Remdesivir får ”jättestor betydelse” för coronapatienterMedicinen Remdesivir har fått grönt ljus av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) för behandling av covidpatienter. Svenska Läkemedelsverket tror att beslutet kan få stor betydelse för vården.

På torsdagen kom beskedet om att EMA rekommenderar Remdesivir för sjukhusvårdade covidpatienter efter att medicinen rekordsnabbt utvärderats av bland andra Läkemedelsverket. Resultat visar att läkemedlet kortar vårdtiden.

– Det har jättestor betydelse, säger Charlotta Bergquist, gruppchef på Läkemedelsverket.

EMA rekommenderar att läkemedlet godkänns för behandling av patienter med covid-19 som också får syrggastillskott.

– En stor andel av sjukhusvårdade covidpatienter får syrgas, säger Charlotta Bergquist.

Flaskhalsar problem

Bergquist påpekar dock att frågan om vilken betydelse läkemedlet kommer ha snarare handlar om i vilken utsträckning det kan levereras av tillverkaren Gilead. Något som också lyfts som ett potentiellt problem av Anders Sönnerborg, som är professor i infektionssjukdomar och klinisk virologi vid Karolinska institutet.

– Den globala efterfrågan är stor och det är dessutom en kostnadsfråga, säger virusforskaren.

Läs mer: Kartläggning: Fem vägar till ett vaccin mot det nya coronaviruset

På fredagen kom nyheten att svensk sjukvård accepterat en donation av läkemedlet från tillverkaren Gilead. Region Stockholm uppger dock i ett mejl att storleken på donationen är belagd med sekretess och att den möjliggör behandling av blott ett fåtal patienter.

– I ett läge där man har begränsad tillgång till läkemedlet är det troliga att vi nog inte kan ge det till alla som uppfyller det som godkännandet omfattar. Då måste det ske en prioritering om vem som ska få det här, säger Anders Sönnerborg som hoppas på vägledning till hur prioriteringarna ska göras.

Villkorat godkännande

Inom kort väntas EU-kommissionen fatta det formella beslutet om ett godkännande, som dock är villkorat. Fortfarande saknas uppgifter om Remdesivir och när dessa finns på plats måste de skickas in till EU.

– De data som finns bedömer vi som tillräckliga för att kunna ge ett villkorat godkännande och konstatera att nyttan överväger riskerna. Det finns ingen anledning för oss att tro att det kommer vändas upp och ner av nya analyser, säger Charlotta Bergquist på Läkemedelsverket.

EMA:s beslut väntades först i maj men har dragit ut på tiden. I kommittén som beslutar om en rekommendation är samtliga EU-länder representerade, och åtminstone en majoritet måste vara överens.

– Det har varit diskussioner om hur rekommendationen ska formuleras och tillräckligt många måste vara överens för att kunna vinna en omröstning, säger Charlotta Bergquist.

TT: Vad har konflikten gällt?

– Jag kan inte svara på det, men det har varit grundliga vetenskapliga och tekniska diskussioner, som alltid inför godkännanden.

Fakta: Remdivisir

Remdesivir är ett antiviralt läkemedel, som antibiotika fast mot virus. Det togs först fram för att motverka ebola.

Medicinen ska hindra coronaviruset från att föröka sig. Viruset tar sig in i kroppens celler och förökar sig genom att använda cellernas eget maskineri. Läkemedlet tar sig också in i cellerna för att stoppa denna process.

EMA:s utvärdering bygger mycket på en amerikansk studie som visar att läkemedlet förkortar vårdtiden, framför allt för personer med covid-19 som vårdas på sjukhus med syrgas.

Sammantaget visade studien att patienter som behandlades med Remdesivir återhämtade sig efter i genomsnitt 11 dagar, jämfört med 15 dagar för patienter som fick placebo. I undergruppen av patienter med andningsbesvär återhämtade sig Remdesivirgruppen efter 12 dagar, att jämföra med 18 dagar i placebogruppen.

Källa: Läkemedelsverket

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply