Restriktionerna lättas – återgång till det normala i fem stegRestriktionerna i samhället lättas på tisdag. Sedan trappas de ned i ytterligare fyra steg innan allt ska bli som vanligt igen. ”Vi börjar nu skymta början på slutet”, säger statsminister Stefan Löfven.

Regeringen har tagit fram en plan som består av totalt fem steg. Efter de första lättnaderna den 1 juni, nu på tisdag, ska ytterligare lättnader ske den 1 juli, i mitten av juli och i september.

– Jag vill understryka att borttagandet av restriktionerna sker ansvarsfullt och med beredskap för att hantera en situation där smittspridningen eventuellt ökar, säger Stefan Löfven.

Det sista femte steget – där allt ska vara som vanligt igen – har inte getts något spikat datum.

Lutade åt lättnad

På tisdag sker de lättnader som tidigare aviserats, med något högre deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Krogar kommer tillåtas hålla öppet i ytterligare två timmar, till klockan 22.30, även om besökare måste sitta i sällskap om fyra och hålla avstånd ett tag till. Tivolin och marknader kommer att kunna hållas öppna med samma regleringar som övriga samhället.

Läs mer: Systematisk spårning av coronavirus i avlopp utreds

Ett större kliv ska tas om en månad, den 1 juli. Då ska upp till 50 personer få träffas på till exempel en privat fest. På restauranger kommer fler få sitta vid samma bord utomhus, utan avståndsregler. Deltagartaken för större evenemang och folksamlingar höjs ännu mer: Så många som 300 personer får vara med vid inomhusevenemang och upp till 3 000 får vara på plats vid utomhusevenemang.

Människor kommer inte längre uppmanas att bara träffa sin närmaste krets, även om det kommer rekommenderas att man ses utomhus.

Sensommar utan munskydd

Steg tre bedöms kunna införas 15 juli och då tas bland annat rådet om munskydd i kollektivtrafiken bort.

I steg fyra, som enligt planen ska tas i september, tas alla publikbegränsningar bort helt. I steg fem ska allt bli som vanligt.

När det gäller resor till och från Sverige ber regeringen att få återkomma.

Demonstrationer med fler än åtta personer är fortfarande inte tillåtet men från den 1 juni höjs det till 100 personer, och till 600 personer den 1 juli.

Läs mer: Coronasmittan viker i Stockholm: ”Naturligtvis glädjande nyheter”

Regeringens plan har förberetts inom regeringskansliet in i det sista och bygger på Folkhälsomyndighetens (FHM) plan som presenterades för några veckor sedan.

För att avgöra om det är möjligt att gå vidare till nästa steg kommer en samlad bedömning göras tillsammans med FHM. Regeringen och FHM ansvarar för olika delar av regelverket.

Reservation för värre läge

Minskningen i smittspridningen ligger på 30 till 40 procent på vissa håll i landet, enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Närmare 45 procent av alla vuxna personer har fått åtminstone en dos vaccin och överlag beskriver han utvecklingen som positiv – även om han ser undantag, som Norrbotten.

Carlson understryker att situationen kan förvärras:

– Då kan vi inte genomföra de anpassningar som alla ser fram emot.

När det gäller midsommarfirande så bör man hålla sig till “den trängre kretsen med mindre tillställningar”, enligt Johan Carlson.

Han ser inga risker med att genomföra öppningen i fler steg och jämför med länder i Europa som öppnade kraftigt på en gång.

– Erfarenheten är att trycket på verksamheter och följsamheten blev väldigt låg, att öppna på det här viset gör att man behåller en acceptans.

Löfven: Varmt tack

Socialminister Lena Hallengren (S) får frågan vad som krävs för att regeringen ska avvakta med att ta något av de planerade stegen och skjuta fram planen.

– Vi tycker att vi tar det väldigt försiktigt, som det “landet lagom” vi är, svarar hon, med reservation för att något oförutsägbart inträffar.

Den 1 juli är spikat, men sedan är regeringen lite mer preliminär när det gäller följande steg, framhåller Hallengren, men tillägger:

– Vi skulle inte stå här och ge datum om vi inte kände oss trygga att göra det.

Stefan Löfven noterar att han har framträtt vid fler än 70 presskonferenser av detta slag det senaste dryga året och hittills meddelat olika inskränkningar i människors liv.

– Jag vill uttrycka ett varmt tack för alla uppoffringar som ni har gjort. Jag är stolt över att vi mötte den här krisen tillsammans som ett land, säger statsministern.

Fakta: Här är femstegsplanen

Steg ett: den 1 juni

50 personer tillåts i publik inomhus och upp till 500 vid evenemang utomhus (med anvisade sittplatser). Tivolinöjen och marknader undantas från de deltagartak som gällt för offentliga sammankomster. Serveringsställen får hålla öppet till klockan 22.30.

Vuxna idrottare får tävla utomhus. Folkhälsomyndigheten (FHM) avråder inte längre från mindre läger och idrottscuper för barn.

FHM tar också bort rekommendationen om att bedriva all vuxenutbildning på distans. Det gäller universitet, högskolor, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan och folkhögskolan.

Steg två: den 1 juli

500 personer tillåts i publik inomhus och upp till 3 000 på utomhusevenemang. Privata tillställningar med upp till 50 deltagare får hållas.

Uppmaningen om att endast träffa sina närmaste dras tillbaka.

Restauranger och krogar får hålla öppet lite längre och deras gäster behöver inte längre begränsa sig i antal gäster vid varje bord eller följa avståndsregler när de sitter på uteserveringar.

I motionslopp och tävlingar som orientering, segling och cykel får det vara 900 deltagare. FHM:s råd till enskilda idrottsutövare och motionärer dras tillbaka helt.

Föreningslivet ska inte längre avrådas från att hålla möten.

Steg tre: den 15 juli

Restriktioner när det gäller långväga kollektivtrafik dras tillbaka, liksom rekommendationen att använda munskydd i kollektivtrafiken.

Regler för hur många personer som får vistas på ytor av olika storlek inom- eller utomhus dras tillbaka.

Steg fyra: någon gång i september

Alla begränsningar när det gäller hur många som får delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, eller träffas privat, stryks. Reglerna om hur många som får sitta vid samma bord på serveringsställen lättas.

Steg fem: inget datum satt

Alla restriktioner som då finns kvar ska lyftas. Det lär då handla om trängselregler på offentliga platser. Myndigheter ska inte längre behöva låta sina anställda arbeta hemifrån.

Folkhälsomyndighetens särskilda coronaråd om att undvika trängsel, tvätta händerna och jobba hemma tas tillbaka.

Regeringen understryker att datumen är preliminära.

Source link

Be the first to comment

Leave a Reply