Resultatet beror på tidpunkten du tar coronatestet – det här ska du tänka på | Inrikes


Riktigheten av coronatestets resultat påverkas av tidpunkten för testet samt i fall provtagning och laboratoriearbete utförts rätt.

Yle frågade HUS infektionsöverläkare Asko Järvinen vad människor och hälsovårdspersonal måste tänka på för att coronatestet ska lyckas så bra som möjligt.

Om symptomen börjar i dag, vilken är den bästa tidpunkten att ta testet så att resultatet är så säkert som möjligt?

– Riktigt säkert vet man inte, men oftast börjar utsöndringen av viruset lite innan man uppvisar symptom. Mest tillförlitligt testresultatet får du samma dag som symptomen dyker upp, eller dagen efter. Efter det kan virusutsöndringen minska i nässvalget, från vilket man tar PCR-provet. När patienter söker sig till sjukhusvård ungefär en vecka efter att symptomen börjat så kan testet redan visa negativt för en del. Viruset kan man ändå hitta om man tar prov på till exempel lungorna.

Är ett positivt testresultat alltid tecken på att du smittar?

– Viruset kan på en del människor vara kvar upp till tre månader efter att symptomen försvunnit, men då smittar man inte längre andra. På grund av det här berättar till exempel test tagna senare på flygplatsen på de som kommer från utlandet nödvändigtvis inte i fall en person med positivt testresultat smittar andra i det skedet.

Om ett test taget på flygplatsen ger ett positivt resultat, är det möjligt att en människa tidigare har varit sjuk men redan har tillfrisknat från coronaviruset?

– Det är mycket troligt, särskilt om resan har varit lång och man redan har varit sjuk på resan. Å andra sidan kan provet också visa negativt om man fått smittan strax före resans avgång. Då kan smittan synas på provtagning först senare här i Finland.

– Det är det här på grund av det här som man ska vara i frivillig karantän i två veckor och undvika närkontakter med andra människor. Sedan söker man sig till testning om symptom uppstår, även om man redan tidigare testat negativt i samband med inresa.

Om den bästa tidpunkten för att testa sig är en till två dagar från att symptomen börjat, har man möjlighet att i HUS-området testa sig inom den här tiden?

– I vissa kommuner kan det ta till slutet av veckan innan man kan få en testtid, men i de flesta fall är det inte så. I medeltal får du åka på test inom 1 till tre dagar från att symptomen börjat. Å andra sidan är det inte så troligt att en människa är kraftigt smittsam om man några dagar senare inte hittar smitta vid provtagning. Helst ska man såklart kunna ta sig till testen och man borde få resultaten snabbt så att man kan spåra möjliga smittkedjor och förhindra spridning av sjukdomen.

Vad annat påverkar hur säkert testresultatet är?

– Testet tas genom att man för en bomullssticka genom näsan till nässvalget. För att testningen ska vara framgångsrik krävs att stickan fäster vid nässvalgets celler. Det påverkar också i fall det är virus just på den punkten där stickan träffar.

Hur säkert är testresultatet?

– Det beror på situationen, men det här testet är bra när det tas i ett tidigt skede. Överlag är de här nukleinsyrabaserade testerna där man undersöker virusets genuppbyggnad mycket känsliga. Men det finns såklart också en risk åt andra hållet, att man får positiva svar från patienter som inte har smittan.

Hur är det möjligt att resultatet kan bli positivt om man inte har smitta?

– I testerna söker man efter väldigt små av partiklar i virusets genstruktur. De dupliceras så länge så de kan upptäckas. Ibland kan det här leda till att någon annan gen, som påminner om coronavirusets, börjar dupliceras.

– Ibland uppstår också fel i laboratorierna, fast än man gör allt för att undvika dem. Proverna analyseras i rena utrymmen, men provet kan smutsas ner om det kommer kontaminering från något annat prov eller provet smutsas ner i samband med provtagningen. Förutom arbetet i laboratoriet är också ett korrekt taget prov en betydande del i att man ska få rätt resultat.

Artikeln är en översättning av Yles artikel “Koronatestin onnistuminen riippuu pitkälti oikeasta testausajankohdasta – infektioylilääkäri kertoo, milloin testiin kannattaa mennä” skriven av Ulla Malminen. Artikeln är översatt av Tintin Råholm.Source link

Be the first to comment

Leave a Reply