en man i 30-års åldern med mörk kavaj och glasögon

Bildtext

Ljuset i tunneln har varit nära flera gånger, men nu börjar folk bli trötta, menar rektor Esbjörn Hägerstedt. Han hoppas folk tror på undervisningsminister Li Andersson när hon säger att allt annat ska stängas före skolorna. Sedan är det en annan sak ifall skolan inte har personal att hålla i gång närundervisningen, säger Hägerstedt. Bilden är från försommaren 2021.

Bild: Ellen Forsström / YLE

Före jullovet hade Hägerstedt ändå uppmanat både lärare och studerande att ta hem material för säkerhets skull.

För Hägerstedt är det framför allt två saker som är viktiga; att trygga en säker arbetsmiljö för personalen och studerande samt att trygga studerandes rätt till närundervisning.

“Här spelar vaccinerna en avgörande roll och jag är otroligt tacksam för att speciellt ungdomarna på andra stadiet tagit sitt ansvar och visat på solidaritet. Vi har en hög vaccinationstäckning i våra gymnasier”.

Hägerstedt hade hoppats att personal inom bildning hade hunnit få tredje vaccindosen under den här veckan, eftersom det är svårt för dem att jobba på distans.

“Vi behöver förbereda oss på att många kommer att vara sjuka i influensaliknande symptom och att i dessa fall hitta vikarier är utmanande om inte på gränsen till omöjligt”, skriver Esbjörn Hägerstedt.

Liknande tankegångar har Hägerstedts rektorskollega i Ekenäs gymnasium, Petra Blomqvist.

“Det skulle vara speciellt tråkigt för abiturienterna om vi måste övergå till distansundervisning eftersom de är inne i sin sista period före läsledigheten och många av dem avlägger viktiga kurser inför skrivningarna”, skrev Petra Blomqvist på onsdagen.

En tom gymnastiksal som gjorts om till skrivsal/studentskrivningar. Pulpeter och stolar på glesa avstånd och handsprit på varje bord.

Bildtext

Så här såg det ut inför studentskrivningar i Karis-Billnäs gymnasium i mars 2021.

Bild: Privat / Esbjörn Hägerstedt

Inga föräldrar eller studerande har varit i kontakt med Hägerstedt eller Blomqvist under jullovet.

“Men jag känner till att vi har haft en hel del studerande sjuka i covid-19 under jullovet och en hel del i karantän” berättar Petra Blomqvist, rektor vid Ekenäs gymnasium.

Beredskapsplaner i skolorna

Flera skolor har också en beredskapsplan ifall många elever i någon klass eller många i personalen insjuknar eller försätts i karantän samtidigt.

“Vi behöver med personalen kolla igenom den så fort alla är tillbaka på jobb efter jullovet, så att vi är förberedda att lägga om upplägget på kort varsel om läget på skolan skulle kräva det”, berättar Mia Haglund, rektor för Seminarieskolan i Ekenäs.

I praktiken handlar det om hur och av vem undervisningen ska ordnas när man kombinerar elever i närundervisning och elever på distans.

Mia Haglund skrev på onsdagen att det stora antalet smittade i Raseborg nog oroar. I till exempel Seminarieskolan, där det går barn i årskurserna 1-6, finns många ovaccinerade elever som inte använder munskydd och som tillbringar dagen tillsammans.

Inga utomstående in i skolor i Ingå

I Ingå är det nystart efter jullov för skolorna på måndag. I Ingå har höstterminen förlöpt nästan oväntat bra, med tanke på hur situationen varit i till exempel Sjundeå.

– Vi har varit jätteförsiktiga, anger Henrika Ekman som en möjlig förklaring. Hon är rektor för både Västankvarns skola och Degerby skola i Ingå.

Henrika Ekman.

Bildtext

Henrika Ekman ger Ingåborna, både elever och deras föräldrar, gott betyg vad gäller att följa skolornas coronarestriktioner

Bild: Christoffer Westerlund / Yle

– Eleverna och lärarna har inte åkt någonstans under hösten, vi har bara hållits i skolorna och inga utomstående har fått komma in i skolorna, säger Henrika Ekman.

På onsdagen var Henrika Ekman ännu förberedd på närundervisning.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply